Archiv autora: SoftwareONE

oracle

Úlohy Oracle v Amazon Web Services (AWS)

Změny v technologiích jsou obvykle rychlé a evoluce je vždy bezprostřední. Cloudová služba AWS je skvělá v poskytování IaaS platformy a společnost Oracle je velmi dobře známá svými řešeními. Řešení Oracle na platformě AWS je proto pro zákazníky dobrou volbou. IaaS platforma AWS nabízí škálovatelnou, bezpečnou, vysoce dostupnou a zabezpečenou infrastrukturu pro platformní řešení Oracle, jako jsou databáze, middleware a aplikace. Oracle navíc zákazníkům umožňuje zvolit si pro jejich platformní technologie řešení IaaS. Zajímavé je, že AWS rovněž nabízí spolehlivá platformní řešení pro databáze, na která lze migrovat úlohy Oracle Database. Existuje mnoho možností, ale všechny zahrnují složitou volbu výběru obchodních i smluvních pozic.

TŘI DŮLEŽITÉ FAKTORY na zvážení

 1. Tři možnosti AWS dostupné pro Oracle:
 • Využití Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pro Oracle.
 • Provoz vámi řízeného řešení Oracle Database přímo na Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
 • Migrace všech úloh Oracle na Amazon Aurora nebo PostgreSQL na AWS.
 1. Technická omezení vašich možností:
 • Amazon RDS podporuje až 6 TB a nejvýše 30 000 IOPS.
 • Služba Amazon RDS není vhodná pro funkce typu správy záloh nebo obnovy dat do určitého bodu v čase.
 • AWS aktuálně neumožňuje nativní Oracle Real Application Clustery (RAC) na Amazon RDS nebo EC2.
 • AWS umožňuje nasazení všech hlavních verzí instancí produktů Oracle na AWS.
 • AWS nabízí svá nejlepší řešení škálovatelnosti, zabezpečení a vysoké dostupnosti.
 1. Licenční a obchodní souvislosti:
 • Kromě jediné možnosti Amazon RDS pro databázi Oracle (standardní), vyžadují všechny další možnosti AWS vlastnictví licencí Oracle (Bring Your Own License, BYOL).
 • Se změnami pravidel licencování produktů Oracle z dubna 2017 se požadavek BYOL u licencí Oracle na AWS zdvojnásobil. Nicméně je třeba, aby zákazník dodržoval pravidla omezení podpory Oracle pro takové scénáře. Vlastní služba PaaS (DBaaS a další možnosti) od Oracle BYOL nevyžaduje.

Celkem vzato, každé rozhodnutí o přesunutí úloh Oracle do AWS vyžaduje podporu v informacích a zkušené poradenské služby ohledně současného využívání produktů Oracle, smluv, licencování, technologických závislostí a obchodních modelů.

Společnost SoftwareONE má pro řešení tohoto problému dedikovaný tým expertů a poskytuje služby expertního poradenství pro proces tohoto vysoce důležitého rozhodnutí. Kontaktujte nás!

720

Budoucnost inteligentní komunikace – kombinace Skype for Business a Microsoft Teams

Tento podzim společnost Microsoft představila na vývojářské konferenci Microsoft Ignite několik novinek pro podnikovou oblast. Jedním z nejvíce vzrušujících oznámení byla integrace nástroje Skype for Business Online do systému Microsoft Teams.

Satya Nadella ve svém projevu zdůraznil posun v technologických paradigmatech od „technology-first“ přes „cloud-first“ technologie až po inteligentní cloud a inteligentní komunikaci, které mají za cíl podpořit kreativitu a spolupráci na moderním pracovišti. V tomto kontextu CEO společnosti Microsoft oznámil, že Skype for Business, který za posledních 12 měsíců zdvojnásobil počet uživatelů, spojí své síly s nejnovější aplikací pro sjednocení komunikace Microsoft Teams. Od svého uvedení v březnu 2017 prokazuje Teams svou oblíbenost a atraktivitu a využívá jej již více než 125 000 organizací.

