Co znamená konec podpory Windows Serveru 2003 a SQL Serveru 2005 pro vaše IT?

Srpen 12, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Termín „konec podpory“ je poměrně jasný – Microsoft už nebude vydávat žádné další aktualizace určené k zachování integrity zabezpečení Windows Serveru 2003 a SQL Serveru 2005. Ani v případě, že v těchto starších operačních systémech a aplikačních platformách budou zjištěna závažná ohrožení zabezpečení, nebude k dispozici žádné dostupné řešení k jejich nápravě.

Termín „konec podpory“ je poměrně jasný – Microsoft už nebude vydávat žádné další aktualizace určené k zachování integrity zabezpečení Windows Serveru 2003 a SQL Serveru 2005. Ani v případě, že v těchto starších operačních systémech a aplikačních platformách budou zjištěna závažná ohrožení zabezpečení, nebude k dispozici žádné dostupné řešení k jejich nápravě.

Alarmující statistika současného rozšíření Windows Serveru 2003

Podle průzkumu, který Microsoft provedl v lednu 2014, se Windows Server 2003 podle odhadů stále provozuje v 22 miliónech instalací. K datu vydání tohoto materiálu zbývá těmto 22 miliónům instalací pouze 264 dnů k migraci serverů, což je zvlášť alarmující, protože proces migrace zpravidla zabere 200–300 dnů v závislosti na složitosti nasazení serveru.

Při tomto průzkumu, kterého se účastnilo mnoho IT specialistů, odhalil Microsoft některé zajímavé skutečnosti:

 • 75 % respondentů vědělo o konci podpory WS2003
 • 94 % souhlasilo, že konec podpory je významným problémem pro jejich současnou strategii IT
 • 96 % respondentů by chtělo upgradovat během příštích 18 měsíců
 • 81 % upgraduje zhruba 50 % instalací WS2003

Poslední dva údaje jsou obzvlášť zajímavé, protože z nich vyplývá, že správci IT vědomě nechají své instalace v nevyhovujícím stavu. Vzhledem ke 264 dnům, které zbývají do konce podpory, přesahuje 18 měsíců značně toto časové období, přičemž při 50 % upgradovaných instalací stále zůstane 50 % instalací nevyhovujících.

 

Definování dvou typů podpory

Microsoft nabízí dva typy podpory – hlavní fázi podpory a prodlouženou fázi podpory.

Hlavní fáze podpory trvá zpravidla 4 roky po vydání produktu. v případě WS2003 skončila podpora v červenci 2010; v případě SQL 2005 skončila podpora v dubnu 2011. Do hlavní fáze podpory patří:

 • Placené žádosti o podporu
 • Aktualizace zabezpečení
 • Neplacená technická podpora jednotlivých žádostí
 • Technická podpora ve formě oprav hotfix, které se netýkají zabezpečení
 • Požadavky na změnu funkčnosti
 • Záruční technická podpora

Po tomto 4letém období hlavní fáze podpory pak Microsoft nabízí prodlouženou fázi podpory, která obsahuje pouze výběr několika možností z hlavní fáze podpory. Mnoho z nich je placených, i když se předtím poskytovaly zdarma. WS2003 se blíží ke konci prodloužené fáze podpory, která oficiálně nastane 14. července 2015, zatímco prodloužená fáze podpory pro SQL 2005 skončí 12. dubna 2016. Do prodloužené fáze podpory patří:

 • Aktualizace zabezpečení
 • Placené žádosti o podporu
 • Možnost využívání znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Mezi možnosti hlavní fáze podpory, které nejsou zahrnuté do prodloužené fáze podpory, patří:

 • Technická podpora ve formě oprav hotfix, které se netýkají zabezpečení (pokud si ji zákazník nezakoupil)
 • Požadavky na změnu funkčnosti
 • Neplacená technická podpora jednotlivých žádostí

Po skončení prodloužené fáze podpory nabízí Microsoft zakázkové smlouvy o poskytování podpory, za které se ale platí nemalé částky. Zákazníci, kteří používají tuto podporu, MUSÍ navíc prokázat aktivní snahu o migraci z těchto platforem s ukončenou podporou.

Dopad provozování nepodporovaných systémů

Při provozování nepodporovaného systému bude vaše IT automaticky nevyhovující. To je zvlášť problematické pro zdravotnické, státní, finanční a veřejně obchodované organizace, neboť negativní známka v auditu výrobce přinutí konkurenční výrobce provést vlastní audit, protože nevyhovění jednoho výrobce zároveň často značí nedostatečnou správu aktiv od všech výrobců.

Jako příklad poslouží systém informací o osobních úvěrech (PCI). Každý online nákup nebo interakce elektronického obchodování vyžaduje použití platební karty, pokud ale online prodejce provozuje server WS2003 s ukončenou podporou, karty VISA, Mastercard apod. během transakce selžou, protože jsou regulované federálními pravidly PCI.

Mnozí nezávislí výrobci softwaru, kteří vydávají moderní software, budou při používání IT infrastruktury s ukončenou podporou nekompatibilní. Protože všechny tyto aplikace fungují na místním/virtualizovaném hardwaru, nebude pro provozování IT dostupné žádné „bezpečné útočiště“, neboť tento hardware bude rovněž nevyhovující.

Organizace se mohla rozhodnout nadále používat WS2003 kvůli tomu, že našla externího dodavatele řešení, který poskytuje podporu pro zastaralé servery. To je schůdné řešení, ale využívání těchto externích specialistů je mnohonásobně dražší, než migrace na moderní hardware. IT oddělení bude navíc neustále pozadu, což přinese problémy pro budoucí aktualizace a morálku zaměstnanců, protože budou odkázáni na milost tohoto externího dodavatele. Vzpomeňte si na statistický údaj „94 % souhlasilo, že konec podpory je významným problémem pro jejich současnou strategii IT“ – pokud organizace nebere IT oddělení vážně, proč by IT oddělení mělo brát vážně své zodpovědnosti?

http://softwareone.com/cz-cz/Events/newsletters/Stranky/Co-znamena-konec-podpory-Windows-Serveru-2003.aspx

Diskuze je uzavřena