Být či nebýt v cloudu… Evoluce správy softwarového portfolia podniku

Prosinec 30, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Organizace se rychlým tempem přesouvají směrem k architektuře založené na cloudu. Vedle posouzení, který cloudový model nejlépe odpovídá potřebám vaší firmy, byste měli rovněž zvážit řešení, která vám pomohou řídit vaše jejich náklady na cloud, společně s jejich portfoliem on-premise softwaru. 85 až 90 % podnikového softwaru totiž stále zůstává v majetku firem.

Digitální transformace již začala

Dan Woods, přispěvatel magazínu Forbes, který píše o technologiích pro inovátory, napsal:
„Správa softwarového portfolia se stává stále složitějším úkolem. S tím, jak se software přesouvá do cloudu, se společnosti neustále snaží vytvořit integrovaný a komplexní přístup k řízení svého on-premise i cloudového softwaru. Nebude-li veškerý software korektně spravován, existují vážná rizika, od překročení nákladů přes problémy s výkonem až po starosti v oblasti shody s licenčními podmínkami. Ve většině společností zatím jednoduše nemají nástroje na získání kompletního přehledu o jejich softwaru. Výsledkem je situace, kdy se jedna osoba tak trochu snaží být na dvou místech současně: vždy zde bude něco, co úplně neuvidíte.“

Abychom pomohli zákazníkům s jejich přechodem z on-premise softwaru do cloudu, vyvinula společnost SoftwareONE platformu PyraCloud. Jedná se o na cloudu založenou platformu pro správu softwarového portfolia, která pomáhá organizacím řídit jak náklady na cloud, tak i portfolio on-premise softwaru.

Úlohou platformy PyraCloud je poskytnout plnou transparentnost nákladů a využití softwaru klientem prostřednictvím integrace on-premise a cloudového softwaru do jediného přehledu. Jelikož naprostá většina podnikových pracovních úloh stále zůstává na on-premise softwaru, mohou inovátoři využít robustní analytiku platformy PyraCloud ke zdůvodnění trvalé migrace aplikací, které nejsou kriticky důležité, do cloudu, zatímco budou klíčové pracovní úlohy stále udržovat v on-premise řešeních. S využitím platformy PyraCloud jako příkladu „SaaS“, uvádíme níže několik výhod přechodu na architekturu založenou na cloudu:

  • Rychlejší vývojové cykly, jelikož naši vývojáři mohou sami nasazovat DevOps prostředí. Nyní mohou naši vývojáři rychleji vytvářet sestavení aplikace, aniž by museli čekat na fyzické poskytnutí hardwarových a softwarových zdrojů.
  • Rychlejší nasazení funkcionalit platformy PyraCloud do produkce a škálování dle potřeby.
  • Možnost spolupráce s vývojáři, architekty a designéry na vývoji funkcionalit platformy PyraCloud.
  • Snadné přidávání nových zákazníků.
  • Jednodušší integrace s cloudovými zdroji pro sledování spotřeby.
  • Snadné přidávání a integrace cloudových zdrojů zákazníka.
  • Vylepšený výkon platformy.
  • Rychlejší opravy chyb.

Jestliže zvažujete přesun do cloudu, ale máte obavy z licencování a shody s licenčními podmínkami, z výběru cloudových služeb nejvhodnějších pro vaše potřeby nebo z nepřetržitého řízení a podpory, pak byste možná chtěli zvážit něco jako řešení AzureSimple, které poskytuje toto všechno v jediném balíčku navíc k využití možností platformy PyraCloud pro řízení nákladů.

cestou cloudu

 

Přidat komentář