SoftwareONE je Microsoft Partnerem roku 2016 v oblasti multilicencí!

Červenec 18, 2016
SoftwareONECZ

Autor

SoftwareONECZ

Společnost Microsoft pořádá každý rok konferenci Worldwide Partner Conference (WPC), kde oceňuje své nejlepší partnery, kteří prokázali vynikající výsledky v inovacích a implementaci zákaznických řešení, založených na technologiích Microsoft. Společnost SoftwareONE je hrdá, že ke své více než 30leté historii, datující se od založení v roce 1985 ve Švýcarsku, přidala ocenění Microsoft’s 2016 Volume Licensing […]

Společnost Microsoft pořádá každý rok konferenci Worldwide Partner Conference (WPC), kde oceňuje své nejlepší partnery, kteří prokázali vynikající výsledky v inovacích a implementaci zákaznických řešení, založených na technologiích Microsoft.

Společnost SoftwareONE je hrdá, že ke své více než 30leté historii, datující se od založení v roce 1985 ve Švýcarsku, přidala ocenění Microsoft’s 2016 Volume Licensing Partner of the Year.

Správa softwarového portfolia – kompletní balíček životního cyklu softwaru.

SoftwareONE je jedním z mála opravdu globálních partnerů společnosti Microsoft s pobočkami ve více než 80 zemích, které mohou podporovat zákazníky ve 145 státech. Do dnešního dne společnost SoftwareONE excelovala v oblasti pořizování softwaru a optimalizace licencování v organizacích všech velikostí a napříč všemi odvětvími.

Především náš program na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM), který byl profesionály z ITAM Review vyhodnocen jako globální lídr v oblasti správy softwarového majetku, je nedílnou součástí naší pomoci zákazníkům při demystifikaci složitosti jejich softwarového portfolia. Na rozdíl od hardwarových zařízení, kterých se můžete dotknout, osahat je a fyzicky je brát v úvahu, softwarový majetek se již nenachází na CD a disketách a místo toho může být stažen z internetu, aniž by o tom IT oddělení vůbec vědělo. To staví organizace před vážnou finanční a právní odpovědnost, protože vydavatelé softwaru často využívají externí auditorské agentury, když se zákazníkům blíží termín obnovy kontraktu.

V multilicencích máme své kořeny. Nasazení cloudu, migrace a optimalizace je naším jádrem.

Vzhledem k otřesům v oblasti IT během posledních deseti let, společnost SoftwareONE zásadně investovala do svého programu technologických služeb, jehož základním cílem je posoudit současný IT majetek zákazníků a pomoci jim najít cestu k naplánování modernizovaného IT, založeného na jejich budoucí technologické vizi. Jak Microsoft zmiňuje: „Cloudové podnikání SoftwareONE roste rychleji než celý trh, napříč všemi segmenty a produkty, jako jsou Microsoft Office 365, Microsoft Azure a Microsoft Enterprise Mobility Suite.“

Stáhněte si naši bezplatnou příručku: Dosahování obchodních výsledků s Office 365, zde »

„Jsme poctěni, že si Microsoft cení naší pomoci zákazníkům v oblasti optimalizace jejich investic do softwaru a IT prostřednictvím naší metodiky pro správu softwarového portfolia,“ řekl Neil Lomax, President North America & EVP WW Sales Strategy ve společnosti SoftwareONE. „Letos jsme uvedli nejnovější verzi naší platformy PyraCloud pro řízení životního cyklu softwaru, která umožňuje našim společným zákazníkům přesouvat se do cloudu rychleji a s větší hodnotou tím, že jim poskytuje lepší přehled o nákladech na on-premise řešení a využívání cloudu.“

Vidíme zákazníky, kteří se potýkají se dvěma primárními otázkami, souvisejícími s jejich softwarovým portfoliem:

  1. Zachování úplného přehledu nad softwarem instalovaným v rámci jejich prostředí.
  2. Pochopení, jak nejlépe využít současný majetek a přitom přijímat chytrá investiční rozhodnutí, když se jejich IT neustále vyvíjí.

PyraCloud konsoliduje a eliminuje tyto otázky prostřednictvím jednoduché, intuitivní platformy. Z hlediska pořizování softwaru a správy licencí poskytuje globálně propojená platforma PyraCloud v reálném čase jednotné přístupové místo ke všem nezbytným informacím a současně podporuje možnost stahovat software přímo z portálu, jakmile příslušné zodpovědné osoby potvrdí transakci, a tím také eliminuje neoprávněná stahování, aniž by bylo informováno IT oddělení, jak bylo zmíněno výše.

Ovšem hlavní odlišnost platformy PyraCloud spočívá v jejím reportovacím modulu pro využívání cloudu a analýzu trendů. Podniky nasazují cloud z různých důvodů, ovšem snížení investičních a/nebo provozních výdajů je často uváděno jako hlavní důvod nasazení. S cloudovým reportovacím modulem v řešení PyraCloud zákazníci získají:

  • Pokročilý varovný systém pro prevenci „přečerpání“ prostřednictvím poplašného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
  • Přizpůsobitelný ovládací panel s filtrováním a funkcemi na zobrazení detailních údajů, který pomáhá analyzovat a dosáhnout transparentnosti nákupů softwaru a spotřeby Azure.
  • Robustní analytiku a předvídání trendů pro odhalení potenciálu k optimalizaci a další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
  • Označování zdrojů, umožňující detailní reportování, podporující interní účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Klikněte na odkaz níže, abyste zjistili, jak PyraCloud pomáhá globální firmě z oblasti řízení rizik získat lepší přehled nad jejím využíváním cloudu.

pyracloud

Příručka

Ovládací panel PyraCloud pro čerpání Azure

Stáhněte si

Diskuze je uzavřena