Archiv pro rubriku: Pyracloud

PyraCloud SoftwareOne

Být či nebýt v cloudu… Evoluce správy softwarového portfolia podniku

Organizace se rychlým tempem přesouvají směrem k architektuře založené na cloudu. Vedle posouzení, který cloudový model nejlépe odpovídá potřebám vaší firmy, byste měli rovněž zvážit řešení, která vám pomohou řídit vaše jejich náklady na cloud, společně s jejich portfoliem on-premise softwaru. 85 až 90 % podnikového softwaru totiž stále zůstává v majetku firem.

Digitální transformace již začala

Dan Woods, přispěvatel magazínu Forbes, který píše o technologiích pro inovátory, napsal:
„Správa softwarového portfolia se stává stále složitějším úkolem. S tím, jak se software přesouvá do cloudu, se společnosti neustále snaží vytvořit integrovaný a komplexní přístup k řízení svého on-premise i cloudového softwaru. Nebude-li veškerý software korektně spravován, existují vážná rizika, od překročení nákladů přes problémy s výkonem až po starosti v oblasti shody s licenčními podmínkami. Ve většině společností zatím jednoduše nemají nástroje na získání kompletního přehledu o jejich softwaru. Výsledkem je situace, kdy se jedna osoba tak trochu snaží být na dvou místech současně: vždy zde bude něco, co úplně neuvidíte.“

Abychom pomohli zákazníkům s jejich přechodem z on-premise softwaru do cloudu, vyvinula společnost SoftwareONE platformu PyraCloud. Jedná se o na cloudu založenou platformu pro správu softwarového portfolia, která pomáhá organizacím řídit jak náklady na cloud, tak i portfolio on-premise softwaru.

Úlohou platformy PyraCloud je poskytnout plnou transparentnost nákladů a využití softwaru klientem prostřednictvím integrace on-premise a cloudového softwaru do jediného přehledu. Jelikož naprostá většina podnikových pracovních úloh stále zůstává na on-premise softwaru, mohou inovátoři využít robustní analytiku platformy PyraCloud ke zdůvodnění trvalé migrace aplikací, které nejsou kriticky důležité, do cloudu, zatímco budou klíčové pracovní úlohy stále udržovat v on-premise řešeních. S využitím platformy PyraCloud jako příkladu „SaaS“, uvádíme níže několik výhod přechodu na architekturu založenou na cloudu:

 • Rychlejší vývojové cykly, jelikož naši vývojáři mohou sami nasazovat DevOps prostředí. Nyní mohou naši vývojáři rychleji vytvářet sestavení aplikace, aniž by museli čekat na fyzické poskytnutí hardwarových a softwarových zdrojů.
 • Rychlejší nasazení funkcionalit platformy PyraCloud do produkce a škálování dle potřeby.
 • Možnost spolupráce s vývojáři, architekty a designéry na vývoji funkcionalit platformy PyraCloud.
 • Snadné přidávání nových zákazníků.
 • Jednodušší integrace s cloudovými zdroji pro sledování spotřeby.
 • Snadné přidávání a integrace cloudových zdrojů zákazníka.
 • Vylepšený výkon platformy.
 • Rychlejší opravy chyb.

Jestliže zvažujete přesun do cloudu, ale máte obavy z licencování a shody s licenčními podmínkami, z výběru cloudových služeb nejvhodnějších pro vaše potřeby nebo z nepřetržitého řízení a podpory, pak byste možná chtěli zvážit něco jako řešení AzureSimple, které poskytuje toto všechno v jediném balíčku navíc k využití možností platformy PyraCloud pro řízení nákladů.

cestou cloudu

 

PyraCloud SoftwareOne

Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

SoftwareONE v druhé polovině listopadu oznámila vydání druhé, vylepšené verze platformy PyraCloud. Co všechno umí a jaká obsahuje vylepšení?

Digitální automatizovaná platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktiv organizací všech velikostí. Díky ní máte k dispozici neustálý přehled nad kompletním nákupním procesem od centralizovaného globálního ceníku, přes objednávkový a schvalovací proces až po samotné zakoupení a zavedení softwaru či služby do prostředí společnosti. Také ale můžete provádět následnou správu smluv, softwarového portfolia či kompletní monitoring cloudových služeb. PyraCloud díky svým variabilním možnostem zvyšuje transparentnost a podporuje vaši organizaci v chytřejším řízení a investování do technologií.

