Jednodušší nasazení Office 365 pomocí IDaaS

Srpen 12, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Přestože princip tří typů cloudových řešení – soukromého, veřejného a hybridního – je v zásadě podobný (získávání informací z virtualizovaného prostředí), má každé z těchto řešení své vlastní strategické výhody a funkce.

Jak bylo objasněno během odhalení Windows 10, vytvořením operačního systému, který má stejný vzhled a chování na všech počítačích, tabletech, telefonech a zařízeních Xbox, vsází Microsoft všechno na cloud a mobilitu. Azure je hostitelská platforma pro Office 365, Xbox Live a obrovské množství dalších služeb, přičemž konkrétně Office 365 od svého vydání v červnu 2011 roste ohromujícím tempem.

Podle webu Computer World vykázal Office 365 ve fiskálním roce 2014 460% meziroční nárůst a 27% mezikvartální nárůst počtu předplatitelů. Ve spojení s narůstajícím využíváním vlastních zařízení zaměstnanců ve firmách tyto údaje pro ředitele IT znamenají, že snaha o udržení vyhovujícího a zabezpečeného datového skladu při současném zajištění neustálého přístupu koncových uživatelů k firemním informacím podle vize Microsoftu je zcela zahltí.

Identifikace problémů při nasazování cloudu

Když organizace začnou uvažovat o přechodu na cloud, musí IT oddělení definovat 3 primární kritéria – náklady, škálovatelnost a zabezpečení. Každé z těchto obecných kritérií obsahuje množství dalších aspektů, které nakonec povedou k přijetí nebo odmítnutí přechodu na cloud. Náklady jsou poměrně zřejmé a Microsoft je řeší cenovými balíčky Office 365 nově oznámenými na konferenci WPC 2014. Škálovatelnost a zabezpečení jsou ale příčinou bezesných nocí mnoha pracovníků IT oddělení.

Podívejme se podrobněji na škálovatelnost a zabezpečení, protože jsou vzájemně neoddělitelné, třebaže stojí na opačných stranách spektra. S postupným zvětšováním cloudu organizace je stále obtížnější garantovat jeho zabezpečení. Nejzabezpečenější prostředí jsou ta, která IT oddělení monitorují a mají pevně pod kontrolou, což ve výsledku maří účel společné implementace cloudu a využívání vlastních zařízení zaměstnanců.

Pokud jde o škálovatelnost – aby cloudové aplikace typu Office 365 byly efektivní, musí být škálovatelné tak, aby bylo možné rychle přidávat nové uživatele, kteří budou mít přístup kdykoli, kdekoli a na libovolném zařízení. To vede k několika otázkám:

  1. Zřizování uživatelů – musím jako správce IT v rámci těchto cloudových aplikací ručně přidávat stovky nebo tisíce zaměstnaneckých účtů, přiřazovat jim licence a spravovat jim role a řízení přístupu?
  2. Přístupnost se zabezpečením – budu jako koncový uživatel muset zadávat přihlašovací údaje pokaždé, když budu chtít někde používat Office 365?
  3. Zabezpečený mobilní přístup – pokud zvolím nějaké řešení jednotného přihlašování (SSO), jak ochráním všechna zařízení, ze kterých chci pracovat s Office 365, pokud dojde k jejich odcizení nebo ohrožení?

Díky rostoucí základně řešení IDaaS (Identity-as-a-Service) mohou IT oddělení a koncoví uživatelé využívat:

  • Bezproblémovou integraci se službou Active Directory a Office 365
  • Automatické zřizování uživatelů přiřazováním rolí
  • Konfiguraci přístupu na základě role, polohy, času a zařízení prostřednictvím zásad
  • Zabezpečené přihlašování k libovolné aplikaci SaaS odkudkoli bez hesel
  • Zabezpečenou správu a podporu všech mobilních zařízení
  • Plnohodnotnou a centralizovanou konzolu pro správu IT

Seznamte se s řešením IDaaS od společnosti Centrifyjehož základ tvoří Azure.

Integrovaná správa uživatelů, zařízení a aplikací

Jak už bylo zmíněno, jednou z největších překážek na cestě k využívání cloudu a vlastních zařízení zaměstnanců je okamžité a trvalé vyřešení problémů se správou uživatelů, jejich zařízení a aplikací. Jedinečné řešení IDaaS od společnosti Centrify poskytuje správu identit v cloudu společně se správou mobilních zařízení a aplikací.

Funkce tohoto řešení pro zřizování účtů umožňují IT oddělení automaticky vytvářet uživatelské účty pro víc než 2500 cloudových aplikací a platforem včetně Office 365, což může být snadnější alternativou k nástrojům typu DirSync. z podnikového adresáře, který je podobný službě Active Directory, může IT oddělení okamžitě nasadit Office 365 novým uživatelům a přiřadit jim přístup k několika platformám a zařízením. Tato funkce zřizování uživatelů navíc umožňuje přiřadit uživatelům příslušná oprávnění a licence a zakázat nebo povolit přístup k určitým aplikacím podle polohy, času a koncového bodu.

Po nasazení tohoto řešení mohou uživatelé během pár hodin využívat ze stolních a mobilních zařízení přístup k bohatému katalogu více než 2500 aplikací SaaS na jedno kliknutí (nulové přihlašování) a získat samoobslužné funkce, například možnost vzdáleně sledovat, uzamknout a vymazat zařízení přes uživatelsky přívětivé webové portály. IDaaS od společnosti Centrify navíc zdarma obsahuje prvotřídní cloudové řešení MDM a MAM nabízející komplexní funkce správy podnikové mobility (EMM), které správcům IT pomáhají zabezpečit a chránit mobilní zařízení, jež v současnosti představují koncové body pro využívání cloudových aplikací.

Zkrácení doby implementace

SoftwareONE nabízí množství poradenských služeb pro řešení Microsoft (MAS) určených ke zmírnění všech dříve jmenovaných problémů prostřednictvím komplexních seminářů věnovaných připravenosti na cloud a jeho nasazení. Díky partnerství se společností Centrify je nasazení Office 365 s plným jednotným přihlašováním uživatelů, zařízení a aplikací otázkou několika hodin, zatímco nasazení stejného řešení pomocí služby ADFS a nástroje DirSync může trvat až 2 týdny.

Microsoft rovněž testoval řešení Centrify pro Office 365 v různých klíčových uživatelských scénářích a udělil mu označení „Spolupracuje s Office 365“. Kromě ověření funkčnosti ustanovuje toto důležité označení rovněž protokoly mezi společnostmi Microsoft a Centrify, které zajišťují reakceschopnou společnou zákaznickou podporu pro uživatele Office 365. Jednoduše řečeno, společnost Centrify má jako partner Office 365 stejnou strategii jako Microsoft.

Co je důležitější, po nasazení Centrify může IT oddělení využívat placené řešení se zajištěnou budoucností, které je připravené k automatickému zřízení stovek cloudových aplikací, jež jsou předem integrované se službou IDaaS společnosti Centrify.

http://softwareone.com/cz-cz/Events/newsletters/Stranky/Jednodussi-nasazeni-Office-365-pomoci-IDaaS.aspx

Diskuze je uzavřena