Archiv autora: SoftwareONE

seminar

Zveme vás na seminář: Problematika cloudu a GDPR v oblasti školství

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám, abychom vás jménem společností SoftwareONE Czech Republic, Microsoft a Anipa Trade Services, pozvali na speciální roadshow věnovanou cloudovým technologiím a nové legislativě spojené s problematikou GDPR a jejího dopadu na školství.

KDY a KDE? Budeme se na vás těšit v následujících městech:

07.11. 2017 Frýdlant (Základní umělecká škola a Mateřská škola, Bělíkova 977): 12:30 – 16:30
08.11. 2017 Žďár nad Sázavou (Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumanova 1693/2): 13:30 – 17:30
09.11. 2017 Mladá Boleslav (Vzdělávací středisko Mladá Boleslav, Havlíčkova 456/1): 13:00 – 17:00
10.11. 2017 Hradec Králové (Základní škola, Bezručova 1468):  9:00 – 13:00
22.11. 2017 Litomyšl (Gymnázium Litomyšl, T. G. Masaryka 590) 13:30 – 17:30
05.12. 2017 Tábor (ZVaS – Středisko služeb školám, Komenského 2235): 9:00 – 13:00

REGISTRUJTE SE!

 PROGRAM SEMINÁŘŮ

  • GDPR: Nové nařízení o ochraně osobních údajů
  • Dopad GDPR do personalistiky: Jak nově zacházet s osobními daty zaměstnanců
  • Technologie Microsoft pro školství
  • Microsoft Office 365, Cloud a bezpečnost
  • Digitální sborovna
  • Školní Login jednotná bezpečná identita a úložiště
  • Vhodné licencování ve školách

Registrace

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Škola (vyžadováno)

Pracovní pozice (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Registrace na seminář Těšíme se na setkání s vámi!

ucime-moderne

Technologie ve školách: Umíme učit moderně?

Používání moderních technologií není pro školy žádnou novinkou. I přesto můžeme s nadsázkou říci, že křída a černá tabule byly a jsou základními jistotami výuky. Opravdu ale chceme naše děti vyučovat stejně jako před 300 lety?

Od počátku zavedení IT technologií do škol už uběhlo téměř 20 let. Školy se za tu dobu proměnily v úplně jiný typ pracoviště. Samozřejmostí je připojení na internet, každý vyučující má k dispozici notebook či počítač pro svou práci, pracovní e-mailovou schránku a moderní vyučovací nástroje. Notebook, který dříve sloužil jen jako elektrický psací stroj s jednoduchým textovým editorem, je dnes již historií, stejně jako prezentace bez interaktivity. A vyhledávání kvalitních materiálů do výuky? Během pár vteřin máte k dispozici desítky relevantních dat. Doba je tedy opravdu jinde, což můžeme ilustrovat třeba na příkladu učeben. Dříve byla na každé škole maximálně jedna skvěle technologicky vybavená multimediální učebna, ve které se střídali žáci celé školy, a která byla předváděna jako chlouba školy při významných návštěvách. Dnes je multimediální učebna požadovaným standardem. Moderní technologie zjednodušují komunikaci mezi učiteli, žáky i jejich rodiči. Přístup k informacím je jednodušší a efektivnější. Přesto je zde ještě velký prostor pro zlepšení.

Na školách například stále ještě chybí komplexní propojení IT technologií s výukou jako takovou. Žáci také často mají doma novější technologie, než jsou pro ně k dispozici ve škole. Hodiny informatiky pak pro ně spíše bývají výletem do historie. Tato situace může přinášet různé překážky, jež negativně ovlivňují proces výuky. Například se může stát, že prezentace zadaná jako domácí úkol nefunguje ve škole stoprocentně tak, jako fungovala doma – což vede k frustraci žáka i samotného učitele a výhody plynoucí z používání moderních technologií tím ztrácejí na významu. Je evidentní, že doba používání nových technologií vyžaduje. Proč si tedy žáci stále píšou poznámky především do papírových sešitů a učí se z tištěných učebnic?

V dnešní době se neustále skloňuje pojem 4. průmyslová revoluce, pro kterou je ale nezbytná i stejně rozsáhlá revoluce ve školství. Mluvíme o „chytrých“ školách, moderním přístupu ke vzdělávání, alternativních formách výuky. K naplnění těchto cílů je ale potřeba udělat razantní krok kupředu – změnit uvažování o používání nových technologií, a to i s ohledem na kyberbezpečnost. Tak, jak to nejde bez moderních počítačů a hardwaru, nejde to ani bez moderního softwaru a inovativního přístupu k jeho používání.

