Dodržování licenčních podmínek je nejlepší cesta, jak si poradit s auditem Oracle

Březen 18, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Nedávný soudní spor společností Mars a Oracle je jasným příkladem toho, jak Oracle audituje své zákazníky. Řečeno ve zkratce: Společnost Mars si stěžovala na přehnané požadavky Oracle, které údajně nebyly podloženy smlouvou, a na poškozování svého podnikání. Ti z nás, kteří se specializují na správu softwarového majetku souvisejícího s produkty Oracle a nápravu po auditu, shledávají situaci společnosti Mars nijak výjimečnou, s ohledem na postupy auditu společnosti Oracle. Nicméně, na celé situaci je unikátní fakt, že se Mars rozhodl vstoupit do soudního sporu, a že Oracle nechal celou situaci takto vyhrotit. Další komplikaci zápletky představují nedávné, velmi přesvědčivé komentáře společnosti House of Brick i dalších o tom, kolik pravidel Oracle (a obzvláště pravidel pro VMware) nespadá do smluvních podmínek a je proto nevymahatelných.

I když jste se možná nechali inspirovat příkladem společnosti Mars, jsou zde dvě důležité věci, které je třeba zvážit, než se pustíte do soudního sporu s Oracle:

  • Společnost Oracle vlastní svůj software a sama rozhoduje o tom, jak může být užíván, naceněn a auditován.
  • Oracle je nesmírně dobře připraven na obhajobu svého pohledu na práva k duševnímu vlastnictví.

Už jen vzhledem k těmto dvěma bodům vám doporučujeme pochopit a respektovat pravidla společnosti Oracle dříve, než dojde k auditu, i když vám přijdou nepraktická a nepodložená. Lidé ze společnosti Mars by možná souhlasili, že asi zaplatí za právníky a vyrovnání přinejmenším stejně tolik, jako kdyby od sporu na samém počátku upustili a vyjednali si s Oracle novou licenční smlouvu.

I když může být napadení licenčních pravidel Oracle lákavé, podle našich zkušeností není zrovna přínosné. I v případě pro zákazníka nejvýhodnějšího (tedy proti Oracle zaměřeného) výkladu smluvních práv, je třeba se vypořádat s cenovými praktikami Oracle, které jsou nesporně pod jeho kontrolou. Stačí, aby Oracle odepřel poskytnutí slevy a velmi bolestivě tak zvýšil ceny licencí a podpory. To si uvědomuje každý, kdo má zkušenost s vyjednáváním objednávek licencí nebo s pokusy o snížení současných nákladů na podporu. Řečeno bez obalu: Dominance, ziskovost a výhody společnosti Oracle stojí za jeho cenovou úrovní, v kombinaci s jeho neflexibilními pravidly podpory a nepřekonatelnými licenčními podmínkami. Tyto síly přitom nelze vyvrátit tím, že se budete s Oracle soudit.

Skvělý software. Striktní pravidla licencování.

I když nezpochybňujeme, že Oracle vydává skvělý software, jeho největší inovací jsou licenční pravidla, která pamatují na všechna eventuální porušení shody a nutí zákazníky trvale platit vysoké poplatky za podporu. Ve skutečnosti, naším prvním krokem se zákazníky, kteří hledají radu jak omezit svoje náklady na produkty Oracle, je analýza možností flexibility v rámci jejich současných smluv. Pravidla pro odpovídající podporu nebo přecenění jsou pro různé zákazníky Oracle různě striktní. V mnoha případech je sevření smlouvou tak těsné, že je pro dlouhodobé a smysluplné snižování nákladů nutné zcela změnit způsob využívání produktů Oracle. Vzhledem k tomu, že software Oracle často není snadné nahradit, je jeho kompletní odstranění a nahrazení mnohem nákladnější.

Pro ty ostatní se Oracle neustále snaží zajistit si dlouhodobý zisk prosazováním víceletých závazků k obnově, ULA a dalších opatření, navržených pro zajištění příjmů v nadcházejících letech. V SoftwareONE věříme, že mnoho zákazníků má potenciál zlomit nadvládu Oracle a dlouhodobě šetřit peníze, aniž by následovaly odvážný, ale riskantní přístup společnosti Mars.

Abychom to shrnuli: Jít do přímého konfliktu s Oracle pravděpodobně nebude vaší nejlepší volbou. Chcete-li více poradit s řízením svého vztahu s Oracle, klikněte na banner níže a obraťte se na některého z našich specialistů na licencování produktů Oracle.

Máte otázky?

Kontaktujte našese experty na Oracle: info.cz@softwareone.com

Diskuze je uzavřena