SoftwareONE – mnohem více než jen prodejce softwaru

Říjen 27, 2017
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Analytická společnost Gartner nedávno publikovala svoji studii Market Guide for Software Resellers a společnost SoftwareONE byla vyzdvižena jako jeden ze 13 dodavatelů, zkoumaných v této studii. Tato studie, sepsaná analytikem společnosti Gartner Stephenem Whitem, definuje trh prodejců softwaru jako organizace, které „jednají jako prostředník mezi vaší organizací a několika vydavateli softwaru, za účelem nejen získat nabídky vydavatelů softwaru, ale také poskytnout administrativní a profesionální služby spojené s použitím tohoto softwaru. Může poskytovat profesionální služby včetně správy softwarového majetku (software asset management, SAM), technického návrhu, implementace, integrace a služeb konfigurace, včetně nepřetržitých služeb řízení včetně monitoringu a podpory. Prodejce softwaru musí působit jako prostředník pro mnoho vydavatelů softwaru s potenciálním rozšířením na několik tisíc vydavatelů.“ Jinými slovy, strategický partner, který vám umožňuje nejen spravovat vaše kompletní softwarové portfolio – ať už je on-premise nebo v cloudu – ale také poskytuje konzultační služby kolem řízení licencí, správy softwarového majetku a nepřetržitou podporu a služby.

Podle této studie by měli manažeři zodpovědní za řízení zdrojů a dodavatelů zhodnotit tato kritéria proprietárních služeb, když budou posuzovat prodejce softwaru:

  • Služby prodeje a dodavatelského řetězce pro software
  • Technický návrh, implementaci, konfiguraci nebo integrační služby
  • Služby SAM
  • Služby spojené s licencováním
  • Služby pro migraci do cloudu a monitoring

SoftwareONE může nabídnout:

  • Technické služby (pro cloud i on-premise software) – SoftwareONE poskytuje klientům v této kategorii různé možnosti včetně nabídek Office365Simple, AzureSimple a SAMSimple, které organizacím umožňují nastoupit cestu směrem k těmto iniciativám, ale podle časového harmonogramu a s rozpočtem, který jim bude vyhovovat.
  • Poradenské služby k licencování – pomoc s licencováním nabízejí samozřejmě i samotní vydavatelé softwaru, nicméně, SoftwareONE poskytuje robustnější (a nepředpojatý) komplexní program, který bere do úvahy kompletní portfolio, potřeby podniku, cloud i on-premise software a hluboké porozumění každému z vydavatelů. To je dále rozšířeno platformou PyraCloud společnosti SoftwareONE, která organizacím umožňuje spravovat kompletní softwarové portfolio včetně rozpočtu na cloud a jeho spotřeby, jelikož jsou licenční struktury stále složitější.
  • Správa softwarového majetku (služby SAM) – navíc ke svojí nabídce SAMSimple pro organizace, které se SAM teprve začínají, má SoftwareONE komplexní postupy, které pokrývají nejen nástroje, ale i lidi, procesy a technologie pro úspěšné nasazení SAM.
  • Zaměření na kategorie softwaru – definujeme to jako prodejce, kteří nekombinují hardware s určitým softwarem a službami zaměřenými na cloud. SoftwareONE samozřejmě neaplikuje na svoje služby a řešení hledisko hardwaru, takže můžeme poskytovat nestranné poradenství, které může být učiněno na základě předností softwaru a nikoli na nejnovějších promo nabídkách a balíčcích od dodavatelů hardwaru.
  • Geografická dostupnost – schopnost obsluhovat zákazníky po celém světě je v dnešních cloudových, nepřetržitě běžících prostředích zcela klíčová. SoftwareONE poskytuje služby ve více než 80 zemích.

Jinými slovy, úloha prodejce softwaru se rozrostla daleko za roli prostředníka pro transakčně založené nákupy softwaru. Nyní se přesunula ke strategickému partnerovi a poradenské roli pro téměř všechny transakce, které organizace každodenně řeší.

Jak můžete vidět na kritériích výše, SoftwareONE si může rozhodně odškrtnout všechny body v kategorii prodejce softwaru i mnoho dalších. Jako organizace může jít SoftwareONE daleko za hranice toho, co může nabídnout samotný prodejce softwaru a, jak je zmíněno výše, působí jako strategický poradce napříč mnoha oblastmi.

Je důležité pochopit pět hlavních klíčových oblastí, které Gartner ve své studii pokrývá, stejně jako potřeby, které možná máte v souvislosti s řízením, správou a optimalizací řešení typu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) a Software as a Service (SaaS). Věříme, že tyto kategorie a hodnota, kterou v nich může SoftwareONE svým klientům poskytnout, může společnost nastavit pro budoucí úspěch, jelikož se stále více organizací přesouvá od on-premise softwaru do cloudu. Existuje řada prodejců různých jednotlivých řešení, nicméně licencování, SAM a celý softwarový majetek se stávají stále složitějšími, jak se stále více vydavatelů a organizací přesouvá do cloudu. Je proto nezbytné mít partnera, který rozumí těmto nuancím a poradí vám s dlouhodobou softwarovou strategií. Pro další informace nás kontaktujte!

Zdroj: Gartner, Market Guide for Software Resellers, 24. srpna 2017

Poznámka: Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt nebo službu popisovanou v jeho výzkumných publikacích, ani neradí uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být brány jako prohlášení faktů. Gartner se zříká všech vyjádřených nebo naznačených záruk v souvislosti s tímto výzkumem, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Přidat komentář