Zjevnou překážkou je bezpochyby nedostatek financí ve školství. To ale nemusí být jediný problém, který stojí v cestě digitální „evoluce“ škol. Jak dodává Mgr. Jana Doulová, učitelka 2. stupně ZŠ Březnice: „Kromě financí ve školství jsme si často překážkou i my samotní. Nechce se nám jít do něčeho nového, co nemáme vyzkoušeno a u čeho si nejsme jisti výsledkem. Jisté je naopak to, že musíme udržet krok s dětmi, protože ty vše zvládají s jistotou a lehkostí. Pokud si chceme udržet status učitele, který ví, co zrovna ‚frčí‘, máme přímo povinnost jít s dobou.“

Jak tedy začít vizi moderního školství uskutečňovat? Kromě odhodlání učitelů stávající stav změnit je důležité najít i odbornou pomoc. Společnost SoftwareONE je akademickému sektoru dlouhodobě spolehlivým partnerem. Pomáháme školám s využitím a adopcí nových technologií prostřednictvím odborných konzultací, specializovaných školení pomocí DVPP a poradenství. Naším cílem je nalezení optimální cesty v rámci naplánování a provedení změn a jejich smysluplné využití v praxi do budoucna.

Děkujeme za cenné poznatky a inspiraci pro napsání tohoto článku pedagogům ZŠ Březnice a Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a vzdělávací organizaci VISK.

cloud-service

Přechod do cloudu? Dobře jej naplánujte a nezapomeňte na služby

Pokud firma nevnímá přechod do cloudu jako projekt s nejvyšší prioritou a ke cloudovým službám si nesjedná podporu, velmi pravděpodobně se nedostaví předpokládané efekty.

Trh podnikového softwaru zažívá v posledních letech zásadní změnu spočívající v odklonu od běžného softwaru, provozovaného v rámci firemní IT infrastruktury, směrem ke cloudovým technologiím a službám, čerpaným na základě předplatného. Cloudové služby lze aktivovat jednoduše na internetu a firma za ně následně platí podle počtu uživatelů a rozsahu využívaných funkcí. I když to může znít velmi jednoduše, zdaleka ne všechny projekty přechodu na cloudové služby skončí jednoznačným úspěchem. Stejně tak se nemusejí naplnit předpokládané přínosy v podobě větší efektivity práce a snížení nákladů.

„České firmy jsou přechodu na cloudové služby celkem nakloněny, ale dopouštějí se při něm podobných chyb jako při nákupu klasických softwarových licencí,“

konstatuje Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

Nakupujte jen to potřebné

Cloudové služby prakticky vyřešily starosti firem a organizací se správným licencováním používaných softwarových produktů. To ale neznamená, že by nebylo možné zmýlit se i při jejich výběru. Především pak, pokud jde o volbu různě vybavených variant služby.

„U klasických licencí i cloudových služeb je důležité kvalifikovaně posoudit reálnou potřebu a správně zvolit rozsah a způsob pořízení. Být partnerem zákazníků pro tuto oblast byl náš cíl již před pěti lety, kdy jsme českou pobočku zakládali. Byli jsme tehdy prvním prodejcem softwarových licencí, který se zákazníky skutečně pečlivě řešil, kolik a jakých licencí pro své servery či počítače opravdu nezbytně potřebují. Ušetřili jsme jim tím opravdu nemalé peníze. A s cloudem je to podobné,“

vysvětluje Jan Knyttl.

Typické chyby

První velkou chybou při přechodu do cloudu je rozhodnutí o pořízení cloudové služby jen jako náhrady stávajícího softwaru bez toho, aniž by se řešilo, jak by tato změna mohla firmě pomoci i v dalších oblastech. Například jak díky ní optimalizovat procesy či zvýšit produktivitu a flexibilitu zaměstnanců. Správná analýza potřeb a uživatelských scénářů pomůže vygenerovat z investice mnohem větší přínos a též i vyšší návratnost. Další častou chybou je pohlížení na zavádění cloudových služeb výhradně jako na IT projekt. Jan Knyttl k tomu dodává:

„Podle našich zkušeností je pro úspěch projektů naprosto klíčová silná podpora vedení firmy a osobní zapojení managementu do plánování a realizace přechodu ke cloudovým službám.“

Nezapomeňte na podporu

Firmy často ke cloudu přistupují s představou, že je zbaví všech starostí o jejich IT, protože nemusejí řešit servery, licence, instalace, aktualizace nebo zabezpečení a stačí jim jen počítače připojené k internetu. Pak ale třeba zjistí, že se v případě problémů nemají kam dovolat nebo nevědí, jak nové technologie správně využít. K přechodu do cloudu je proto třeba přistupovat jako ke komplexnímu projektu. To v první fázi zahrnuje úvodní konzultace, návrh řešení a podporu při migraci. Stejně důležité je ale také následné zaškolení uživatelů technologie, technická podpora a pečlivý monitoring využívání nových služeb. Velký důraz je třeba klást i na adopční program pro zaměstnance, aby dokázali nové nástroje efektivně používat.

