Microsoft připravuje významné změny v cenách produktů a licencí

Září 16, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

V souvislosti s pokračující snahou společnosti Microsoft o širší prosazení vize „Mobile First, Cloud First“, tedy orientace především na mobilní a cloudová řešení, došlo k 1. srpnu k významným změnám v licenčních podmínkách, produktech a jejich cenách.

Advanced Threat Analytics – pokročilé zabezpečení adresářové služby Active Directory

Počínaje 1. srpnem získali stávající zákazníci se sadou Enterprise CAL (ECAL), Enterprise Mobility Suite (EMS) nebo Enterprise Cloud Suite (ECS) s aktivním programem Software Assurance automaticky práva na řešení Advanced Threat Analytics (ATA). Stejně tak budou práva na řešení ATA součástí sady ECAL Bridge pro Office 365.

ATA je technologie strojového učení, která dokáže automaticky rozpoznávat podezřelé aktivity a útoky na adresářovou službu Active Directory organizace ve čtyřech jednoduchých krocích:

  1. Analýza – S využitím technologie hloubkové kontroly paketů analyzuje řešení ATA veškerou síťovou komunikaci služby AD a sleduje relevantní události ze správy bezpečnostních informací a incidentů (SIEM) a dalších zdrojů.
  2. Učení – Řešení ATA se automaticky učí a profiluje chování uživatelů, zařízení a prostředků. Následně pak využívá své technologie učení k vytvoření grafu zabezpečení organizace.
  3. Detekce – Řešení ATA aktivně hledá a případně upozorňuje na jakékoli neobvyklé chování. Na základě bezpečnostního výzkumu detekuje známé útoky a ohrožení zabezpečení.
  4. Výstraha – V případě zjištění podezřelých aktivit poskytuje řešení ATA jasné a relevantní informace k časové ose útoku.

Zvýšení cen licencí CAL vázaných na uživatele

Jak jsme již uvedli v našem předchozím článku, došlo ke zvýšení cen klientských přístupových licencí vázaných na uživatele o 13 %. Toto navýšení cen zohledňuje rostoucí trend používání většího počtu zařízení jedním uživatelem.

Stávajících zákazníků s licencemi Core CAL, ECAL Suite v rámci anuitních programů EA/EAS se tato změna netýká, platí pouze pro nové smlouvy a obnovy smluv s platností od 1. srpna. Na akademické a charitativní organizace se zvýšení cen klientských přístupových licencí vázaných na uživatele nevztahuje.

Zvýšení ceny sady Enterprise Mobility Suite

U licencí EMS Add-on ke Core CALu na uživatele i na zařízení došlo k 27% nárůstu ceny. Organizace kupující licence Full USL (bez Software Assurance) mohou očekávat 15% zvýšení ceny a organizace, které si chtějí pořídit licence From SA USL, zaplatí o 4 % více.

Jak je uvedeno výše, stávající zákazníci se sadou EMS získali řešení Advanced Threat Analytics. Sada EMS Add-On k ECALu se Software Assurance řešení ATA neobsahuje, protože řešení ATA je součástí sady ECAL Suite.

Zvýšení ceny sady Enterprise Cloud Suite

Cena sady ECS se zvýšila o 5 % za Full USL a o 3 % za From SA USL.

U licencí ECS Add-On ke Core CALu došlo k 10% navýšení ceny v případě licencí vázaných na zařízení a k 7% nárůstu u licencí vázaných na uživatele. V případě licencí ECS Add-On k ECALu na zařízení je cena vyšší o 3 %, ovšem u licencí ECS Add-On k ECALu na uživatele se cena snížila o 11 %.

Zvýšení cen licencí Bridge CAL

V důsledku zvýšení cen klientských přístupových licencí vázaných na uživatele se zvedly ceny licencí Bridge CAL přibližně o 8–15 %. S platností od 1. srpna přestal Microsoft licence Bridge CAL pro zařízení nabízet z toho důvodu, že zákazníci v převážné míře kupují tyto klientské přístupové licencí vázané pouze na uživatele. Stávajícím zákazníkům bude nabídnut „odklad“ po dobu trvání jejich smluv, kdy budou moci i nadále pořizovat licence Bridge CAL i pro svá zařízení. Konkrétní podmínky se budou lišit podle jednotlivých zákaznických scénářů.

Součástí licencí Bridge CAL je také řešení Advanced Threat Analytics.

Ceny Add-Onů pro Office 365

Podobně jako v případě licencí Bridge CAL trend využívání klientských přístupových licencí vázaných na uživatele namísto klientských přístupových licencí vázaných na zařízení ovlivnil strategii společnosti Microsoft i v otázce licencí Add-Onů ke službám Office 365. Úpravy cen se pohybují v rozmezí od -18 % do +16 % v USD. Ceny na nedolarových trzích se mohou lišit.

Sada MDOP v balíčku s programem SA pro Windows

V rámci vydání Windows 10 je součástí Sofware Assurrance operačního systému stala sada MDOP. Tato změna se odrazila ve zvýšení cen operačního systému Windows Enterprise zhruba o 11–13 % u licencí vázaných na uživatele a upgradu se Software Assurance vázaných na zařízení a o 18 % pro prodloužení Software Assurance na zařízení. Nárůst v případě platformních SKU je asi 2 %.

Další podrobnosti k srpnovým oznámením společnosti Microsoft naleznete v licenčním blogu společnosti Microsoft.

Kevin Suckow, SoftwareONE

Diskuze je uzavřena