SoftwareONE je Microsoft Partnerem roku 2016 v oblasti multilicencí!

Červenec 18, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Společnost Microsoft pořádá každý rok konferenci Worldwide Partner Conference (WPC), kde oceňuje své nejlepší partnery, kteří prokázali vynikající výsledky v inovacích a implementaci zákaznických řešení, založených na technologiích Microsoft.

Společnost SoftwareONE je hrdá, že ke své více než 30leté historii, datující se od založení v roce 1985 ve Švýcarsku, přidala ocenění Microsoft’s 2016 Volume Licensing Partner of the Year.

Správa softwarového portfolia – kompletní balíček životního cyklu softwaru.

SoftwareONE je jedním z mála opravdu globálních partnerů společnosti Microsoft s pobočkami ve více než 80 zemích, které mohou podporovat zákazníky ve 145 státech. Do dnešního dne společnost SoftwareONE excelovala v oblasti pořizování softwaru a optimalizace licencování v organizacích všech velikostí a napříč všemi odvětvími.

Především náš program na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM), který byl profesionály z ITAM Review vyhodnocen jako globální lídr v oblasti správy softwarového majetku, je nedílnou součástí naší pomoci zákazníkům při demystifikaci složitosti jejich softwarového portfolia. Na rozdíl od hardwarových zařízení, kterých se můžete dotknout, osahat je a fyzicky je brát v úvahu, softwarový majetek se již nenachází na CD a disketách a místo toho může být stažen z internetu, aniž by o tom IT oddělení vůbec vědělo. To staví organizace před vážnou finanční a právní odpovědnost, protože vydavatelé softwaru často využívají externí auditorské agentury, když se zákazníkům blíží termín obnovy kontraktu.

V multilicencích máme své kořeny. Nasazení cloudu, migrace a optimalizace je naším jádrem.

Vzhledem k otřesům v oblasti IT během posledních deseti let, společnost SoftwareONE zásadně investovala do svého programu technologických služeb, jehož základním cílem je posoudit současný IT majetek zákazníků a pomoci jim najít cestu k naplánování modernizovaného IT, založeného na jejich budoucí technologické vizi. Jak Microsoft zmiňuje: „Cloudové podnikání SoftwareONE roste rychleji než celý trh, napříč všemi segmenty a produkty, jako jsou Microsoft Office 365, Microsoft Azure a Microsoft Enterprise Mobility Suite.“

Stáhněte si naši bezplatnou příručku: Dosahování obchodních výsledků s Office 365, zde »

„Jsme poctěni, že si Microsoft cení naší pomoci zákazníkům v oblasti optimalizace jejich investic do softwaru a IT prostřednictvím naší metodiky pro správu softwarového portfolia,“ řekl Neil Lomax, President North America & EVP WW Sales Strategy ve společnosti SoftwareONE. „Letos jsme uvedli nejnovější verzi naší platformy PyraCloud pro řízení životního cyklu softwaru, která umožňuje našim společným zákazníkům přesouvat se do cloudu rychleji a s větší hodnotou tím, že jim poskytuje lepší přehled o nákladech na on-premise řešení a využívání cloudu.“

Vidíme zákazníky, kteří se potýkají se dvěma primárními otázkami, souvisejícími s jejich softwarovým portfoliem:

  1. Zachování úplného přehledu nad softwarem instalovaným v rámci jejich prostředí.
  2. Pochopení, jak nejlépe využít současný majetek a přitom přijímat chytrá investiční rozhodnutí, když se jejich IT neustále vyvíjí.

PyraCloud konsoliduje a eliminuje tyto otázky prostřednictvím jednoduché, intuitivní platformy. Z hlediska pořizování softwaru a správy licencí poskytuje globálně propojená platforma PyraCloud v reálném čase jednotné přístupové místo ke všem nezbytným informacím a současně podporuje možnost stahovat software přímo z portálu, jakmile příslušné zodpovědné osoby potvrdí transakci, a tím také eliminuje neoprávněná stahování, aniž by bylo informováno IT oddělení, jak bylo zmíněno výše.

Ovšem hlavní odlišnost platformy PyraCloud spočívá v jejím reportovacím modulu pro využívání cloudu a analýzu trendů. Podniky nasazují cloud z různých důvodů, ovšem snížení investičních a/nebo provozních výdajů je často uváděno jako hlavní důvod nasazení. S cloudovým reportovacím modulem v řešení PyraCloud zákazníci získají:

  • Pokročilý varovný systém pro prevenci „přečerpání“ prostřednictvím poplašného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
  • Přizpůsobitelný ovládací panel s filtrováním a funkcemi na zobrazení detailních údajů, který pomáhá analyzovat a dosáhnout transparentnosti nákupů softwaru a spotřeby Azure.
  • Robustní analytiku a předvídání trendů pro odhalení potenciálu k optimalizaci a další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
  • Označování zdrojů, umožňující detailní reportování, podporující interní účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Klikněte na odkaz níže, abyste zjistili, jak PyraCloud pomáhá globální firmě z oblasti řízení rizik získat lepší přehled nad jejím využíváním cloudu.

pyracloud

Příručka

Ovládací panel PyraCloud pro čerpání Azure

Stáhněte si

Diskuze je uzavřena