 

Microsoft Teams – centrum pro týmovou práci a komunikaci

Nová vize společnosti Microsoft pro inteligentní komunikaci má přesahovat rámec tradičních řešení pro sjednocenou komunikaci a umožnit efektivněji plnit týmové úkoly, zvyšovat produktivitu a spravovat veškerou komunikaci v jediné platformě. Teams sdružuje sdílené úložiště souborů, chatovou komunikaci a nástroje pro spolupráci, čímž vytváří centrum pro týmovou práci v Office 365. Nyní navíc nabízí hlasové hovory pro firemní využití, aby se tak mohl stát primárním klientem pro inteligentní komunikaci v Office 365.

 

Co to znamená pro vaši organizaci?

 • Microsoft Teams budou novou front-end aplikací s moderním uživatelským rozhraním pro nástroje pro konečné uživatele, pro spolupráci a produktivitu, to vše v jednom tlustém klientovi; včetně aplikací OneNote, OneDrive, Excel, Word, Persistent Chat (nebo Historie chatu), Telephony, Desktop Share, Meeting & Conferencing, Planner a SharePoint Sites.
 • Funkce Enterprise Voice (příchozí a odchozí hovory na čísla PSTN, včetně podržení, přenosu hovorů, hlasové schránky a audiokonference) budou přeneseny do nástroje Teams.
 • Microsoft Teams má ve všech klientských zařízeních stejnou architekturu HTML5.
 • Nová média zajišťují lepší výkon sítě a kvalitu hlasu.
 • Jedno společné administrátorské centrum pro Skype for Business a Teams.

A co organizace, které používají Skype for Business přímo na svých zařízeních? Musejí teď opustit své on-premise prostředí? Zde je důležité připomenout, že klient Skype for Business instalovaný přímo v zařízeních stále kraluje. Microsoft proto bude podporovat server Skype for Business pro on-premise využití a hybridní potřeby zákazníků. To znamená:

 • Klienta Skype for Business bude v dohledné budoucnosti možné nadále používat (vedle sebe nebo pouze v Teams).
 • Serverová verze Standard Edition, Persistent Chat a Role Director pro Skype for Business budou ukončeny.
 • Pro hybridní setupy budou použita cloudová řešení (včetně fronty volání, hlasové schránky, automatické obsluhy, ověření identity a podobně).

 

Kromě toho společnost Microsoft vydá oficiální plán nových verzí nástrojů pro komunikaci a spolupráci koncem října roku 2017. Na základě toho, co dnes víme, očekáváme přechodné období na posouzení toho, jsou-li Microsoft Teams v prostředí Office 365 pro danou organizaci ta správná volba.

Kontaktujte SoftwareONE a dohodněte si individuální konzultaci a zjistěte, jak může budoucnost komunikace a spolupráce formovat vaši organizaci. Rádi vám pomůžeme se správně a včas rozhodnout pro aplikaci Microsoft Teams na cloudu, Skype for Business na vašich zařízeních nebo pro hybridní nasazení.

Gartner_logo

SoftwareONE – mnohem více než jen prodejce softwaru

Analytická společnost Gartner nedávno publikovala svoji studii Market Guide for Software Resellers a společnost SoftwareONE byla vyzdvižena jako jeden ze 13 dodavatelů, zkoumaných v této studii. Tato studie, sepsaná analytikem společnosti Gartner Stephenem Whitem, definuje trh prodejců softwaru jako organizace, které „jednají jako prostředník mezi vaší organizací a několika vydavateli softwaru, za účelem nejen získat nabídky vydavatelů softwaru, ale také poskytnout administrativní a profesionální služby spojené s použitím tohoto softwaru. Může poskytovat profesionální služby včetně správy softwarového majetku (software asset management, SAM), technického návrhu, implementace, integrace a služeb konfigurace, včetně nepřetržitých služeb řízení včetně monitoringu a podpory. Prodejce softwaru musí působit jako prostředník pro mnoho vydavatelů softwaru s potenciálním rozšířením na několik tisíc vydavatelů.“ Jinými slovy, strategický partner, který vám umožňuje nejen spravovat vaše kompletní softwarové portfolio – ať už je on-premise nebo v cloudu – ale také poskytuje konzultační služby kolem řízení licencí, správy softwarového majetku a nepřetržitou podporu a služby.

