Jak zacházet s archivem během migrace?

Červen 30, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Služba Office 365 se v dnešním rychle se měnícím technologickém prostředí stala pro mnoho organizací vybranou platformou, která je vstupním bodem do cloud computingu.

S tím, jak se zvyšuje míra migrace podniků na Microsoft Office 365, představuje tato služba jeden z nejrychleji rostoucích sektorů Microsoftu, přičemž se očekává, že se počet prodaných komerčních předplatných bude i nadále meziročně zdvojnásobovat.

Nezapomeňte na váš starý archivační systém e-mailů

Office 365 poskytuje robustní platformu, založenou na sadě produktů Microsoftu, se kterými uživatelé pracovali mnoho let v on-premise podobě. Mnoho zákazníků, když začne zvažovat nebo plánovat přechod na Office 365, častokrát vidí jako jediná relevantní data k migraci na platformu Office 365 aktuální e-maily a možná i knihovny dokumentů v SharePointu. Často se ale zapomíná na to, jak naložit s e-mailovými archivy, které mohou být uloženy ve starších on-premise systémech, jako jsou Symantec EnterpriseVault nebo EMC EmailXtender. Archivované e-maily, které jsou v průběhu času ukládány do sekundárních nebo zálohovacích úložišť, aby nezanášely uživatelské schránky, jsou často zanedbávány, dokud není rozhodnuto o migraci nebo není rozšířen její záměr. Znepokojivou skutečností je, že mnoho podniků plánujících přesun na Office 365 má miliony archivovaných e-mailů, které jim brání začít.

Co žene potřebu zřídit archivaci e-mailů?

Pokud se ohlédneme za historií archivace e-mailů, musíme se vrátit téměř o 20 let zpět. Jak rostlo využití e-mailu, začal stejným způsobem růst také objem ukládaných dat. V té době byly na provoz on-premise e-mailových serverů často kladeny striktní požadavky na omezení velikosti úložiště, což organizace nutilo k implementaci dedikovaných řešení na archivaci e-mailů, aby mohly uživatelům poskytnout prostor pro „odsypávání“ e-mailů. Se vstupem do nového tisíciletí, ukázaly obrovské firmy jako Enron, WorldCom, Tyco, Freddie Mac a AIG „právní“ hodnotu zachování historických e-mailů. Zrodila se éra korporátního řízení a archivované e-maily se staly klíčovou příležitostí, umožňující organizaci rychle najít takřka „jehlu v kupce sena“, která umožnila odpovídající stíhání podvodů. Na druhou stranu to také umožnilo široce rozšířené, regulované přijetí pravidel a možností dlouhodobého uchovávání e-mailů pro organizace po celém světě.

Asi nejlépe to demonstruje zákon Sarbanes-Oxley (SOX), přijatý v roce 2002. SOX zavedl robustní uchovávání záznamů jako standard a podstatu společenské odpovědnosti. Tyto změny měly největší dopad ve světě financí, stejně jako v soudním systému – s důrazem na následujících 10 let jako na dobu, kdy by měly organizace předjímat potenciální žádost na posouzení příslušných e-mailových záznamů jako nezbytnou součást jakéhokoli sporu.

S rozšiřováním služby Office 365 na celém trhu přichází celá řada funkcí na archivaci e-mailů a dodržování shody s předpisy, jako jsou Exchange Online Archiving, In-place a Litigation Hold nebo In-place eDiscovery, aby pomohly organizacím dodržovat zákonné požadavky, související s pravidly organizace, shodou s předpisy nebo soudními řízeními.

Pak jsme se začali bavit o tom, jak dostat současné e-mailové archivy, uložené ve starších on-premise systémech, jako jsou Symantec EnterpriseVault nebo EMC EmailXtender, do Office 365 při zajištění integrity záznamů a aby byl zákazník stále schopen prokázat kompletní dokumentaci pro případ budoucích sporů.

Výběr správného partnera pro migraci vašeho e-mailového archivu

Jako součást nedávno spuštěného portfolia technologických služeb pro Office 365 je migrace e-mailových archivů do Office 365 jednou z klíčových nabídek, kterou společnost SoftwareONE přidala. Pro uvedení této služby bylo klíčové uzavření partnerství se společností TransVault, lídrem globálního trhu služeb, pomáhajících zákazníkům s migrací e-mailových archivů ze starších archivačních systémů jednoduchým způsobem odpovídajícím zákonům, který poskytuje dokumentaci s kompletní, auditovatelnou cestou každé přesunuté položky. Její produkt TransVault Sprint zrychluje proces migrace jednoduchým přesunutím položek, automatickým oživením archivovaných položek a jejich přesunutím zpět do primárních schránek Office 365 Cenebo In-Place archivů a poskytnutím stejné úrovně přístupu uživatelů, jakou měli, když byly archivy umístěny v on-premise úložištích.

Společnost SoftwareONE již celosvětově asistovala při zpřístupnění Office 365 více než 3,2 milionu podnikových uživatelů. Doplnění našeho repertoáru služeb o migraci e-mailových archivů nám poskytuje možnost přidat našim zákazníkům další hodnotu při jejich cestě k Office 365. Kontaktujte nás, pokud si s námi chcete promluvit o nejefektivnější cestě migrace na Office 365.

cestou cloudu

Diskuze je uzavřena