Konec podpory systému Windows Server 2003

Srpen 12, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Vzhledem k tomu, že operační systém Windows se ke konci roku 2014 používal v 73 % malých a velkých firem, může celá řada organizací čelit mnohem složitější migraci než v případě ukončení podpory Windows XP v dubnu 2014. Již brzy  nebude Microsoft nabízet prodlouženou fázi podpory, což pro tyto podniky může představovat významné bezpečnostní riziko a potenciální porušení legislativních předpisů.

V minulosti jsme již hovořili o důsledcích provozování nepodporovaných systémů, stejně jako o možných krocích migrace na moderní řešení. Protože datum konce podpory se blíží, zaměříme se na hlavní body, které zdůrazní závažnost situace.

Dopad provozování nepodporovaných systémů

Životní cyklus podpory každého vydaného produktu společnosti Microsoft tvoří dvě fáze: Hlavní fáze podpory a prodloužená fáze podpory. Do hlavní fáze podpory patří:

 • Placené incidenty podpory
 • Aktualizace zabezpečení
 • Neplacená technická podpora jednotlivých incidentů
 • Technická podpora ve formě oprav hotfix, které se netýkají zabezpečení
 • Požadavky na změnu návrhu/funkcí
 • Záruční technická podpora

Možnosti v prodloužené fázi jsou mnohem omezenější – poskytují se pouze aktualizace zabezpečení a placené incidenty podpory. I když bezplatná podpora pro problémy nesouvisející se zabezpečením skončila spolu s koncem hlavní fáze podpory v červenci 2010, mohly organizace stále využívat k údržbě svých serverů alespoň placené aktualizace. V souvislosti s úplným ukončením podpory od společnosti Microsoft v červenci 2015 ovšem organizace již nebudou mít:

 • Opravy a aktualizace
 • Opravy problémů nesouvisejících se zabezpečením
 • Podporu aplikací od nezávislých výrobců softwaru
 • Schopnost modernizace IT do cloudu
 • Schopnost plnit legislativní předpisy, což může ovlivnit vztahy s partnery

Nemožnost modernizovat a plnit legislativní předpisy významně omezuje schopnost organizace zachovat si tržní konkurenceschopnost. Migrace na moderní řešení s Microsoft Azure či Windows Server 2012 přinese víc než jen modernizaci IT v organizaci. Umožní využití nákladově efektivnějších licenčních modelů, protože prostřednictvím virtualizace a cloudové infrastruktury sníží výdaje na hardware.

Microsoft navrhuje 4 fáze procesu migrace

Protože typický proces migrace trvá i více než 200 dnů, důrazně vám doporučujeme spojit se s partnerem, který by vám ve zbývajícím čase pomohl vytvořit plán procesu migrace. Microsoft navrhuje tyto 4 fáze procesu migrace:

Zjištění a inventarizace vašich aplikací a aplikačních úloh provozovaných v systému Windows Server pomocí sady Microsoft Assessment and Planning (MAP). Tento krok představuje pouze základní metodu k určení rozsahu používání softwaru Microsoft ve vaší organizaci. Doporučuje se využít robustnější službu v rámci správy softwarových aktiv (SAM) nejen z důvodu zjištění současného produktového portfolia, ale spolu s optimalizací stávajícího portfolia také k návrhu budoucích osvědčených nákupních postupů.

Zhodnocení a kategorizace starších aplikací, které mohou bránit migraci, oproti aplikacím, které naopak tento přechod usnadní. Některé aplikace jsou natolik důkladně integrovány do zastaralých aplikačních úloh, že proces migrace se může náhle změnit v diskusi o celé infrastruktuře. Techničtí specialisté společnosti SoftwareONE doporučují kategorizaci podle typu (vlastní interní aplikace vs. aplikace jiných výrobců vs. aplikace společnosti Microsoft), podle důležitosti (nepostradatelná pro organizaci, méně významná, zcela nepotřebná) a podle rizika/složitosti (čas, který výrobci zbývá na podporu aplikace).

Určení a vyhodnocení vašich možností přenesení aplikací/aplikačních úloh do moderních řešení. Zde znovu platí, že doporučeným postupem je migrace do cloudu či virtualizované infrastruktury, protože takto si zajistíte nejširší budoucí kompatibilitu.

Poslední fází je migrace, která vyžaduje významné plánování, aby bylo možné využít vaše stávající prostředky v zamýšlené budoucí infrastruktuře. Společnost SoftwareONE nabízí služby plánování migrace, které vám pomohou s návrhem plánu přechodu z nepodporovaného systému Windows Server 2003 na moderní řešení nejlépe vyhovující vašim specifickým potřebám. Pokud vyhodnocujete současné rozšíření systému Windows Server ve vaší organizaci a potřebujete pomoc s migrací na moderní řešení, požádejte o schůzku vašeho zástupce společnosti SoftwareONE.

Tristan Ackley, SoftwareONE

Diskuze je uzavřena