Podle této studie by měli manažeři zodpovědní za řízení zdrojů a dodavatelů zhodnotit tato kritéria proprietárních služeb, když budou posuzovat prodejce softwaru:

 • Služby prodeje a dodavatelského řetězce pro software
 • Technický návrh, implementaci, konfiguraci nebo integrační služby
 • Služby SAM
 • Služby spojené s licencováním
 • Služby pro migraci do cloudu a monitoring

SoftwareONE může nabídnout:

 • Technické služby (pro cloud i on-premise software) – SoftwareONE poskytuje klientům v této kategorii různé možnosti včetně nabídek Office365Simple, AzureSimple a SAMSimple, které organizacím umožňují nastoupit cestu směrem k těmto iniciativám, ale podle časového harmonogramu a s rozpočtem, který jim bude vyhovovat.
 • Poradenské služby k licencování – pomoc s licencováním nabízejí samozřejmě i samotní vydavatelé softwaru, nicméně, SoftwareONE poskytuje robustnější (a nepředpojatý) komplexní program, který bere do úvahy kompletní portfolio, potřeby podniku, cloud i on-premise software a hluboké porozumění každému z vydavatelů. To je dále rozšířeno platformou PyraCloud společnosti SoftwareONE, která organizacím umožňuje spravovat kompletní softwarové portfolio včetně rozpočtu na cloud a jeho spotřeby, jelikož jsou licenční struktury stále složitější.
 • Správa softwarového majetku (služby SAM) – navíc ke svojí nabídce SAMSimple pro organizace, které se SAM teprve začínají, má SoftwareONE komplexní postupy, které pokrývají nejen nástroje, ale i lidi, procesy a technologie pro úspěšné nasazení SAM.
 • Zaměření na kategorie softwaru – definujeme to jako prodejce, kteří nekombinují hardware s určitým softwarem a službami zaměřenými na cloud. SoftwareONE samozřejmě neaplikuje na svoje služby a řešení hledisko hardwaru, takže můžeme poskytovat nestranné poradenství, které může být učiněno na základě předností softwaru a nikoli na nejnovějších promo nabídkách a balíčcích od dodavatelů hardwaru.
 • Geografická dostupnost – schopnost obsluhovat zákazníky po celém světě je v dnešních cloudových, nepřetržitě běžících prostředích zcela klíčová. SoftwareONE poskytuje služby ve více než 80 zemích.

Jinými slovy, úloha prodejce softwaru se rozrostla daleko za roli prostředníka pro transakčně založené nákupy softwaru. Nyní se přesunula ke strategickému partnerovi a poradenské roli pro téměř všechny transakce, které organizace každodenně řeší.

Jak můžete vidět na kritériích výše, SoftwareONE si může rozhodně odškrtnout všechny body v kategorii prodejce softwaru i mnoho dalších. Jako organizace může jít SoftwareONE daleko za hranice toho, co může nabídnout samotný prodejce softwaru a, jak je zmíněno výše, působí jako strategický poradce napříč mnoha oblastmi.

Je důležité pochopit pět hlavních klíčových oblastí, které Gartner ve své studii pokrývá, stejně jako potřeby, které možná máte v souvislosti s řízením, správou a optimalizací řešení typu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) a Software as a Service (SaaS). Věříme, že tyto kategorie a hodnota, kterou v nich může SoftwareONE svým klientům poskytnout, může společnost nastavit pro budoucí úspěch, jelikož se stále více organizací přesouvá od on-premise softwaru do cloudu. Existuje řada prodejců různých jednotlivých řešení, nicméně licencování, SAM a celý softwarový majetek se stávají stále složitějšími, jak se stále více vydavatelů a organizací přesouvá do cloudu. Je proto nezbytné mít partnera, který rozumí těmto nuancím a poradí vám s dlouhodobou softwarovou strategií. Pro další informace nás kontaktujte!

