Ničí slabá kvalita dat o nákupech vaši investici do nástroje pro SAM?

Duben 21, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

V současné době jsme napříč různými organizacemi svědky trendu v podobě vážných problémů se zhodnocením investic do nástrojů na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM). Při nasazení celopodnikového řešení bylo vynaloženo mnoho času, zdrojů i financí a firmy očekávají, že získají automatizované řešení pro kontrolu shody s licenčními podmínkami a přehled o příležitostech k optimalizaci. A to je také přesně to, co by mělo takové řešení dělat. Takže proč je přesný reporting tak složitý?

Investice do řešení, které poskytuje transparentnost a automatizaci v rámci správy softwarových licencí, jejich využití a shody s licenčními podmínkami, je v současné době v organizacích považována za nezbytnou. Pokoušet se ručně řídit vaše právní a finanční rizika spojená se softwarem je nemožné, především kvůli složitosti pochopení různých a neustále se měnících metrik, práv a povinností v rámci každého jednotlivého softwarového produktu, který používáte. Zatímco celkové náklady na nasazení takového řešení vyžadují odvahu, jestliže je navrženo a implementováno správně a společně s příslušnými procesy, můžete očekávat rychlou návratnost investice, zatímco si budete plně užívat trvalých výhod, které vám mají nástroje pro SAM nabídnout.

Nasazení nástroje pro SAM ovšem musí být chápáno jako víc, než jen technická implementace, což se ovšem většině organizací nepodaří. Ujistěte se proto, že se ptáte – a získáváte odpovědi – na správné otázky:

  • Zahrnuje návrh vašeho řešení požadavky na provozní integraci, stejně jako technické nároky?
  • Jak budete získávat a začleňovat vaše další cenné zdroje informací do vašeho nástroje na SAM – tedy data z vašich každodenních nákupů?
  • Zjistili jste, zdali vaše nákupní postupy poskytují nezbytná data, která potřebuje váš nástroj pro SAM zachytit?

Přední společnost pro správu dat nedávno analyzovala 7 500 nákupních objednávek od čtyř finančních institucí během dvou let, aby pochopila, jaké aktuální problémy s daty sužují objednávky k nákupu. Všechny přitom měly problémy s variantami názvů produktů, chybami v zadávání dat, chybami v kódování a rovněž i problémy s transparentností licencí a předplatným údržby. Každý z těchto problémů potlačuje výhody, které by vám měla investice do nástroje pro SAM poskytovat. Osobně jsem posuzovala mnoho objednávek našich zákazníků a téměř ve všech z nich chybělo zachycení součástí, na kterých je nástroj pro SAM závislý při realizaci transakce.

Dobrou zprávou je, že to jde napravit!

Prvním krokem je kvantifikace rozměrů vašeho problému, aby bylo možné určit správnou reakci. Možnosti řešení zahrnují prováděcí manuál, reaktivní řešení v zavedení přísného řízení podkladů během vašich nákupních postupů až k rozšíření o využití průzkumů trhu a integraci s platformami třetích stran. Samozřejmě ale nemusíte dělat nic a pokračovat v údržbě drahého nástroje pro SAM, o kterém víte, že nepracuje jak by měl.

Máte-li podezření, že data z nákupu v rámci vaší organizace likvidují vaši investici do SAM nástroje, a chcete se pobavit o strategiích jak to napravit, klikněte na banner níže pro kontakt s Account Managerem ze SoftwareONE a začněte optimalizovat potenciál vašeho SAM.

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte náš tým pro správu softwarového majetku

SoftwareONE má zdroje, zkušenosti a kvalifikaci pomáhat!

Více informací

Diskuze je uzavřena