Individuálně customizovatelný dashboard PyraCloud udává kompletní přehled o IT v organizaci

Platforma PyraCloud nyní obsahuje:

1. Globální katalog softwaru a služeb s aktuálními ceníky

 • Více než 9 000 vydavatelů
 • Globální přehled všech nabídek vydavatelů a aktuálních promo akcí vydavatelů
 • Zobrazení lokální měny a daní pro efektivní rozhodování

2. Proces nákupu

 • Centralizovaný přehled a proces pro nabídky a objednávky
 • Nastavitelné schvalovací workflows pro jednotlivé osoby/oddělení/země
 • Nastavitelná výše budgetu pro konkrétní produkty pro jednotlivé osoby/oddělení/země
 • Definované standardní softwarové balíčky pro usnadnění objednávacího procesu

3. Fakturace a účtování

 • Centralizovaný přehled všech faktur/možnost propojení s ERP
 • Alokování a reportování faktur dle obchodních jednotek
 • Možnost rozúčtování na jednotlivá oddělení

4. Přehled o cloudu

 • Efektivní rozhodování o nákupu cloudových zdrojů (Decision Calculator)
 • Nákup, monitorování a sledování cloudových zdrojů
 • Detailní upozorňovací mechanismus na blížící se vyčerpání prostředků
 • Možnost detailního pohledu spotřeby dle uživatelele, oddělení či produktu
 • Cesta k eliminaci „stínového IT“

5. Řízení a správa smluv a softwarových aktiv

 • Řízení rizik smluv a závazků
 • Posouzení rizika spotřeby
 • Možnost nahrání smluv od jiných dodavatelů (HW, Telco, SW apod.)
 • Upozorňovací mechanismus na blížící se vypršení smluv
 • EULA databáze (více než 3 000 licenčních ujednání)
 • Licenční klíče ke všemu vlastněnému software
 • Centrální úložiště softwaru pro instalaci (více než 5 PB instalací)
 • Možnost propojení s auditovacím nástrojem
 • Reportovací nástroj pro zasílání pravidelných výstupů

PyraCloud tedy umožnuje mít detailní přehled o cloudových nákupech a aktuálních zdrojích využívaných od předních světových cloudových poskytovatelů. Microsoft Azure, Office 365, Amazon Web Services a mnoha další z něj činí nejkomplexnější, plně on-line a na cloud zaměřenou platformu pro správu portfolia. Správa, měření a řízení spotřeby společně s prediktivní analýzou slouží pro optimalizaci investic a lepší rozhodování o rozpočtování a plánování výdajů na on-premise i cloudový software. Zároveň tak poskytuje schopnost detailně rozklíčovat spotřebu a tím případnou možnost rozdělit náklady napříč odděleními.

Detailní přehled všech využívaných cloudových služeb v organizaci

Nově implementovaná služba “Decision Calculator” napomáhá s rozhodováním při pořizování nových cloudových služeb a zdrojů, při přenosu pracovních úloh z on-premise prostředí do cloudu. Jednoduché zadání konfigurace potřeby a následné doporučení možných způsobů řešení usnadňují složité vyhledávání vhodných řešení.

Pyracloud_decision calculator

PyraCloud je zkrátka jedinečný nástroj pro společnosti, jak mohou kontrolovat veškeré dění v oblasti IT a mít tak detailní přehled a možnost stále optimalizovat své výdaje na základě aktuálních potřeb. Plná verze platformy druhé generace bude spuštěna v prvním kvartále roku 2017. V tuto chvíli pro vás máme k dispozici 30denní zkušební verzi.

Chcete vyzkoušet platformu PyraCloud? Kontaktujte nás!

Roman Kvapil, Solution Sales Professional

cestou cloudu

pyyracloud

SoftwareONE spouští vylepšenou platformu PyraCloud

Nové možnosti platformy PyraCloud podporují organizace v maximalizaci hodnoty všech jejich softwarových aktiv, ať už jsou on-premise, nebo v cloudu.

Společnost SoftwareONE v minulých dnech ohlásila nejnovější verzi řešení PyraCloud – automatizované platformy pro nákup, monitoring a optimalizaci hodnoty softwarových aktiv. S novými funkcemi, které podporují potřeby při správě cloudového a on-premise softwaru, zvyšuje platforma transparentnost a podporuje organizace v chytřejším řízení a investování do technologií, které pohánějí jejich podnikání kupředu.

Platforma PyraCloud poskytuje přehled o cloudových nákupech a zdrojích pro poskytovatele cloudových služeb – včetně Azure, Office 365, AWS a dalších – což z ní činí nejkomplexnější, plně on-line a na cloud zaměřenou platformu pro správu portfolia. Se svými novými integračními funkcemi poskytuje PyraCloud firmám jak celkový přehled, tak i detailní metriky spotřeby pro optimalizaci investic a lepší rozhodování o rozpočtování a plánování výdajů na on-premise i cloudový software.

„Společnosti utrácejí až 20 procent svého IT rozpočtu za software. Využití globálního přístupu pro optimalizaci řízení nároků, inventáře a spotřeby může vést k úsporám milionů dolarů, které mohou být investovány do inovací namísto do běžného provozu,“ říká Mike Gersten, Global Innovation and Strategy Officer ve společnosti SoftwareONE. „S řešením PyraCloud bereme principy optimalizace dodavatelského řetězce a aplikujeme je na správu softwaru, abychom pomohli firmám vidět kompletní obrázek jejich podnikových řešení a provádět úpravy na základě dat získávaných v reálném čase.“

Vylepšený uživatelský zážitek z platformy PyraCloud umožňuje zainteresovaným osobám snadno získat užitečné pohledy na náklady na software a poskytuje schopnost detailně rozklíčovat spotřebu softwaru napříč odděleními. Platforma uživatelům umožňuje spravovat nabídky, objednávky, faktury, smlouvy i licenční klíče a stahovat i instalovat software – vše přímo v rámci platformy PyraCloud a v globálním měřítku.

