Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Níže naleznete přehled o tom, jakým způsobem SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle 140 00 Praha 4, IČ 24207519, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188674 („Správce“), zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb vaše osobní údaje („Osobní údaje“).

Jaké osobní údaje od vás potřebujeme?

Společnost SoftwareONE Czech Republic s.r.o. je Správcem Osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o vás základní osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pozici ve firmě, adresu a název firmy.

Proč je potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, konference) v souladu s vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (elektronická pošta, webináře) či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí Osobních údajů bude mít za následek nemožnost kontaktování zákazníka Správcem. V případě pochybností je možné se obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Zpracování Osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely. Máte právo přístupu k Osobním údajům podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), právo na opravu Osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, právo na likvidaci Osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím společnostem:

  • MILLENNIUM CZ, s.r.o., společnost se sídlem Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3, IČO: 25740067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 65912;
  • McShakespeare s.r.o., společnost se sídlem Na hutích 662/11, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 01848330, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 212188; a
  • SoftwareONE AG, společnost se sídlem Mühlebachstrasse 3, 6371 Stans, Švýcarská konfederace, zapsaná v rejstříku kantonu Nidwalden, číslo zápisu CHE-107.401.257,

jako zpracovatelům pověřeným Správcem.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu, na níž nám dáte k jejich zpracování souhlas.

Kontakt

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 405 297
e-mail: info.cz@softwareone.com