Efektivní nasazení softwaru Oracle – pochopte, kde investovat vaše peníze

Červen 10, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

I když se o Oracle hodně diskutuje, většina zákazníků souhlasí, že tato firma vyvíjí skvělý software. A je zcela bez debat, že je software Oracle velmi drahý! Pročtení globálního ceníku technologií Oracle stačí k tomu, aby se i manažerům nákupu s největšími rozpočty rozklepala kolena.

Nasazení programů Oracle představuje pro většinu firem vážnou investici a dodatečné nákupy pak znamenají nejen drahé licence, ale po neomezenou dobu také další náklady na podporu. Vzhledem k tomu, že jsou licence Oracle tak drahé, měli by se zákaznici využívající produkty Oracle snažit maximálně vytěžit licence, které již vlastní, než u Oracle utratí další peníze. V tomto příspěvku vám poskytneme určitý návod, jak efektivně nasazovat produkty Oracle.

Hard partitioning – Certifikované technologie pro minimalizaci vašich hlavních licencí

Základní princip chytrého nasazení produktů Oracle spočívá v tom, že by se měli zákazníci snažit nasadit programy na pokud možno co nejmenším počtu licencovatelných procesorových jader. Jelikož je většina technologických programů Oracle licencována na základě počtu procesorových jader serveru, kde je program instalován a provozován, znamená méně jader i méně licencí, které musíte použít nebo koupit. A to může představovat mnohem méně peněz utracených za produkty Oracle.

Naštěstí pro zákazníky, Oracle certifikoval některé technologie jako použitelné způsoby segmentace fyzického serveru, takže mohou být programy Oracle omezeny na určitou podmnožinu procesorových jader. Oracle označuje postup použití těchto technologií jako „hard partitioning“. Jestliže je na serveru použit hard partitioning způsobem, který Oracle akceptuje, vyžadují licence pouze ta procesorová jádra, kde jsou programy Oracle instalovány a provozovány.

Schválené technologie hard partitioningu popisuje dokument společnosti Oracle o pravidlech partitioningu. Můžete si být jisti, že cokoli, co není v tomto dokumentu výslovně označeno za hard partitioning, nebude společností Oracle uznáno za schválený postup. Segmentace serverů s využitím technologií na hard partitioning je skvělou cestou k omezení počtu nákladných licencí Oracle, které budete potřebovat.

Nenasazujte Oracle v prostředí VMware

Zatímco schválená strategie hard partitioningu může omezit počet požadovaných licencí, virtualizační technologie, které Oracle neuznává za hard partitioning, mohou mít opačný efekt. Provozování programů Oracle v rámci prostředí VMware je toho nejvíce nechvalně známým příkladem.

Protože virtuální stroj ve VMware, provozující software Oracle, může být migrován mezi fyzickými hosty, Oracle považuje všechny hosty, kde může potenciálně běžet virtuální stroj za licencovatelné, bez ohledu na to, kde Oracle v kterémkoli okamžiku běží, a nehledě na to, jaké funkce VMware mohou být použity k omezení migrace. Tato dynamika často znamená, že z pohledu společnosti Oracle se mohou stát licencovatelnými celé tucty nebo dokonce stovky serverů. Obecně řečeno, zákazníci, kteří mají zájem omezit nebo snížit počet licencí Oracle, by se měli vyhnout nasazování programů Oracle ve VMware.

Zvolte správný hardware pro maximalizaci základní efektivity Oracle

Zopakujme si, že licenční požadavky většiny technologických programů Oracle jsou určovány počtem procesorových jader. Z tohoto důvodu může dávat zákazníkům smysl hledat hardware s méně, vysoce propustnými jádry, spíše než stroje s vysokým počtem procesorových jader. Ve skutečnosti někteří dodavatelé hardwaru právě z důvodu tohoto typu efektivity licencování nabízejí servery s nízkým počtem procesorových jader. Volba serverů s nízkým počtem vysoce produktivních procesorových jader představuje výborný způsob, jak omezit náklady na licence Oracle.

Zákazníci se navíc mohou rozhodnout provozovat programy Oracle na procesorech, kterým Oracle přiřadil nízký core factor. Tzv. core factor je multiplikátor, který Oracle používá k určení počtu licencí, vyžadovaných pro danou značku a model vícejádrového procesoru. Čím je core factor vyšší, tím více jader vyžaduje licence. Nižší core factor naopak znamená méně požadovaných licencí. Podrobnosti o tomto konceptu nabízí core faktor tabulka společnosti Oracle.

Moudré nasazování softwaru Oracle vede k exponenciálním úsporám

Jelikož má každá dodatečná licence Oracle cenovku se skutečně horentní částkou, dává opravdu velký smysl přezkoumat, zdali je vaše prostředí Oracle nasazeno optimálně. Respektování správných postupů nasazení může organizacím ušetřit obrovské sumy peněz za Oracle a také chránit před vyhlídkou na selhání při auditu. Pro více informací nás kontaktujte!

Témata: Základní infrastruktura

Přidat komentář