Nejlepší způsob jak dodržovat licenční podmínky

Červenec 18, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Jeden z nejčastějších problémů s dodržováním licenčních podmínek, pramení z nepochopení zákazníka, jak Oracle posuzuje licenční požadavky dle metriky uživatelů aplikací (Application User Metric). Přinášíme vám několik rychlých kroků pro vyjasnění, jak Oracle určuje své licenční požadavky, stejně jako několik nejlepších postupů správy licencí. Díky tomu se nedostanete do rozporu s licenčními podmínkami.

Rychlý přehled o metrice dle uživatelů aplikací

Oracle do značné míry standardizoval metriku dle počtu uživatelů aplikací napříč mnoha svými aplikačními programy. Ať už jde o jeho vlastní řešení E-Business Suite nebo technologie přidané do portfolia prostřednictvím akvizic. Přestože uživatelé aplikací nejsou jediným způsobem jak licencovat aplikace Oracle, jde o nejběžnější metriku založenou na počtu uživatelů. Nedávno došlo ke zjednodušení tím, že Oracle zákazníkům umožnil migrovat starší metriky k metrice uživatelů aplikací.

V mnoha případech to odstraňuje zátěž ve smyslu sledování toho, kteří uživatelé mají například oprávnění „Power User“ a kteří mají oproti tomu oprávnění pouze ke čtení. Uživatelem aplikace je jednoduše každý uživatel, který má přístup k licencované aplikaci. Bez ohledu na to, zda vystupuje jako administrátor, nebo provádí pouze jedinou úlohu.

Udržte si shodu s licenčními podmínkami

Základním pravidlem dobré správy licencí je pochopit, jak jsou metriky definovány ve vaší smlouvě. Metrika dle uživatelů aplikací přitom není výjimkou. Jak bylo zmíněno výše, nepochopení metriky může ve skutečnosti vést k rozsáhlým nedostatkům v licencování, které vás mohou stát mnoho peněz a nepřinesou žádnou přidanou hodnotu.

Uživatelem aplikace je osoba autorizovaná k používání licencovaného programu, bez ohledu na to, zda již někdy daný program používala. Licencování je tedy určeno možností přístupu, nikoli skutečným použitím; kdokoli má k programu přístup, musí být licencován. Rozdíl mezi možností přístupu a skutečným použitím je zásadní. Jedním z běžných úskalí je nesprávné ukončení nebo také odpojení uživatelů, kteří již systém nepoužívají. Dokud má osoba přístup, Oracle ji může během auditu považovat za licencovatelnou. A to i v případě, že již v dané společnosti nepracuje.

Nenechte se penalizovat za tzv. „fantomové uživatele“. Buďte pečliví při řízení přístupu k aplikacím Oracle, licencovaných na základě metriky uživatelů aplikací.

Přidat komentář