4 kriticky důležité kroky při digitální transformaci vaší firmy s hybridním cloudem

Březen 28, 2017
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Není žádným tajemstvím, že se IT ředitelé po celém světě zajímají o digitální transformaci svých firem. Na co je třeba se zaměřit?

Jedna věc je při honbě za digitální transformací a dosažením datového centra budoucnosti vždy jasná: Je nezbytné zapojit do hry cloud – a ve skutečnosti se většina shodne na tom, že cesta vpřed začíná s hybridním cloudem. Ze studie Rightscale’s Cloud Computing Trends report for 2017 také jasně vyplývá, že „optimalizace nákladů na cloud je primární iniciativou napříč všemi uživateli cloudu“.

Je možné přesunout se do cloudu, a přesto mít jistotu v tom, jak řídit a optimalizovat náklady na takový přechod? A které aplikace byste se měli pokusit do cloudu přesunout? Tyto otázky není snadné zodpovědět, protože odpověď obvykle závisí jak na cílech digitální transformace vaší firmy, tak na vaší vizi o vašem budoucím datovém centru. To ovšem neznamená, že by neexistovaly chytré způsoby, jak začít zkoumat vaši transformaci do hybridního cloudu. Na počátku jsou čtyři níže uvedené jednoduché kroky.

Krok 1: Představte si vaši budoucí IT strategii

Stanovení konečného cíle vašeho budoucího datového centra a představy o jeho architektuře bude na začátku vašeho průzkumu velmi cenné. I když je pravděpodobné, že se během skutečné implementace tato vize promění, je důležité znát vaše primární cíle, abyste se ujistili, že míříte správným směrem. Navíc, když budete mít vizi a počáteční architekturu, pomůže vám to získat tolik potřebnou podporu mnoha stran, zainteresovaných v jakémkoli transformačním projektu.

Krok 2: Poznejte vaše bezpečnostní rizika – dříve než začnete

Bezpečnost rovněž zůstává přední starostí firem přesouvajících se do cloudu. A je to tak správně, protože vědět, jak jsou vaše data uložena, kdo je vlastní a jaká bezpečnostní opatření má váš potenciální poskytovatel cloudových služeb, je třeba vyřešit, ještě než s vaší transformací začnete. Jde o model sdíleného zabezpečení, kdy je třeba nejdříve získat tyto informace, pečlivě je vyhodnotit a definovat, za co jste z hlediska zabezpečení zodpovědní.

Krok 3: Zjistěte, které aplikace a úlohy jsou strategicky důležité

Každá firma je jiná a rozhodnout se o přesunu aplikace nebo úlohy jen protože je to snadné nebo protože to udělala jiná firma nestačí. Pečlivě zvažte, které aplikace by měly být přesunuty na základě jejich strategické hodnoty pro transformaci vaší firmy. Tyto výsledky mohou být založeny na úsporách nákladů, jednoduchosti použití, nedostatku odborných znalostí pro jejich správu vlastními silami nebo schopnosti usnadnit budoucí transformace. Je důležité pamatovat na to, abyste znali potřeby vaší firmy, takže spolupracujte s vašimi experty na transformaci na identifikaci klíčových, strategicky důležitých úloh a aplikací pro přesun do cloudu na základě vašich vlastních firemních cílů.

Krok 4: Zjistěte výši vašich nákladů a jak je řídit

Je možná zvláštní, že toto dostane mnoho lidí do úzkých. Skutečně neznají TCO existujících procesů, a proto nemají jasné měřítko podle kterého by mohli posoudit TCO jejich navrhovaného cloudového řešení. Znalost těchto věcí vám poskytne dobrý způsob, jak zhodnotit finanční přínos vaší transformace.

Nicméně, tento krok má dvě části. A druhým krokem je to, z čeho má mnoho uživatelů cloudu, především těch, kteří se do cloudu přesunuli, obavy. Často je přehlíženo, že je třeba vědět, kolik přesně utrácíte, jak tyto náklady optimalizovat a jak je správně rozúčtovat různým zainteresovaným oddělením firmy. Nenechte se těmito obavami nečekaně zaskočit. Vytvořte si jasný plán, jak řídit, optimalizovat a účtovat ještě dříve, než s vaší transformací začnete.

Pokud zjistíte, že potřebujete pomoc, společnost SoftwareONE má vynikající výchozí pozici, aby vám mohla asistovat při vaší digitální transformací: Součástí nabídky AzureSimple jsou rovněž poradenské služby pro hybridní cloud. Tato služba vám poskytne nejen všechny informace, které budete potřebovat pro absolvování prvních čtyř kroků uvedených výše, ale také vám pomůže stanovit vaše další kroky, jako je například automatizace implementace pro další urychlení vaší cesty směrem k vašemu budoucímu datovému centru.

Čas začít s vaší digitální transformací je právě teď. Takže začněte zjišťovat a plánovat, jak toho dosáhnout ve stanovený čas, s daným rozpočtem a způsoby, ze kterých bude vaše firma skutečně těžit.

cestou cloudu

Přidat komentář