Nutnost optimalizace nákladů? Pomůže PyraCloud!

Září 15, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Oddělení nákupu je jedno z mála, jejichž výkon lze měřit dle efektivity a podle uspořených peněz, ale jen výjimečně dle vyprodukované marže. Pokud jde navíc o nákup softwaru, je měření ještě složitější.

Podle přední konzultační firmy Bain & Company:

 • Reprezentují náklady na nákupy mezi 25 a 60 % celkových nákladů firmy.
 • Oddělení nákupu se často „zhroutí pod svojí vlastní vahou“ kvůli složitosti nadcházejících strategických iniciativ, zatímco se snaží omezit náklady.
 • Plných 86 % z dotazovaných lidí uvedlo, že se jejich oddělení nákupu potýká se třemi a více „bariérami úspěchu“.

Možnosti snížení nebo optimalizace nákladů

Mnoho společností se pokouší redukovat náklady na pořizování IT snížením počtu zaměstnanců v oddělení nákupu. To je ovšem pouze dočasné řešení, které ještě zhoršuje pozdější problémy. Vyšší efektivita může pomoci, ale lepší a rychlejší práce je zpravidla jen dočasná.

A co jiné formy optimalizace nákladů, jako je automatizace a zlepšení procesů?

Analytická společnost Gartner uvádí, že:

 • Zlepšení procesů nákupu IT může snížit náklady o 5 až 20 %.
 • Zavedení čerpání softwaru formou služby (Software as a Service, SaaS) může snížit náklady o 10 až 30 %.
 • Využití infrastrukturních cloudových služeb může snížit náklady až o 30 %.
 • Zlepšení správy IT majetku může snížit roční náklady na každé ze spravovaných aktiv o 8 až 10 %.

Podle Gartneru by tedy bylo nejlepší implementovat procesy, software a automatizaci pro zefektivnění procesu nákupu, převést software na cloudové služby namísto fyzických aktiv a efektivněji spravovat aktiva, která si firma musí ponechat.

Některá řešení toto splňují jen částečně a ostatní problémy neřeší. Existuje například mnoho různých aplikací na automatizaci nákupu, které sice automatizují samotné kroky nákupu, ovšem neřeší vazby na nabídky a objednávky – či oblast Správy softwarového majetku (Software Asset Management, SAM).

Spojení nejlepšího z obou světů

Řešení PyraCloud, které nabízí SoftwareONE, se skládá ze čtyř modulů navržených pro zefektivnění a optimalizaci softwarového portfolia organizace.

 • Globální, centralizovaný systém po správu katalogu.
 • Řízení zpracování objednávek, které propojuje nabídky s objednávkami a nabízí řízení schvalovacích postupů.
 • Přizpůsobitelné postupy při řízení zpracování faktur.
 • Modul pro reporting a kontrolu shody s licenčními podmínkami, který poskytuje jak přehled o licencích a nárocích, tak o čerpání cloudových služeb.

PyraCloud je jedním z mála nástrojů, které optimalizují nákup a správu softwarového majetku a současně poskytují přehled o čerpání zdrojů cloud computingu. Je navrženo se zaměřením výhradně na software a zahrnuje mnoho funkcí, které řeší řadu problémů s IT. Dvě z významnějších zahrnují:

 1. Prokázání shody s licenčními podmínkami během auditu, který organizacím hrozí vysokým rizikem postihů nebo pokut v případě zjištění porušení licenčních podmínek.
 2. Udržení přehledu o celkové spotřebě cloudových služeb napříč různými částmi firmy, která může být dalece přes, nebo naopak pod stanoveným rozpočtem.

PyraCloud usnadňuje audity prostřednictvím kompletního hybridního přehledu o majetku a nárocích a zároveň poskytuje údaje o spotřebě cloudových služeb pro omezení, nebo naopak zvýšení, využití cloudových zdrojů daným oddělením, s cílem sladit spotřebu s nastaveným rozpočtem.

Pro více informací o řešení Pyracloud navštivte naše webové stránky!

cestou cloudu

Diskuze je uzavřena