Archiv pro rubriku: Pyracloud

Gartner_logo

SoftwareONE – mnohem více než jen prodejce softwaru

Analytická společnost Gartner nedávno publikovala svoji studii Market Guide for Software Resellers a společnost SoftwareONE byla vyzdvižena jako jeden ze 13 dodavatelů, zkoumaných v této studii. Tato studie, sepsaná analytikem společnosti Gartner Stephenem Whitem, definuje trh prodejců softwaru jako organizace, které „jednají jako prostředník mezi vaší organizací a několika vydavateli softwaru, za účelem nejen získat nabídky vydavatelů softwaru, ale také poskytnout administrativní a profesionální služby spojené s použitím tohoto softwaru. Může poskytovat profesionální služby včetně správy softwarového majetku (software asset management, SAM), technického návrhu, implementace, integrace a služeb konfigurace, včetně nepřetržitých služeb řízení včetně monitoringu a podpory. Prodejce softwaru musí působit jako prostředník pro mnoho vydavatelů softwaru s potenciálním rozšířením na několik tisíc vydavatelů.“ Jinými slovy, strategický partner, který vám umožňuje nejen spravovat vaše kompletní softwarové portfolio – ať už je on-premise nebo v cloudu – ale také poskytuje konzultační služby kolem řízení licencí, správy softwarového majetku a nepřetržitou podporu a služby.

Podle této studie by měli manažeři zodpovědní za řízení zdrojů a dodavatelů zhodnotit tato kritéria proprietárních služeb, když budou posuzovat prodejce softwaru:

 • Služby prodeje a dodavatelského řetězce pro software
 • Technický návrh, implementaci, konfiguraci nebo integrační služby
 • Služby SAM
 • Služby spojené s licencováním
 • Služby pro migraci do cloudu a monitoring

SoftwareONE může nabídnout:

 • Technické služby (pro cloud i on-premise software) – SoftwareONE poskytuje klientům v této kategorii různé možnosti včetně nabídek Office365Simple, AzureSimple a SAMSimple, které organizacím umožňují nastoupit cestu směrem k těmto iniciativám, ale podle časového harmonogramu a s rozpočtem, který jim bude vyhovovat.
 • Poradenské služby k licencování – pomoc s licencováním nabízejí samozřejmě i samotní vydavatelé softwaru, nicméně, SoftwareONE poskytuje robustnější (a nepředpojatý) komplexní program, který bere do úvahy kompletní portfolio, potřeby podniku, cloud i on-premise software a hluboké porozumění každému z vydavatelů. To je dále rozšířeno platformou PyraCloud společnosti SoftwareONE, která organizacím umožňuje spravovat kompletní softwarové portfolio včetně rozpočtu na cloud a jeho spotřeby, jelikož jsou licenční struktury stále složitější.
 • Správa softwarového majetku (služby SAM) – navíc ke svojí nabídce SAMSimple pro organizace, které se SAM teprve začínají, má SoftwareONE komplexní postupy, které pokrývají nejen nástroje, ale i lidi, procesy a technologie pro úspěšné nasazení SAM.
 • Zaměření na kategorie softwaru – definujeme to jako prodejce, kteří nekombinují hardware s určitým softwarem a službami zaměřenými na cloud. SoftwareONE samozřejmě neaplikuje na svoje služby a řešení hledisko hardwaru, takže můžeme poskytovat nestranné poradenství, které může být učiněno na základě předností softwaru a nikoli na nejnovějších promo nabídkách a balíčcích od dodavatelů hardwaru.
 • Geografická dostupnost – schopnost obsluhovat zákazníky po celém světě je v dnešních cloudových, nepřetržitě běžících prostředích zcela klíčová. SoftwareONE poskytuje služby ve více než 80 zemích.

Jinými slovy, úloha prodejce softwaru se rozrostla daleko za roli prostředníka pro transakčně založené nákupy softwaru. Nyní se přesunula ke strategickému partnerovi a poradenské roli pro téměř všechny transakce, které organizace každodenně řeší.

