3 pilíře optimalizace softwarového portfolia

Září 16, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Dnešní IT manažeři čelí novým výzvám moderních datových center: rostoucí bezvýznamnost hardwaru. Jinými slovy, v dnešním světě, kde na prvním místě stojí mobilní zařízení a cloud, IT oddělení spravují méně hardwaru a více softwaru. Je jednodušší sledovat aktiva, na která je možné si sáhnout, pokud se ale aktiva nacházejí ve virtualizovaném datovém centru, pak je důležité nastavit odpovídající procesy, aby bylo možné efektivně monitorovat životní cyklus softwaru.

Druhou stranou mince je fakt, že pokud stále ještě udržujete lokální IT, pak zaostáváte za konkurencí z hlediska celkových nákladů na vlastnictví. Podobně platí, že stále více společností si uvědomuje hodnotu modelu BYOD a možnosti přístupu k podnikové síti prakticky odkudkoli, čímž dosahují významného růstu obchodní agility.

Jestliže tedy stojíte na špatné straně, jak proměníte své IT oddělení na ziskové aktivum a nikoli finanční zátěž?

Správa softwarového portfolia – realizujte svou vizi IT prostředí s větší jistotou a přehledem

Správa softwarového portfolia (SPM, Software Portfolio Management) spojuje odbornosti ve třech základních oblastech: dodržování licenčních podmínek, dosažení obchodních přínosů a vytvoření optimálního technologického prostředí. Poskytuje tak nákladově efektivní plán pro jedinečné obchodní potřeby organizace v měnícím se IT prostředí budoucnosti.

Správa softwarového portfolia přináší vysokou hodnotu obzvláště organizacím, které potřebují odborné poradenské služby zaměřené na tyto oblasti:

 • Optimalizace výdajů za software a správu požadavků
 • Komplexní podpora dodržování licenčních podmínek s cílem připravit se na případné audity
 • Prediktivní správa životního cyklu softwaru, která umožňuje předvídat budoucí rizika a s jistotou investovat do IT
 • Ucelený přehled o softwarových aktivech při fúzi, akvizici nebo odprodeji

Úspěšná implementace správy softwarového portfolia podněcuje transparentnost a zajišťuje, že investice do softwaru podporují vyvíjející se obchodní potřeby a současně přinášejí hodnotu, inovace a soulad s iniciativami zaměřenými na úsporu nákladů.

Dodržování licenčních podmínek – proaktivní ochrana před potenciálními audity výrobců softwaru

Společnost SoftwareONE realizovala po celém světě více projektů správy softwarových aktiv (SAM) než jakýkoli jiný partner. Její zkušenosti v oblasti dodržování licenčních podmínek zajišťují nejpromyšlenější, nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější procesy a postupy v odvětví.

 • Převedení nedostatečně využitých prostředků a konsolidace produktů s nadměrným počtem licencí umožňuje dosáhnout maximální návratnosti investic.
 • Odůvodnění používání koncovými uživateli přináší racionalizaci aplikací.
 • Získáte možnost zjistit případná rizika nedodržování smluvních podmínek a definovat strategie pro jejich zmírnění.
 • Návrh a implementace přizpůsobeného modelu SAM zajišťuje soulad s obchodními požadavky.
 • Umožňuje dosáhnout proaktivního plánování pro audity výrobců softwaru.
 • Můžete přejít od reakce k prevenci při správě softwarových aktiv.

Dosažení obchodních přínosů – nákup potřebného software za nejlepší cenu

Správa softwarových požadavků, optimalizace výdajů za licence na software, racionalizace portfolia dodavatelů a větší transparentnost přinášejí okamžitou návratnost investice.

 • Plný outsourcing softwaru umožňuje optimalizovat výdaje v této oblasti.
 • Pomůžeme vám určit a zajistit ideální způsob licencování pro vaši organizaci.
 • Když budeme vaším výhradním správcem výdajů za dodavatele, budete moci využít naše pevné vztahy s výrobci softwaru.
 • Náš portál pro správu životního cyklu softwaru umožňuje efektivní pořizování a správu softwarových aktiv.
 • Vytvoříme s vámi dlouhodobý strategický plán pro dosažení nejvyšší návratnosti vašich investic do softwaru.

Vytvoření optimálního technologického prostředí – plán vašeho budoucího IT

Komplexní technologické služby zahrnují šestifázový přístup založený na konzultacích, který zajišťuje dlouhodobou strategickou optimalizaci IT.

 • Vytvoříme vizi ideálního technického prostředí.
 • Vyhodnotíme možnosti stávajícího prostředí organizace.
 • Přizpůsobíme vhodné řešení příslušným obchodním cílům.
 • Navrhneme ideální prostředí s využitím potřebných procesů, postupů a nástrojů.
 • Zajistíme přechod IT prostředí na navržené technické řešení.
 • Nabídneme soustavné vylepšování díky poskytování nepostradatelných dat pro údržbu IT infrastruktury.

Migrace na moderní metody správy softwarového portfolia vyžaduje více než prosté vyhledání nového řešení – vyžaduje také implementaci příslušných procesů, kterou dokáže zajistit pouze zkušený poradce. Pokud vás zajímají další informace o optimalizaci vašich IT potřeb prostřednictvím správy softwarového portfolia, klikněte na odkaz níže a naplánujte si schůzku s některým z našich specialistů na správu softwarového portfolia.

Diskuze je uzavřena