Kontrola nad náklady cloudu vede k úsporám

Říjen 26, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Déjà vu – takový pocit můžete zažívat, když mluvíte s organizacemi o cloudu a především o nákladech na využívání cloudových služeb. V této fázi si již nedovedeme představit IT bez pomyšlení na cloud.

Od té doby, co je cloud všeobecně dostupný, se denně objevují nová řešení, nabídky, pojmy a trendy. O výhodách cloudu bylo již napsáno i řečeno mnohé: rychlost, škálovatelnost, ekonomika, provozní versus investiční náklady …ovšem samotné metody řízení nákladů jsou stále žádanější, s tím, jak se posouváme od cloudu jako luxusní záležitosti ke cloudu jako základnímu nástroji v dnešním každodenním IT.

Transparentnost nákladů je novým limitem cloudu.

Diskuse o cloudu se v průběhu posledních let podstatně změnily. Tam, kde jsme dříve diskutovali o soukromí či bezpečnosti, nebo s jakými úlohami v cloudu začít, se nyní bavíme o tom, jak monitorovat a řídit spotřebu zdrojů cloudovými úlohami. Běžně byste měli vědět, jaké jsou náklady na software, který používáte – pokud potřebujete databázi nebo mailserver, pořídili byste si hardware a požadované licence, obdrželi nabídky a prostudovali si, někdy komplexní, pravidla a obchodní podmínky těchto produktů. Ale na konci byste měli vědět, jaké jsou náklady na tento produkt, takže můžete rozumně sestavit rozpočet nebo plán vašich nákladů.

Cenové modely, aplikované největšími poskytovateli cloudových služeb, jsou pro řadu organizací skvělé, jelikož většina služeb je placena na základě jejich užívání. Tito poskytovatelé svým způsobem financují vaši spotřebu a zpětně ji fakturují uživateli. Někteří poskytovatelé odměňují organizace předem dohodnutými slevami. Například v případě AWS Reserved Instance nebo Microsoft Compute Pre Purchase získáte odměnu, pokud se zavážete k čerpání určité služby po delší časové období. Opět budete předem vědět, kolik vás bude využití této nabídky stát, a jedinou nevýhodou je, že platíte předem, což by ale neměl být problém, pokud jste správně provedli analýzu a naplánovali rozpočet.

Proč vědět, jak jsou alokovány zdroje

Nedávné zkušenosti ukazují, že mnoho organizací začne využívat cloud a pak zjistí, že jejich spotřeba rapidně roste, protože využití je velmi snadné. Ovšem jakmile dorazí faktura, dojde ke střetu s realitou, především pokud jste fakturou nepříjemně překvapeni. V mnoha případech jsou náklady vyšší, než se předpokládalo, rozpočtovalo nebo plánovalo. Když odhlédneme od praktické stránky zpracování těchto faktur, bez čísla objednávky není jasné, kdo službu využil, a je tedy obtížné ověřit, zdali jsou vynaložené náklady správné, což ukazuje na další problém, kterým je řízení nákladů.

Bez sledování využití cloudu a souvisejících nákladů, existuje velká šance, že bude zákazník platit za služby, které nejsou plně využívány, nebo bude za tyto služby zbytečně víc, což znamená nepochopení cloudu, který neplní svoji úlohu.

Déjà vu s cloudem

Proč se na začátku svého příspěvku zmiňujeme o Déjà vu? Představte si situaci před asi 10 až 12 lety, kdy byla poprvé představena řešení VMware. Všichni jsme si prošli posouzením virtualizace, tak jako dnes procházíme posouzením cloudu. Mnoho společností nabízelo workshopy o virtualizaci, jako to nyní dělají s workshopy o cloudu, je nabízeno mnoho připravených balíčků, nástrojů pro rychlý start a ověření konceptů v cloudu, stejně jako to bylo pro virtualizaci. Možná si pamatujete, že byli identifikováni kandidáti na virtualizaci, stejně jako jsou dnes identifikováni kandidáti na přesun do cloudu? Byla to skvělá nová technologie, jako je dnes cloud. Následně se zdálo, že tak trochu nebylo řízeno, co se odehrávalo na vaší virtualizační platformě. Kdokoli měl přístup, mohl spustit virtuální stroj, s malým nebo žádným řízením. Výsledkem bylo, že se mnoho z předpokládaných úspor nerealizovalo. Místo to ho bylo pořízeno více serverů a dalších úložišť pro zvládnutí růstu. Ukazuje se, že jde o podobný trend jako u cloudu – poroste s vámi, společně s fakturami, pokud nezavedete inteligentní řízení společně s analýzou trendů.

Pro cloud potřebujeme holistický nástroj, který vám poskytne přehled o nákladech vašeho IT a pomůže vám s rozhodnutím, kterého poskytovatele cloudových služeb zvolit. Na trhu existuje několik nástrojů, které vám mohou s těmito klíčovými body pomoci, ovšem žádný z nich se nevyrovná komplexním možnostem nástroje PyraCloud. Jde o vlastními silami vyvinutou platformu, která má možnost monetizovat přehled o nákladech na cloud, který je nezbytností pro každého zákazníka cloudových služeb.

PyraCloud vám umožní analyzovat a alokovat cloudové zdroje oddělením, která je nejvíce potřebují, na základě měsíční analýzy trendů. Umožní vám efektivně účtovat klíčovým zainteresovaným subjektům, které budou zase schopné plánovat jejich rozpočet na cloud na základě stejné měsíční analýzy trendů. Upozorní vás na případné nesrovnalosti, jako když bývalý zaměstnanec začne firmě škodit a nastaví drahé služby.

cestou cloudu

Diskuze je uzavřena