Licencování softwaru Oracle podle počtu procesorů, nebo dle pojmenovaných uživatelů – která metrika je pro vás ta pravá?

Květen 18, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Pro většinu ze svých hlavních technologických programů nabízí Oracle zákazníkům možnost licencování buďto podle počtu procesorů (Processor metric), nebo dle počtu pojmenovaných uživatelů (Named User Plus metric). Mnoho zákazníků společnosti Oracle ale zůstává zmateno, co vlastně znamená licencovat podle procesorů nebo podle počtu pojmenovaných uživatelů a jak každou z těchto metrik nejlépe využít.

V tomto příspěvku se pokusíme tyto metriky demystifikovat, abyste s jistotou mohli licencovat vaše Oracle prostředí efektivně a v souladu s licenčními podmínkami.

Kolik uživatelů softwaru Oracle máte?

Bez ohledu na to, jakou metriku používáte k licencování svých technologických programů, musí být licencovány všechny procesory, kde je program instalován a/nebo běží. Když tak učiníte na základě metriky dle počtu procesorů, není zde žádný limit počtu uživatelů bez ohledu na to, zdali přistupují k programu přímo, nebo prostřednictvím front-endové aplikace. Metrika dle počtu procesorů umožňuje neomezený počet uživatelů, takže pokud je populace uživatelů velká nebo ji nelze spočítat, obecně dává smysl použít licencování dle počtu procesorů.

Metrika podle pojmenovaných uživatelů vám umožňuje licencovat vaše programy podle počtu uživatelů. Myslete ovšem na to, že tato metrika je stále svázána s počtem procesorů, na kterých program běží. Funguje to takto: Většina produktů má při licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů minimální licenční podmínky na každý procesor. Například standardní minimální počet licencí dle počtu pojmenovaných uživatelů pro Oracle Database Enterprise Edition je 25 licencí pro pojmenované uživatele na každý licencovatelný procesor. Pro většinu middlewarových programů je minimem 10 licencí na procesor. Zákazníci si musejí pořídit licence podle toho, zdali je větší celkový počet současných uživatelů, nebo celkový minimální počet licencí pro pojmenované uživatele. Obecně řečeno, pořídit licence pro pojmenované uživatele dává smysl u programů s menším počtem uživatelů.

Mýtus o produkčních a neprodukčních licencích

Zatímco se podle velmi obecného pravidla považuje za nejvhodnější použít metriku dle počtu procesorů pro produkční a pohotovostní prostředí a metriku dle počtu pojmenovaných uživatelů pro prostředí neprodukční, mnoha zákazníkům není jasné, jestli je licencování tímto způsobem vyžadováno. Ve skutečnosti může být použita libovolná metrika, bez ohledu na prostředí. Když je celkový počet uživatelů programu nízký, může být licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů efektivnějším způsobem licencování produkčního prostředí. A podobně, pro některé zákazníky s rozsáhlými testovacími či vývojovými organizacemi, může dávat smysl licencovat neprodukční prostředí podle počtu procesorů. Zkrátka, rozhodnutí o tom, která metrika je nejlepší, by mělo vycházet z počtu uživatelů, nikoli statusu prostředí.

Porovnání nákladů

U většiny programů je cena licence na jeden procesor a 50 licencí pro pojmenované uživatele stejná. Jestliže je počet uživatelů vyšší, než padesátinásobek počtu licencovatelných procesorů, bude nákladově efektivnější použít metriku dle počtu procesorů. Jinak vyjde levněji licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů. V případech, kdy se náklady těchto dvou možností příliš neliší, lze jako vhodnější volbu doporučit metriku dle počtu procesorů, aby se mohl počet uživatelů zvýšit bez nároků na dodatečné licence.

Důležité připomenutí!

Jelikož je počet uživatelů pro volbu preferované metriky velmi důležitý, měli by si zákazníci uvědomit, že Oracle bere v úvahu jak uživatele, kteří přistupují k programům přímo, tak, uživatele, kteří k programům přistupují prostřednicím front-endového rozhraní. Licencovat je třeba oba typy uživatelů. V podstatě každý uživatel, který přispívá daty, nebo využívá data která proudí do nebo skrze program Oracle je považován za uživatele, kterého je třeba licencovat.

Shrnutí

Pochopení různých metrik společnosti Oracle vám pomůže licencovat vaše prostředí efektivně. Zvolení správné metriky vám umožní řídit náklady a plánovat budoucí potřeby, při současném zajištění dodržování licenčních podmínek. Pokud byste se chtěli pobavit o nejlepších zkušenostech s licencováním produktů Oracle se zástupcem společnosti SoftwareONE, klikněte na banner níže pro další informace.

 

Máte otázky?

Kontaktujte experta na Oracle

oracle_expert

Diskuze je uzavřena