Plánování, nebo improvizace – jaká je vaše strategie ke konci podnikových smluv?

Únor 12, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Jak již bylo široce publikováno, Microsoft zvýší minimální počty uživatelů či zařízení pro podnikové smlouvy (Enterprise Agreements, EA) z 250 na 500. Dovolíme si tvrdit, že jde o přínos k nové generaci softwaru a k vizi společnosti Microsoft o mobilním a cloudovém světě, který je zaměřený na cloud computing a využívání těchto cloudových produktů.

S vývojem technologie se vyvíjí i prostředky k jejímu licencování. Nyní je čas zvážit, jak budete chtít přistupovat k vaší licenční strategii.

Prodejní proces podnikové smlouvy se stává zastaralým.

Před mnoha lety, když zákazník poprvé podepisoval svoji podnikovou smlouvu, obchodníci postupovali způsobem obvyklým pro podnikové smlouvy:

  • Máte více než 250 uživatelů? Pak je podniková smlouva nejlepším, fiskálně strategickým licenčním prostředkem.
  • Standardizujte svoje prostředí s pevnou cenou na 3 roky.
  • Přejděte na nejnovější verze, kdykoli budete chtít, prostřednictvím Software Assurance.

Ujištění se, že zákazníci produkt opravdu využijí, nebylo pro prodejní proces strategické. Jen výjimečně zahrnovali zákazníci cloudové produkty do své smlouvy, protože by to s sebou přinášelo perspektivu technologie orientované na budoucnost, ale důležitější pro ně byla výraznější sleva. Můžeme říci, že tito zákazníci velmi dobře věděli, že je nebudou nasazovat, ale hledali kolonku „sleva“ své celkové smlouvě.

S plným přechodem do cloud, byly možnosti interní podpory společnosti Microsoft rozšířeny, mírně řečeno ovšem nemohou být škálovány do takové míry, jakou byly cloudové služby přijaty zákazníky. S uvedením programu Cloud Solution Provider (CSP) (což je licence zahrnující partnerskou podporu pro cloudové produkty) se Microsoft posunuje zpět k tomu, být opět primárně softwarovou společností, jak ukazuje například Office 365. Microsoft velmi dobře věděl, že jediným způsobem, jak zrychlit nasazování cloudu, bylo nabídnout cestu, která zahrnuje důvěru v nasazení. Důvěra je budována prostřednictvím odbornosti.

Zákazníci zaměření na plánování chtějí vědět, jak plánovat do budoucna.

„Zákazník spoléhající na plánování“ je tím vzácným druhem zákazníka, který usuzuje, kde budou jeho konkrétní obchodní cíle, technicky řečeno, za více než 2–3 následující roky. Podniková smlouva tyto zákazníky neděsí, protože předvídají plán svých produktů a mohou upgradovat a migrovat prostřednictvím SA.

Nicméně, podnikové smlouvy pro méně než 500 zákazníků či zařízení končí, takže jak budou pokračovat?

Příjemný pocit z trvalých produktů (v porovnání s modely předplatného, běžně spojenými s cloudem) zcela nezmizel, stále jsou zde trvalé podnikové smlouvy v rámci Smlouvy na produkty a služby Microsoft (Microsoft Products and Services Agreement, MPSA).

Zákazníci, kteří zahrnují produkty do své struktury podnikové smlouvy s nadějí, že „to obejdou“, byli ti nejvíce nestálí ze zákazníků podnikových smluv, protože věřili, že dosáhnou všech svých cílů, ale také se nejvíce spálili, když byl projekt odsunut do pozadí kvůli jejich agresivním časovým plánům, proto byly podnikové smlouvy buďto milovány, nebo nenáviděny. Pro tyto zákazníky byla návratnost investice (ROI) vždy otázkou.

Koupit Migrovat Používat Validovat Změnit; téměř nemyslitelný koncept ve světě podnikových smluv. 

Je to ovšem standardní postup ve světě CSP. Až k produktu s účtováním ode dne použití, s jasným partnerem v administraci vašeho cloudu a správou poskytovanou SoftwareONE.

Program CSP umožňuje zákazníkům urychlit jejich nasazení cloudu jako okolnosti smluvního prostředku:

  • Krátkodobá smlouva založená na pronájmu, které umožňuje měsíční účtování.
  • Navýšení počtu produktů dle aktuálního využití, snížení počtu při stagnujícím využití produktů.
  • Účtování ode dne instalace do dne smazání.
  • Platíte za to, co využijete, podpora je vždy k dispozici prostřednictvím smlouvy s vaším CSP partnerem.

Analýza trendů ve využívání je budoucností inteligentního cloud computingu. Jak využíváte produkt, jak minimalizovat plýtvání a jak maximalizovat ROI při pořizování licencí je budoucností multilicencí. CSP připojuje službu Cloud Support pro zahrnutí analytických přehledů na úrovni nájemce cloudu, stejně jako na úrovni konkrétních produktů.

Plánování rozsahu vašich technologií se zdá být pasé. Technologie se mění o světelné roky, takže proč by neměl prostředek vašich nákupů dělat to samé?

Máte otázky? Kontaktujte nás na adrese info.cz@softwareone.com.

Diskuze je uzavřena