4 důležité otázky před nákupem dalšího softwaru Oracle

Únor 16, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Spolu se samotnou společností Oracle dychtí nesčetné množství prodejců a systémových integrátorů po obchodu s vašimi licencemi. Mnoho z nich má přitom zkušenosti s prodejními technikami, díky kterým zajistí, aby z vašeho konečného účtu za licence měla prospěch JEJICH výsledovka. Proto je otázkou, zdali jsou primárně motivováni, aby pomohli společnosti Oracle prodat vám více softwaru, bez ohledu na to, zdali jej opravdu potřebujete, či nikoli.

Jakmile jednou začnete s každoročním předplácením podpory od společnosti Oracle, budete platit po mnoho dalších let. Vzhledem k tomu, že je nepoměrně složitější utrácet méně za produkty Oracle (na rozdíl od větší útraty), měli byste si zodpovědět následující otázky dříve, než odešlete novou objednávku licencí.

  1. Odrážejí vaše roční poplatky za podporu hodnotu pro vaši firmu?

I přes rostoucí zaměření společnosti Oracle na prodej cloudových předplatných, větší část jejího podnikání zůstává u trvalých licencí a související podpory, která zavazuje manažery rozpočtovat do budoucna náklady na provoz a podporu. Proto je pro zákazníky běžné, platit za podporu na základě licenčních smluv, uzavřených hluboko v 90. letech. Výsledkem je frustrující rozpor mezi tím, za co utrácíte u Oracle, a hodnotou, kterou ze softwaru získáváte.

Řešení společnosti Oracle spočívá v převedení zastaralých softwarových práv do nových smluv, které modernizují a rozšiřují vaše oprávnění. I když se to může zdát jako výhodné, musí zákazníci pochopit, že primárním cílem Oracle je dále si zajistit příjmy z podpory. Propast mezi náklady a hodnotou se přitom dále zvětšuje a flexibilita k optimalizaci eroduje až k bodu, od kterého již není návratu. Stručně řečeno, dříve, než si pořídíte další licence Oracle, ujistěte se, že to, za co jste již zaplatili, máte pod řádnou kontrolou.

  1. Existuje lepší způsob, jak utratit stejné peníze (i za Oracle)?

Rozpočtované investiční projekty jsou vzácné a jsou obvykle vyčleněny s dostatečným předstihem. Společnost Oracle se často dozví jak potřeby projektu, tak i úroveň rozpočtu, aby se prakticky ujistila, že bude mít zajištěny dodatečné licenční příjmy. Jak již bylo zmíněno dříve, společnost Oracle bude usilovat o budoucí příjmy z podpory a není motivována k předložení flexibilních možností, které by mohly v konečném důsledku snížit vaše celkové výdaje.

Ale čas optimalizovat a šetřit je ve chvíli, když máte peníze v rukou. Oracle ovšem nejvíce touží po vyjednávání, když je na stole nová licenční smlouva. Naneštěstí se většina zákazníků bude snažit s Oracle vyjednávat o existující softwarové podpoře v termínu její obnovy. To je okamžik, kdy je společnost Oracle nejméně vstřícná a věnuje obzvláštní pozornost svému obchodu s podporou, na kterém má vysoké marže.

  1. Hřejete si na prsou hada?

Oracle se často opírá o komplexní pravidla, raději než o praktické požadavky, ve snaze zvýšit komerční výsledek auditu. Jedno z těchto pravidel určuje, že podpora, která vypršela, nebo byla zrušena, může být obnovena s 50% navýšením, až do uplynutí celého nezaplaceného období. Důsledkem je, že si Oracle vyhrazuje právo na obnovu zastaralých nároků na software, které jste zrušili, ale nyní je nedopatřením opět potřebujete. Z tohoto důvodu zákazníci nejen že nadále platí podporu k nevyužívaným produktům, ale zároveň přejdou na strategii „vyhřívání si hada na prsou“ nákupem dodatečných licencí v naději, že se vyhnou dodatečným auditům.

Lepší strategií je s jistotou vědět, co může audit odhalit, a pak učinit nezbytné kroky k nápravě problémů s vašimi licenčními podmínkami a časovým plánem. Přesná analýza souladu s licenčními podmínkami je základem úspory peněz, protože audit Oracle audit může zvrátit tvrdě vybojované úsilí o optimalizaci.

  1. Kde získáte rady ohledně produktů Oracle?

Otázka nakonec zní, kde získáte poradenství ohledně produktů společnosti Oracle a jak je tato organizace motivována. Zatímco motivace Oracle jsou jasné, méně jasné už může být, jak je motivován váš prodejce, systémový integrátor, firma pro strategické poradenství a dokonce i vaši interní zaměstnanci. Pokud se vás váš „důvěryhodný poradce“ na tyto otázky neptá a nepomáhá vám na ně odpovědět, možná je čas kontaktovat SoftwareONE.

Máte otázky? Kontaktujte našeho experta na Oracle.

Diskuze je uzavřena