Běžné omyly při licencování produktů IBM

Prosinec 9, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Pokud budeme mluvit o licencování obecně, najdeme mnoho problémů s dodržováním licenčních podmínek softwaru shodných pro všechny dodavatele. Kromě toho, mnoho IT manažerů nedodržuje osvědčené postupy pro Software Asset Management (SAM), což má za následek vážné organizační problémy pokud jde o správu licencí IBM a téměř nevyhnutelný proces auditu.

Takže, jaké jsou nejčastější omyly v licencování produktů IBM?

Z věcného pohledu je jedním z nejčastějších úskalí licencování produktů IBM pochopení PVU Sub-capacity licencování. Mnoho zákazníků si není vědomo, že musejí využít nástroj IBM License Metric Tool (ILMT), pokud chtějí využít licencování na základě dílčí kapacity (Sub-capacity licensing) na základě smlouvy Passport Advantage Agreement.

Základním případem je, že zákazník potřebuje dostatečný počet licencí Processor Value Unit (PVU) pro všechna fyzicky aktivovaná procesorová jádra serveru (Full-capacity). Ovšem ve virtualizovaných prostředích mohou mít zákazníci licencováno méně než všechna fyzická jádra serveru, takže jsou PVU licence potřebné pouze pro ta virtuální jádra, která jsou dostupná pro program IBM (Sub-capacity – tedy dílčí kapacita). Samozřejmě platí určité výjimky:

  1. Jestliže ILMT zatím nepodporuje příslušné virtualizované prostředí zákazníka.
  2. Jestliže má klient méně než 1 000 zaměstnanců.

V těchto případech mohou zákazníci provádět i manuální reportování (které ale nutně nemusí být jednodušší).

Zákazníci navíc často bojují s modelem Authorized User Licensing, který je licencován na uživatele. Jestliže využívají technické účty, musejí zajistit, že každý uživatel přistupující k účtu má autorizovanou uživatelskou licenci (Authorized User License). Na druhou stranu, zákazníci mohou mít více instalací, jelikož (opět) je licencován uživatel a nikoli zařízení. Ale pokud se pravidla licencování aplikují na úrovni produktů, Software License Agreements a IBM Announcement Letter poskytují oficiální informace o využití licencování.

Někteří z našich zákazníků také zápasí s testovacím a vývojovým prostředím IBM. Někdy jsou dostupné speciální položky pro testovací prostředí, ovšem v případě že dedikované položky k dispozici nejsou, může SoftwareONE podpořit zákazníky při získání speciální slevy.

Jestliže nejsou k dispozici dedikované položky, musí zákazníci podepsat přílohu licenční smlouvy s IBM pro neprodukční licence. Účelem této přílohy je poskytnout zákazníkům zajímavou cenu za neprodukční licence, využívané pouze v testovacích a vývojových prostředích.

Především z pohledu SAM je těžké odlišit tyto instalace od těch „normálních“, jelikož mají stejné položkové číslo. A v neposlední řadě, licencování dle Complete Enterprise Option (CEO) je pro zákazníky IBM rovněž problematické. CEO licencování v rámci Passport Advantage umožňuje licencování běžně používaných produktů v rámci celé společnosti. Může jít například o Lotus Communication Bundle, skládající se z IBM Domino Enterprise Serveru a odpovídajících Enterprise Client Access Licencí (CALs).

Oproti tomu smlouvy Passport Advantage určují, že „[…] Klient musí pořídit licence pro všechny uživatele v podniku, kterým bylo přiděleno zařízení, schopné využívat jakýkoli program v produktové kategorii CEO.“

Produkty mohou být implementovány ve společnosti na základě modelu licencování na uživatele. V podstatě všichni kvalifikovaní  uživatelé či zaměstnanci společnosti potřebují být licencováni. Zejména v případech fúzí či akvizic, si musí zákazníci ohlídat počet uživatelů v rámci CEO!

Proč je správa softwarových licencí IBM důležitá?

Katalog cen IBM Passport Advantage obsahuje přibližně 18 800 různých položek, z nichž každá je k dispozici na 9 různých cenových úrovních. Z pohledu Software Asset Managementu (SAM) to představuje opravdovou výzvu, protože se pravidla licencování aplikují na úrovni produktů v závislosti na verzi, vydání a opravných balíčků. IBM má kolem 270 různých licenčních metrik, z nichž nejsložitější je metrika „Processor Value Unit (PVU)“, především v případě PVU Sub-Capacity licencování.

Složitost licencování IBM zvyšuje i rostoucí dynamika podnikání této firmy. IBM převzala od roku 2000 téměř 130 firem především z oblasti softwaru. Týdně je ve Spojených státech publikováno 5 až 100 oznámení, ve kterých IBM komunikuje produktové inovace nebo změny v licencování.

Jednoduše řečeno, složitost licencování IBM, společně s extrémně vysokými cenami softwaru, vede k zásadním rizikům při dodržování licenčních podmínek i hrozbě vysokého finančního postihu. Bohužel, jestliže se aplikuje Passport Advantage, zákazníci se Sub-capacity licencemi neoprávněně přejdou na Full-capacity licence.

Co může společnost získat, když zaměří svoje SAM úsilí na licencování IBM?

Společnosti mohou zvýšit transparentnost k zajištění shody s licenčními podmínkami, realizovat úspory a minimalizovat finanční rizika svého podnikání. Navíc se mohou ujistit, že jsou připraveny na audit IBM a nemusí se obávat neznámých finančních rizik.

Je důležité rozumět cenové politice IBM. Obecně, IBM poskytuje zákazníkům v rámci počátečních projektů obrovské slevy, ovšem časem IBM tyto slevy snižuje. Většina zákazníků IBM proto během několika let čelí rostoucím nákladům na předplatné údržby softwaru. Jestliže je jako výstup auditu zjištěna mezera v licencování, převede IBM zákazníka zpět do původního ceníku.

Existuje mnoho manažerů IT, kteří museli po auditu IBM čelit neočekávaným nedostatkům v licencování a souvisejícím nákladům. U jednoho zákazníka byly náklady na pokrytí nedostatečných licencí dokonce vyšší, než celý rozpočet na IT pro následující fiskální rok. Tyto audity vyvíjejí významný tlak na manažery IT, aby hlásili tyto dodatečné náklady vyššímu managementu, protože se s takovými náklady v rozpočtu na IT v daném fiskálním roce nepočítalo. V těchto případech může být efektivní provádění SAM prevencí takto dramatických chyb v řízení, nebo, v nejhorším případě, pomůže připravit důvěryhodné vysvětlení problému.

S takto širokým portfoliem produktů může být správa licencí IBM podle osvědčených postupů boj. My naštěstí máme odborné znalosti, abychom vás pomohli provést všemi úskalími. Jestliže chcete prodiskutovat vaši správu licencí IBM s některým z našich expertů, klikněte na banner níže a vyplňte připojený dotazník. Brzy vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.

56440632-c385-47ce-916b-4c4a13622dbb

Diskuze je uzavřena