Optimalizujte náklady na Microsoft SPLA

Září 2, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Jednu věc spojenou s Microsoft SPLA mnoho partnerů přehlíží: Partneři jsou smluvně vázáni reportovat měsíční užívání a udržovat záznamy veškerých svých měsíčních užívání. Jaký se zde skrývá problém?

Problémem poskytovatelů služeb je každý měsíc shromáždit všechna data, porozumět jim a správně reportovat užívání. Skutečnost, kterou musí podniky provádět pouze jednou ročně při výročí smlouvy. Poskytovatelé služeb tím ovšem musejí projít každý měsíc. Během tohoto procesu existuje mnoho proměnných, které nejen že vedou k neúmyslnému rozporu s licenčními podmínkami, ale partneři také často za softwarové licence platí zbytečně víc.

Pokud se touto oblastí přímo nezabýváte, je snadné pokračovat každý měsíc se stejným přístupem, jako o měsíc dříve. To ale znamená, že si nikdy skutečně neověříte ani ty nejzákladnější prvky – jako je fyzická infrastruktura, nové instalace, dodatečný přístup uživatelů, správa a monitorování AD, znalost nejnovějších pravidel licencování…

Licencování Microsoft SPLA je neuvěřitelně komplexní. Neustálé změny a nová struktura smlouvy vynucuje posun ve správě této provozní povinnosti od interních zaměstnanců směrem k najatým specialistům. Interní zaměstnanci tak mají často jinou roli a „reportování SPLA“ je jednoduše vnímáno jako doplnění jejich současné role a nemá takovou důležitost. Pokud ale licencování není správně řízeno, může se stát, že budete zákazníkům účtovat nižší částky, platit zbytečně více za software a čelit značnému riziku při auditu. Jak tomu předejít?

Několik praktických bodů, kde začít

Jako SPLA partner musíte znát odpovědi na několik základních otázek:

  • Kdy jste naposledy vyčistili svoje AD?
  • Víte, že během auditu musíte reportovat každého, kdo má k produktu přístup, bez ohledu na to, zdali skutečně tento přístup využívá či nikoli?
  • Sledujete řádně, jak vaši zákazníci využívají vaše služby? Spoléháte se jen na jejich reporty?
  • Máte k dispozici nějaký nástroj? Nebo shromažďujete svoje data v tabulkách?

Jakmile provedete inventuru vašich klíčových procesů a potenciálních hrozeb, můžete začít s proměnou těchto nástrah licencování SPLA na příležitosti.

Vyspělý postup správy licencí má mnoho výhod

  • Odhalte všechny případy zbytečně vysokých plateb za softwarové licence, ke kterým dochází každý měsíc.
  • Odhalte opomíjené příležitosti k účtování a zvyšte příjem z hostingu.
  • Využívejte efektivně čas vašich zaměstnanců – zaměřte se na důležité projekty.
  • Zmírněte rizika – dosáhněte a udržte si shodu s licenčními podmínkami výrobce a vyhněte se neplánovaným výdajům na software a riziku auditu.

S osvědčenou globální praxí a procesy, které přináší konzistentní výsledky poskytovatelům služeb po celém světě, pomáhá SoftwareONE organizacím udržet si zaměření na hlavní předmět podnikání, s vědomím, že je o jejich licencování postaráno.

cestou cloudu

Diskuze je uzavřena