Jak dosáhnout finanční transparentnosti a agility firmy při investicích do Azure

Červen 10, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Existují dva typy IT – ten který byl modernizován s využitím cloud computingu, a ten, který nebyl. Bez ohledu na současné prostředí, bylo již odvětvím výborně popsáno mnoho běžných mýtů a výhod cloud computingu.

Naopak, ze sledování a měření návratnosti investice do cloudu vznikají komplikované otázky, které nedají spát ani nejzkušenějším manažerům:

  • „Jak dosáhnu finanční transparentnosti své investice do cloudu?“
  • „Jak získám přehled nad tím, jak různé části mojí firmy čerpají cloudové zdroje?“
  • „Budu muset najmout JEŠTĚ VÍCE administrátorů, jen pro správu mojí investice do cloudu?“

Cloudový model předplatného „plať za to, co využiješ“ dává IT možnost řídit využití cloudu, nicméně, podobně jako při přečerpání vašeho účtu v bance, pokud nebudete mít k dispozici správný systém, nedozvíte se, že hrozí nebezpečí překročení limitu.

Několik základních potřeb při monitorování vašeho využití cloudu

Toto v žádném případě nemá být vyčerpávající seznam předpokladů optimalizace vaší investice do cloudu, ovšem tři níže uvedené body představují rámec po přesné plánování fiskálního rozpočtu:

  • Prevence „přečerpání“ prostřednictvím varovného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
  • Robustní analytika a předvídání trendů pro odhalení potenciálu k optimalizaci a poskytování dalších pohledů, využitelných při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
  • Označování zdrojů, umožňující detailní reportování, podporující interní účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Využití těchto analýz podporuje inteligentní investiční rozhodnutí. Kromě umožnění přesného plánování vašeho cloudového rozpočtu, pomohou tato preventivní opatření ospravedlnit budoucí nasazení Azure pro týmy, které jej potřebují nejvíce – to vše při zachování kontroly nad vývojem nákladů na Azure.

Teď už jen kdyby existoval nástroj, který by zjednodušoval rozhodovací proces, sledováním těchto trendů ve využívání cloudu…

Modul spotřeby Azure PyraCloud pomáhá organizacím dosáhnout finanční transparentnosti jejich investice do Azure

PyraCloud je globálně propojená platforma, která organizacím umožňuje sledovat, spravovat a řídit jejich využití Azure. Modul spotřeby Azure PyraCloud, umožňuje firemnímu IT:

  • Dosáhnout finanční transparentnosti svých smluv o využívání Azure.
  • Plánovat rozpočet a alokaci zdrojů na základě trendů měsíčního využití.
  • Pochopit, jak jednotlivé součásti firmy čerpají své zdroje Azure.
  • Zefektivnit procesy pro větší zaměření zdrojů do jiných oblastí, než vyplývá z reportů.

Jste zvědaví na to, přečíst si o Modulu spotřeby Azure PyraCloud v akci? Zjistěte, jak společnost SoftwareONE pomohla jedné z předních světových organizací v oboru řízení rizik optimalizovat její investici do Azure, stažením naší BEZPLATNÉ případové studie.

pyracloud

PŘÍRUČKA

Ovládací rozhraní PyraCloud pro přehled o využití Azure

Stáhněte si nyní

Přidat komentář