„Setkali jsme se již s řadou případů, kdy s novými nástroji neuměli zaměstnanci pracovat nebo nevyužívali jejich potenciál. Cloudové služby pak neplní svůj účel a nespokojeni jsou všichni – vedení i zaměstnanci,“

konstatuje Jan Knyttl.

Spojte se s nejlepšími

Pokud to myslíte s přechodem do cloudu opravdu vážně, neobejdete se bez partnera, který vám pomůže celý projekt naplánovat a realizovat. Společnost SoftwareONE má s nasazováním cloudových řešení ve firmách i organizacích různých velikostí a z různých oborů dlouholeté zkušenosti a spolupracuje s předními světovými poskytovateli cloudových služeb, v čele se společností Microsoft. Od ní také získala prestižní ocenění Microsoft Country Partner of the Year 2017.

„Za tímto oceněním je opravdu tvrdá práce našeho týmu, díky které patříme mezi nejúspěšnější dodavatele softwarových licencí a cloudových služeb na českém trhu. Velmi dobře si stojíme rovněž v rámci celé korporace. Naše konzultanty vysíláme do dalších regionů, aby zde pomáhali se zaváděním nových služeb a poskytováním poradenství zákazníkům ostatních poboček. Při pravidelném hodnocení inovací a kvality služeb patříme vždy mezi prvních pět nejlepších poboček SoftwareONE po celém světě,“

uzavírá Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

zmena-licencovani-EES

Zveme vás na WEBINÁŘ: Změny licencování Microsoft pro školy

Vážení přátelé,

od 1. října 2017 chystá společnost Microsoft zásadní změny podmínek v rámci smluv EES. Abychom vám tuto změnu co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro vás s našimi licenčními specialisty webinář, na kterém se konkrétně dozvíte, co tyto změny obnášejí, jak budou nastavené balíčky produktů pro otevření smlouvy pro pokrytí vašich uživatelů a jak se změní nabídka produktů Microsoft v programech pro akademické zákazníky.

Připravte se dobře na změnu se SoftwareONE!

KDY: 27.9. 2017 od 10:00 do 11:00


REGISTRACE

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Škola (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon


Petra Nováková, Marketing Manager
petra.novakova@softwareone.com • +420 725 438 643


gdpr2

Zveme vás na seminář: Problematika cloudu a GDPR v oblasti školství

Vážené dámy a pánové,
dovolte nám, abychom vás jménem vzdělávací instituce ZVaS a jejích partnerů, společností SoftwareONE Czech Republic a Anipa Trade Services, pozvali na speciální dopolední seminář věnovaný cloudovým technologiím a nové legislativě spojené s problematikou GDPR a jejího dopadu na školství.

KDY: 17. října 2017
KDE: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám (Nemanická 436/7, 370 10 České Budějovice 3)


REGISTRUJTE SE!

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve vyplněním registračního formuláře, který naleznete na této stránce pod programem akce.

Seminář je zpoplatněný částkou 810 Kč/bez DPH za každého účastníka.

PROGRAM AKCE

08:15-08:30 Prezence účastníků
08:30-08:45 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů
08:45-09:45 GDPR: Nové nařízení o ochraně osobních údajů
09:45-10:30 Dopad GDPR do personalistiky: Jak nově zacházet s osobními daty zaměstnanců
10:30-10:50 Přestávka a diskuze
10:50-11:35 Microsoft Office 365, Cloud a bezpečnost 
11:35-12:00 Digitální sborovna
12:00-12:20 Přestávka a diskuze
12:20-13:10 Školní Login jednotná bezpečná identita a úložiště 
12:15-12:45 Vhodné licencování ve školách 
12:45-13:00 Závěr 

REGISTRACE

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Škola (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Těšíme se na setkání s vámi!

Jiří Chytil, Business Development Manager – Public
jiri.chytil@softwareone.com, Tel: +420 774 964 260