Jak můžete vidět na kritériích výše, SoftwareONE si může rozhodně odškrtnout všechny body v kategorii prodejce softwaru i mnoho dalších. Jako organizace může jít SoftwareONE daleko za hranice toho, co může nabídnout samotný prodejce softwaru a, jak je zmíněno výše, působí jako strategický poradce napříč mnoha oblastmi.

Je důležité pochopit pět hlavních klíčových oblastí, které Gartner ve své studii pokrývá, stejně jako potřeby, které možná máte v souvislosti s řízením, správou a optimalizací řešení typu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) a Software as a Service (SaaS). Věříme, že tyto kategorie a hodnota, kterou v nich může SoftwareONE svým klientům poskytnout, může společnost nastavit pro budoucí úspěch, jelikož se stále více organizací přesouvá od on-premise softwaru do cloudu. Existuje řada prodejců různých jednotlivých řešení, nicméně licencování, SAM a celý softwarový majetek se stávají stále složitějšími, jak se stále více vydavatelů a organizací přesouvá do cloudu. Je proto nezbytné mít partnera, který rozumí těmto nuancím a poradí vám s dlouhodobou softwarovou strategií. Pro další informace nás kontaktujte!

Zdroj: Gartner, Market Guide for Software Resellers, 24. srpna 2017

Poznámka: Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt nebo službu popisovanou v jeho výzkumných publikacích, ani neradí uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být brány jako prohlášení faktů. Gartner se zříká všech vyjádřených nebo naznačených záruk v souvislosti s tímto výzkumem, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Webinář Pyraclouc

Zveme vás na webinář: Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

Platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktivit organizací všech velikostí. Poslechněte si náš webinář a dozvíte se více.
Tento webinář je tématickým opakováním již proběhlého semináře.

Poslechněte si, jak dokážeme pomoci i ve vaší společnosti!

Kdy

12. dubna 2017 od 10:00 do 11:00
REGISTRACE na info.cz@softwareone.com

Agenda webináře

Představení platformy PyraCloud (Roman Kvapil, SoftwareONE)

 • Řízení a správa nákladů cloudových řešení
 • Globální katalog 9000 vydavatelů
 • Automatizace nákupního procesu
 • Centralizace účetnictví a faktur
 • Řízení a správa softwaru
 • Reportovací nástroj

Těšíme se na slyšenou!

Roman Kvapil, SoftwareONE Czech Republic

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve na info.cz@softwareone.com.

 

cestou cloudu

Cloud pod kontrolou

Jak mít cloud pod kontrolou?

S nástroji na detailní kontrolu nákladů na cloud a jejich rozdělení mezi jednotlivá oddělení mohou firmy efektivně řídit využití cloudových služeb a ušetřit nemalé prostředky.

Cloudové služby lze rychle pořídit, jsou vysoce škálovatelné a pro firmu neznamenají žádné investiční náklady. Pokud ale nejsou pod detailní kontrolou, tak jako licence klasického softwaru a další firemní zdroje, může snadno dojít k přečerpání rozpočtu vyčleněného na cloud, nebo naopak nevyužití již zaplaceného předplatného. „Cloudové služby jsou často přirovnávány k dodávce vody či elektřiny – platíte za to, co využijete a jen, když to potřebujete. Stejná analogie ale platí i v situaci, kdy nevědomky necháte otevřený kohoutek nebo rozsvícené světlo,“ říká Roman Kvapil, specialista na cloudová řešení ve společnosti SoftwareONE.

Poskytovatelé cloudových řešení sice umožňují přístup do administračního rozhraní, v němž lze sledovat základní parametry, jako je úroveň využití dostupných zdrojů a uhrazeného předplatného, ovšem bez možnosti detailní analýzy na úrovni jednotlivých služeb a oddělení. Společnost SoftwareONE, která se zabývá licencováním softwaru a využitím cloudových služeb, proto vyvinula nástroj PyraCloud, který sjednocuje pohled na softwarové a cloudové portfolio využívané ve firmách.

