4 kroky k lepší správě softwarových aktiv

Září 16, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

S rostoucí obchodní hodnotou moderních softwarových aplikací investují korporace značné prostředky do softwaru, který dokáže lépe optimalizovat jejich obchodní procesy. Nemají ovšem čas ani znalosti potřebné ke správě těchto aktiv tak efektivně jako tradiční fyzický hardware.

Ucelený pohled na implementaci správy softwarových aktiv

Proces implementace správy softwarových aktiv (SAM) je poměrně komplexní a vyžaduje široké znalosti od technických zkušeností přes správu a monitorování nástroje pro SAM, který prohledává IT prostředí, po znalost licenčních podmínek nezbytnou ke správné interpretaci dat získaných v rámci vyhodnocení SAM. Zde se ovšem pokusíme tento složitý proces rozdělit na jeho jednotlivé části:

Úvod a vyhodnocení. Společně s IT týmem organizace prověří specialista na SAM rozsah implementace, navrhne vhodné nástroje pro SAM a načrtne časovou osu implementace.

Vyhledávání a analýza. Specialista na SAM vyhledá pomocí zvoleného řešení SAM software a shromáždí licenční podmínky výrobců používaného softwaru. Tyto informace poté analyzuje, porovná a sestaví do zprávy, která dává jednoznačnou odpověď na to, zda má vaše organizace dostatečný počet licencí na každý z používaných produktů.

Standardizace vašeho prostředí. Na základě výpisu licencí a zjištěných informací o prostředí je možné připravit doporučení nejvhodnějšího a nákladově nejefektivnějšího licencování vašeho softwarového portfolia. Mezi tato doporučení patří úpravy smluv, další nákupy či konsolidace licencí.

Standard ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – proces SAM ve čtyřech krocích

Podle Průvodce standardem ITIL „je software významným aktivem společnosti při zohlednění jeho ceny a ještě větším s ohledem na jeho schopnost realizovat obchodní cíle. Je-li ovšem zastaralý, chybně nakonfigurovaný nebo neopravovaný, může být také značnou zátěží.

SAM pokrývá procesy, které maximalizují hodnotu softwaru jako aktiva a zároveň minimalizují s ním související rizika.

Tyto výše uvedené „procesy“ jsou typicky tvořeny čtyřmi fázemi:

  1. Instalace, stanovení rozsahu a spuštění | Jakých klíčových milníků se má v průběhu implementace dosáhnout?
  2. Zjišťování, vyhledávání a inventarizace | Jaká aktiva jsou nainstalována a vlastněna?
  3. Analýza | Do jaké míry jsou plněny smluvní podmínky?
  4. ZávěryJak je možné vylepšit procesy?

Základní cíl implementace SAM

Přestože každou implementaci správy softwarových aktiv je možné upravit tak, aby řešila specifické potřeby konkrétní organizace, níže uvádíme hlavní důvody, proč se organizace rozhodnou pro implementaci SAM:

  • Získat dokonalý přehled o nainstalovaném a používaném softwaru, vlastnictví licencí a plnění smluvních podmínek
  • Minimalizovat finanční výdaje a riziko neúspěšného kontrolního auditu prostřednictvím osvědčených postupů snižování nákladů a modelů optimalizace
  • Dosáhnout jistoty a klidu, že jsou částečně či zcela eliminovány zbytečné výdaje za licence na software
  • Zlepšit provozní efektivitu při současném omezení právní zodpovědnosti a rizika právního postihu
  • A samozřejmě chránit se před potenciálními audity výrobců softwaru

Pokud výše uvedené body odpovídají aktuálním potřebám vašeho IT prostředí, klikněte na odkaz níže a naplánujte si bezplatnou schůzku s některým z našich specialistů na správu softwarových aktiv.

Ashlee Gohdes, SoftwareONE

Diskuze je uzavřena