Platforma PyraCloud navíc pomáhá zákazníkům s rozhodováním o pořizování cloudových služeb a zdrojů, při přenosu pracovních úloh z on-premise softwaru do cloudu, když podnikům umožňuje na všech úrovních řídit investice do jejich cloudového portfolia a zajišťuje, že jsou splněny potřeby firmy i rozpočty.

Aktualizovaná platforma PyraCloud bude u stávajících zákazníků nasazována od 1. čtvrtletí 2017.

Více informací o platformě Pyracloud

cestou cloudu

optimize-your-software-procurement-and-justify-your-cloud-investment

Nutnost optimalizace nákladů? Pomůže PyraCloud!

Oddělení nákupu je jedno z mála, jejichž výkon lze měřit dle efektivity a podle uspořených peněz, ale jen výjimečně dle vyprodukované marže. Pokud jde navíc o nákup softwaru, je měření ještě složitější.

Podle přední konzultační firmy Bain & Company:

 • Reprezentují náklady na nákupy mezi 25 a 60 % celkových nákladů firmy.
 • Oddělení nákupu se často „zhroutí pod svojí vlastní vahou“ kvůli složitosti nadcházejících strategických iniciativ, zatímco se snaží omezit náklady.
 • Plných 86 % z dotazovaných lidí uvedlo, že se jejich oddělení nákupu potýká se třemi a více „bariérami úspěchu“.

Možnosti snížení nebo optimalizace nákladů

Mnoho společností se pokouší redukovat náklady na pořizování IT snížením počtu zaměstnanců v oddělení nákupu. To je ovšem pouze dočasné řešení, které ještě zhoršuje pozdější problémy. Vyšší efektivita může pomoci, ale lepší a rychlejší práce je zpravidla jen dočasná.

A co jiné formy optimalizace nákladů, jako je automatizace a zlepšení procesů?

Analytická společnost Gartner uvádí, že:

 • Zlepšení procesů nákupu IT může snížit náklady o 5 až 20 %.
 • Zavedení čerpání softwaru formou služby (Software as a Service, SaaS) může snížit náklady o 10 až 30 %.
 • Využití infrastrukturních cloudových služeb může snížit náklady až o 30 %.
 • Zlepšení správy IT majetku může snížit roční náklady na každé ze spravovaných aktiv o 8 až 10 %.

Podle Gartneru by tedy bylo nejlepší implementovat procesy, software a automatizaci pro zefektivnění procesu nákupu, převést software na cloudové služby namísto fyzických aktiv a efektivněji spravovat aktiva, která si firma musí ponechat.

Některá řešení toto splňují jen částečně a ostatní problémy neřeší. Existuje například mnoho různých aplikací na automatizaci nákupu, které sice automatizují samotné kroky nákupu, ovšem neřeší vazby na nabídky a objednávky – či oblast Správy softwarového majetku (Software Asset Management, SAM).

Spojení nejlepšího z obou světů

Řešení PyraCloud, které nabízí SoftwareONE, se skládá ze čtyř modulů navržených pro zefektivnění a optimalizaci softwarového portfolia organizace.

 • Globální, centralizovaný systém po správu katalogu.
 • Řízení zpracování objednávek, které propojuje nabídky s objednávkami a nabízí řízení schvalovacích postupů.
 • Přizpůsobitelné postupy při řízení zpracování faktur.
 • Modul pro reporting a kontrolu shody s licenčními podmínkami, který poskytuje jak přehled o licencích a nárocích, tak o čerpání cloudových služeb.

PyraCloud je jedním z mála nástrojů, které optimalizují nákup a správu softwarového majetku a současně poskytují přehled o čerpání zdrojů cloud computingu. Je navrženo se zaměřením výhradně na software a zahrnuje mnoho funkcí, které řeší řadu problémů s IT. Dvě z významnějších zahrnují:

 1. Prokázání shody s licenčními podmínkami během auditu, který organizacím hrozí vysokým rizikem postihů nebo pokut v případě zjištění porušení licenčních podmínek.
 2. Udržení přehledu o celkové spotřebě cloudových služeb napříč různými částmi firmy, která může být dalece přes, nebo naopak pod stanoveným rozpočtem.

PyraCloud usnadňuje audity prostřednictvím kompletního hybridního přehledu o majetku a nárocích a zároveň poskytuje údaje o spotřebě cloudových služeb pro omezení, nebo naopak zvýšení, využití cloudových zdrojů daným oddělením, s cílem sladit spotřebu s nastaveným rozpočtem.

Pro více informací o řešení Pyracloud navštivte naše webové stránky!

cestou cloudu