Detailní pohled na cloud

Zatímco náklady na pořízení softwarových licencí lze snadno přiřadit konkrétním oddělením, v případě cloudových služeb je třeba pro přiřazení čerpání k divizím či uživatelům použít specializované nástroje. „PyraCloud poskytuje finančním či IT manažerům pohled na čerpání cloudových zdrojů na úrovni oddělení, pracovních skupin i jednotlivých uživatelů. Je tedy možné přiřadit konkrétní náklady k vývojovým, obchodním či marketingovým projektům a díky tomu daleko přesněji plánovat rozpočty,“ vysvětluje Roman Kvapil.

Automatizovaný reporting poskytne manažerům pravidelný přehled o nákladech na cloudové služby a na základě sledovaných dat lze predikovat, zdali hrozí nevyčerpání, nebo naopak překročení rozpočtu na cloud. Kromě průběžné kontroly čerpání cloudových služeb je možné nastavit varovné mechanismy a odhalit neefektivní využívání zdrojů. U služeb vázaných na konkrétní uživatelské účty, lze z reportů nástroje PyraCloud zjistit, zdali byly uživatelem aktivovány, jak intenzivně jsou využívány a jestli uživatelé dodržují bezpečnostní politiky firmy. Nevyužívaná předplatná lze buďto zcela zrušit, nebo pořídit levnější variantu, která bude lépe odpovídat stylu využívání služby uživateli.

Centrální evidence softwaru i cloudu

PyraCloud umožňuje na jednom místě evidovat pořízený software i předplatná cloudových služeb a řídit celý jejich životní cyklus i nákupní proces. „Ve společném prostředí jsou k dispozici všechny licenční a servisní smlouvy, faktury, katalog softwaru s aktuálními cenami, licenční klíče, instalační data i detailní informace o předplatném cloudových služeb a čerpání rozpočtů. Uživatelé systému PyraCloud mají přístup k informacím podle své role ve firmě a příslušného oprávnění,“ uzavírá Roman Kvapil ze společnosti SoftwareONE. Zatímco k nákupu licencí slouží katalog více než 9 000 výrobců softwaru, výběr vhodné cloudové služby dle požadovaných parametrů usnadňuje kalkulátor nákladů.

Aktuální verze nástroje PyraCloud, uvedená na počátku letošního roku, podporuje služby Office 365, Azure a Amazon Web Services. Do konce letošního roku je pak plánováno rozšíření o cloudové služby firem Google, Oracle, IBM a VMware. Služby platformy PyraCloud poskytuje SoftwareONE na základě ročního předplatného.

Roman Kvapil, Solution Sales Specialist
cestou cloudu

AzureSimple_logo

Potvrzeno: Pro Microsoft Azure je stále dostupný model Pay-as-You-Go

Ano, je to pravda! Licencování Pay-as-You-Go pro Microsoft Azure je stále dostupné pro současné i budoucí zákazníky. Jak bylo nedávno zmíněno na blogu společnosti Microsoft, k 1. únoru Microsoft ukončil Pay-as-You-Go licencování Azure v rámci Smluv na produkty a služby Microsoft (Microsoft Product and Services Agreement, MPSA). Co to znamená pro nové zákazníky Azure, kteří chtějí licencování Pay-as-You-Go?

Do budoucna je jedním ze způsobů, jak mohu zákazníci využít výhody Pay-as-You-Go licencování Azure, cesta prostřednictvím partnerů společnosti Microsoft, kteří často poskytují služby s přidanou hodnotou, umožňující zákazníkům Azure využít jejich cloudové řešení hlouběji a s lepším přehledem.

