Realizujte svou vizi IT prostředí s větší jistotou a přehledem

Září 16, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Správa softwarového portfolia (SPM, Software Portfolio Management) představuje ucelenou analýzu vyspělosti softwarového portfolia organizace. Tato komplexní služba doporučí osvědčené postupy pro optimalizaci procesů, postupů a IT prostředí ve vaší organizaci v rámci projektu, který je přizpůsobený vašim potřebám a prioritám.

Mezi okamžité přínosy správy softwarového portfolia s ohledem na váš rozpočet na software patří:

 • Analýza pevných nákladů umožňující změnit rozpočtové priority směrem k inovativním řešením
 • Návrh architektury, který by vyhovoval současným potřebám a zároveň podporoval strategii digitální platformy v hybridním prostředí předplatného a používání řešení
 • Zajištění dodržování smluvních podmínek dnes i v budoucnosti na základě proaktivních procesů nákupu a správy

Učiňte první krok směrem k dlouhodobé nákladové efektivitě vašeho softwarového portfolia

Žádost organizace o konzultaci v oblasti správy softwarového portfolia představuje první krok k tomu, aby investice do softwaru nebyly finanční zátěží, ale prostředkem k dosažení zisku. Správa softwarového portfolia přináší vysokou hodnotu obzvláště organizacím, které potřebují odborné poradenské služby zaměřené na tyto oblasti:

 • Optimalizace výdajů na software a správa poptávky
 • Komplexní podpora dodržování licenčních podmínek s cílem připravit se na případné audity
 • Prediktivní správa životního cyklu softwaru, která umožňuje předvídat budoucí rizika a bez obav investovat do IT
 • Ucelený přehled o softwarových aktivech při fúzi, akvizici nebo odprodeji

Přínosy správy softwarového portfolia

Úspěšná implementace správy softwarového portfolia podněcuje transparentnost a zajišťuje, že investice do softwaru podporují vyvíjející se obchodní potřeby a současně přinášejí hodnotu, inovace a soulad s iniciativami zaměřenými na úsporu nákladů. Mezi hlavní přínosy řešení SPM patří:

 • Optimalizace nákladů a výdajů z hlediska budoucích investic do softwaru
 • Snížení rizika a zajištění dodržování smluvních podmínek díky proaktivní asistenci pro účely auditování
 • Prediktivní správa životního cyklu softwaru
 • Výběr cloudových řešení, migrace a podpora
 • Optimalizace správy požadavků, dodavatelů a smluv
 • Komplexní a efektivní řízení fúzí, akvizic a odprodejů
 • Návaznost milníků nasazení a dosažení obchodní hodnoty na finanční platby za licence na software

Tři základní oblasti odbornosti správy softwarového portfolia

Osvědčená podniková metodologie správy softwarového portfolia (SPM, Software Portfolio Management) spojuje odbornosti ve třech základních oblastech: dodržování licenčních podmínek, dosažení obchodních přínosů a vytvoření optimálního technologického prostředí. Poskytuje tak nákladově efektivní plán pro vaše jedinečné obchodní potřeby v měnícím se IT prostředí.

Dodržování licenčních podmínek

Společnost SoftwareONE realizovala po celém světě více projektů správy softwarových aktiv (SAM) než jakýkoli jiný partner. Díky svým zkušenostem v oblasti dodržování licenčních podmínek nabízí nejpromyšlenější, nejdůvěryhodnější a nejspolehlivější procesy a postupy v odvětví a současně zachovává přístup nezávislý na dodavateli.

 • Převedení nedostatečně využitých prostředků a konsolidace produktů s nadměrným počtem licencí umožňuje dosáhnout maximální návratnosti investic.
 • Odůvodnění používání koncovými uživateli přináší racionalizaci aplikací.
 • Získáte možnost zjistit případná rizika nedodržování smluvních podmínek a definovat strategie pro jejich zmírnění.
 • Návrh a implementace přizpůsobeného modelu SAM zajišťuje soulad s vašimi obchodními požadavky.
 • Nemusíte se obávat auditů výrobců softwaru.
 • Můžete přejít od reaktivní k proaktivní správě softwarových aktiv.

Dosažení obchodních přínosů

Správa softwarových požadavků, optimalizace výdajů za licence na software, racionalizace portfolia dodavatelů a větší transparentnost přinášejí okamžitou návratnost investice.

 • Plný outsourcing softwaru umožňuje optimalizovat výdaje v této oblasti.
 • Pomůžeme vám určit a zajistit ideální způsob licencování pro vaši organizaci.
 • Když budeme vaším výhradním správcem výdajů za dodavatele, budete moci využít naše pevné vztahy s výrobci softwaru.
 • Náš portál pro správu životního cyklu softwaru umožňuje efektivní pořizování a správu softwarových aktiv.
 • Vytvoříme s vámi dlouhodobý strategický plán pro dosažení nejvyšší návratnosti vašich investic do softwaru.

Vytvoření optimálního technologického prostředí

Komplexní technologické služby zahrnují šestifázový přístup založený na konzultacích, který zajišťuje dlouhodobou strategickou optimalizaci vašeho IT.

 • Vytvoříme s vámi vizi ideálního technického prostředí.
 • Vyhodnotíme možnosti vašeho stávajícího prostředí.
 • Přizpůsobíme vhodné řešení vašim obchodním cílům.
 • Navrhneme ideální prostředí s využitím potřebných procesů, postupů a nástrojů.
 • Zajistíme přechod vašeho IT prostředí na navržené technické řešení.
 • Nabídneme vám soustavné vylepšování díky poskytování nepostradatelných dat pro údržbu vaší IT infrastruktury.

Nejčastější otázky, na které správa softwarového portfolia poskytuje odpovědi

 • Jak v organizaci nastavíme integrovaný proces správy životního cyklu softwaru?
 • Jak můžeme efektivně vyjednat a konsolidovat smlouvy s výrobci softwaru?
 • Jaký software potřebují naši koncoví uživatelé, aby mohli optimalizovat své obchodní procesy?
 • Jaké kroky je nutné podniknout, abychom zavedli a udržovali odpovídající procesy k zajištění dodržování smluvních podmínek?
 • Kde máme začít se změnou našich technologických plánů?
 • Jak se máme stavět k budoucím technologiím? Jakou strategii zvolíme pro cloud a jak se postavíme k trendu využívání vlastních zařízení zaměstnanců (BYOD)?

Pokud odpověď na některou z výše uvedených otázek hledá i vaše organizace, klikněte na odkaz níže a naplánujte si bezplatnou schůzku s některým z našich specialistů na správu softwarového portfolia.

Diskuze je uzavřena