Zdroj: Gartner, Market Guide for Software Resellers, 24. srpna 2017

Poznámka: Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt nebo službu popisovanou v jeho výzkumných publikacích, ani neradí uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být brány jako prohlášení faktů. Gartner se zříká všech vyjádřených nebo naznačených záruk v souvislosti s tímto výzkumem, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

oracle

ZVEME VÁS: Licenční snídaně Oracle

Vše, co jste chtěli vědět o licencování, ale báli jste se společnosti Oracle zeptat!

Vážení obchodní přátelé,
dovolte nám, abychom vás pozvali na snídani věnovanou výhradně licencování Oracle.

Pod vedením našeho licenčního specialisty Romana Strausse nejen získáte základní přehled v této problematice, ale především společně prostřednictvím praktických případů identifikujete vaše možné licenční omyly a najdete cestu k opravdu efektivnímu způsobu licencování a ochraně před auditem ze strany společnosti Oracle.

Už se nemusíte bát zeptat, pomůžeme vám!


KDY: 29. listopadu 2017
KDE: SoftwareONE (Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, 5. patro)


REGISTRUJTE SE!

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve vyplněním registračního formuláře, který naleznete na této stránce pod programem akce.

PROGRAM AKCE

9:00 – 9:30 Registrace, snídaně a ranní káva
9:30 – 11:00 Hlavní program

 • Základy a zajímavosti ze světa licencování Oracle
 • Nejčastější licenční omyly opřené o případy z praxe
 • Audit od společnosti Oracle
 • Ptejte se nás, na co chcete: Volná diskuze nad licencováním Oracle

REGISTRACE

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Společnost (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Těšíme se na setkání s vámi!
Tým SoftwareONE

Kontakt

Petra Nováková • Marketing Manager • E-mail: petra.novakova@softwareone.com


Microsoft Surface Hub

Pozvánka: Microsoft platforma pro efektivní týmovou spolupráci

Dovolujeme si vás pozvat na zážitkovou akci určenou pro manažery, vedoucí pracovníky, HR a IT specialisty, kteří mají zájem dozvědět se více o aktuální Microsoft platformě. Připravili jsme si mnoho zajímavých praktických ukázek věnující se efektivitě týmové komunikace a spolupráce odkudkoliv a kdykoliv. Dle ohlasů účastníků se jedná o velmi zajímavý způsob, jak co nejlépe pochopit výzvy a příležitosti nového stylu práce v digitálním světě.

Představíme vám například Interaktivní displej Microsoft Surface Hub, Office 365, Microsoft Teams a další zajímavosti. O Microsoft Surface Hub se mluví jako o řešení, které má výrazně ovlivnit efektivitu týmové komunikace a spolupráce ve firemním prostředí. Otázkou je: Co je vlastně Microsoft Surface Hub, pro koho je určen a co uživatelé jeho pořízením získají?

Dozvědět se více o Microsoft platformě Registrovat se

Jak probíhá Microsoft platforma setkání?

Přínosy

 • Příležitost seznámit se jako první s Microsoft Surface Hub a SMART iQ Point.
 • Prostor pro otevřenou diskusi, jak lze zajistit růst vašeho podnikání.
 • Zážitková akce je připravena pro lidi s rozhodovací pravomocí v obchodní a technologické oblasti.

Kdy

30. listopadu 2017
10:00 – 12:00 hod.
Občerstvení během akce zajištěno.

Kde

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63, Praha 10
Parkování před sídlem firmy.

Během zážitkové akce si představíme následující místnosti: 

Collaboration room
Jiri PlatekJiří Plátek
marketingový manažer, AV MEDIA, a.s.

Petr RosolPetr Rosol
obchodní konzultant, SoftwareONE


cestou cloudu