Jako globálně certifikovaný partner společnosti Microsoft jsme v SoftwareONE analyzovali nesčetné výzvy, kterým organizace při nasazování instancí Azure často čelí. Po řadě rozhovorů se zákazníky a průzkumu trhu jsme vyvinuli kompletní řešení, přímo navržené na podporu zákazníků při všem, co potřebují pro využití jejich platformy Azure – a to v jediném prostředí. Ve zkratce to zahrnuje:

 1. Jedinou licenční smlouvu v modelu „pay-as-you-consume“
 2. Poradenské služby pro cloudová řešení, která vám pomohou navrhnout vaše nasazení, stejně jako administrativní nastavení
 3. Nepřetržitě dostupný, dedikovaný a certifikovaný personál cloudové podpory
 4. Analytické funkce, které vám pomohou monetizovat a plánovat vaši spotřebu Azure, v rámci naší proprietární platformy PyraCloud

Nabídka SoftwareONE AzureSimple zahrnuje vše, co zákazníci potřebují, aby mohli začít s Azure, zatímco jim pomáhá realizovat dlouhodobé přínosy nasazení cloudu.

AzureSimple-core-components

Čtyři klíčové komponenty AzureSimple     Přínosy
Poradenské služby k Azure
 • Poradenství k hybridnímu cloudu
 • Administrativní nastavení
 •  Vývoj projektu a přístupu k přesunu do cloudu
Licencování Azure
 • Pay-as-you-consume
 • Jediný smluvní prostředek
 • Poskytování a připojení k prostředí Azure
Cloudová podpora Azure
 • Cloudová podpora Azure
 • Dotazy ohledně účtování
 • Možnosti cloudové podpory při nasazování a dalším rozvoji
PyraCloud pro správu spotřeby Azure
 • Analýza spotřeby Azure
 • Řízení, plánování a rozpočtování nákladů na cloud

Chtěli byste nyní využít nabídku AzureSimple od SoftwareONE, abyste zjistili, zda-li je Microsoft Azure tím správným řešením pro vaše IT? Kontaktujte SoftwareONE a dovolte nám pomoci vám s rozhodnutím s využitím AzureSimple.

Seminář PyraCloud

Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

Děkujeme za vaši účast na semináři Řízení pomocí platformy PyraCloud.

Rádi bychom vás požádali o vyplnění rychlého dotazníku.


Prezentace z akce vám bude zaslána po jeho vyplnění.


Jméno a příjmení*

Společnost*

Váš email*

Jak celkově hodnotíte náš seminář?*
 Velmi kladně Spíše kladně Spíše záporně Záporně

Která z funkcionalit platformy PyraCloud vás zaujala nejvíce? *
 Globální katalog výrobců SW Automatizace nákupních procesů Centralizace smluv, objednávek a faktur Přehled o využívání cloudu Řízení a správa SW majetku Reportovací nástroj

Uvažujete o využití “intranetu v prášku” (intranetu Office 365)?*
 Ano Ne

Rád/a bych věděl/a více o:*
 Platformě PyraCloud Intranetu Office 365


Vážení zákazníci,

platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktiv organizací všech velikostí. Přijďte na náš seminář a dozvíte se více! Zároveň vám bude představeno řešení firemního intranetu pro Office 365, díky kterému můžete poskytnout svým uživatelům jednotné digitální pracoviště!

Přijďte se přesvědčit, jak dokážeme pomoci i ve vaší společnosti!

Kdy a kde?

22. února 2017
SoftwareONE Czech Republic, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
REGISTRUJTE se co nejdříve!

Program akce

8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Snídaně a ranní káva
9:00 – 11:00 Představení platformy PyraCloud  (Roman Kvapil, SoftwareONE)

 • Řízení a správa nákladů cloudových řešení
 • Globální katalog 9 000 vydavatelů
 • Automatizace nákupních procesů
 • Centralizace účetnictví a faktur
 • Řízení a správa softwaru
 • Reportovací nástroj

Představení Office 365 intranetu (Petr Rosol, SoftwareONE)

Dotazy, diskuze 

REGISTRUJTE SE co nejdříve na info.cz@softwareone.com!

 

cestou cloudu