Starší metriky licencování Oracle – pochopení výhod a nevýhod

Prosinec 9, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Po několik let nabízel Oracle většinu svých technologických programů buďto s licencí na procesor (Processor license), nebo s licencí na pojmenovaného uživatele (Named User Plus license). Mnoho zákazníků Oracle ovšem stále drží licence dle zastaralých metrik, pořízené před 10, 15 či dokonce 20 lety, které byly předchůdci licenčních modelů Processor a Named User Plus. Oracle obecně usnadňuje migraci starých licencí na současné metriky. Ale, přestože zákazníci mohou profitovat z migrace svých starých licencí na současné metriky, může existovat i dobrý důvod, proč se držet licencování podle původního modelu. Zákazníci by měli porozumět výhodám i nevýhodám starších metrik, na základě kterých drží licence.

Pojmenovaný uživatel

Po většinu 90. let nabízel Oracle metriku na základě pojmenovaných uživatelů (Named User metric). Ačkoli se specifická definice pojmenovaného uživatele v průběhu času vyvíjela, pojmenovaný uživatel byl v podstatě jednotlivec, oprávněný k přístupu k programu Oracle, kterého se licence týkala.

  • Výhody: Jestliže jsou licence na pojmenované uživatele pořízeny prostřednictvím objednávkového formuláře pro síťové licence (Network License Order Form), který byl v tomto období velmi běžný, není stanovena minimální hranice pro metriku pojmenovaných uživatelů. Jestliže nejsou v tomto typu kontraktu stanovena žádná minima, může zákazník využít tento licenční program na jakýkoli počet serverů, aniž by tím vznikl problém s licencováním, pokud ovšem není překročen počet pojmenovaných uživatelů. Protože licence pro pojmenované uživatele, pořízené touto cestou nejsou svázány minimálními počty procesorů, jsou velmi užitečné především při využití v prostředí VMware, kde by jinak Oracle vyžadoval licence pro všechny procesory v klastru nebo v rámci vCenter.
  • Nevýhody: Současná metrika licencí Named User Plus umožňuje automatické, dávkové přenosy dat mezi relačními databázemi. Například, pokud jsou data přenášena z jiné než Oracle databáze do databáze Oracle prostřednictvím naplánovaného dávkového procesu, nepotřebují uživatelé, kteří nepracují přímo s databází Oracle, licence. Tato vlastnost znamená ono „Plus“ v názvu licenčního programu Named User Plus. Starší metrika pro pojmenované uživatele tuto možnost nezahrnuje, takže uživatelé jiné než Oracle databáze, přenášející data do databáze Oracle, licence potřebují. To může zásadním způsobem zvýšit počet potřebných licencí.

Přestože Oracle koncem 90. let metriku dle pojmenovaných uživatelů ukončil, byla znovu krátce uvedena kolem roku 2001. Tentokrát ovšem s požadavkem na nejméně 10 pojmenovaných uživatelů na jeden procesor pro Database Enterprise Edition a 5 nebo 10 pojmenovaných uživatelů na procesor pro Database Standard Edition, s ohledem na dobu pořízení. Zákaznici by si toto měli ověřit ve své smlouvě.

  • Výhody: Výhodou této znovu zavedené metriky jsou nižší minimální požadavky licencí na jeden procesor pro Database Enterprise Edition, než minimálně 25 licencí pojmenovaných uživatelů na procesor, jako je tomu u současné metriky programu Named User Plus.
  • Nevýhody: Stejně jako v předchozích variantách této metriky, není zahrnuta možnost automatického, dávkového přenosu dat mezi databázemi.

Konkurenční zařízení

Licenční program pro konkurenční zařízení (Concurrent Device) nabízel Oracle téměř během celých 90. let a ukončil jej kolem roku 1999. V rámci tohoto licenčního programu si zákazníci licencují maximální počet vstupních zařízení, která ve stejný okamžik přistupují k jednomu programu.

  • Výhody: Podobně jako metrika pro pojmenované uživatele nemají ani konkurenční zařízení žádný minimální počet licencí na procesor. Zákazníci využívající licence pro konkurenční zařízení mohou nasadit software Oracle na mnoho serverů bez nákupu dodatečných licencí, pokud nepřekročí počet konkurenčních uživatelů, který si licencovali. K tomu je současné využití programů Oracle pro samotný Oracle často složité posoudit během auditů a obecně je současné používání zjišťováno na základě rozhovorů se zákazníkem, spíše než výstupem ze skriptů či jiným měřením. To může omezit nátlak, který Oracle může na své klienty vyvíjet.
  • Nevýhody: Pro mnoho zákazníků je správa licencí pro konkurenční zařízení a zajištění, aby bylo současné využívání pod kontrolou, náročným úkolem.

Pojmenovaný uživatel – více serverů / Pojmenovaný uživatel – jeden server

Licencování na pojmenované uživatele a více serverů (Named User – Multi Server) odkazuje na individuální oprávnění k použití programů Oracle, instalovaných na více serverech, zatímco pojmenovaný uživatel – jeden server (Named User – Single Server) odpovídá oprávnění uživatele k softwaru Oracle, instalovaném na jednom serveru. Zatímco zde nejsou žádné zjevné výhody této metriky před licencováním Named User Plus, existují některé potenciální nevýhody.

  • Nevýhody: Tyto metriky zahrnují licenční minima, která jsou vázána na počet MHz serveru. V důsledku toho se tento licenční model neškáluje v případě upgradu hardwaru. Počet licencí, které pokrývají zastaralý server, nemusí být dostatečný, aby pokryl jeho náhradu. Pojmenovaný uživatel – více serverů a pojmenovaný uživatel – jeden server navíc nezahrnuje možnost automatického dávkového přenosu dat, která byla uvedena společně s programem Named User Plus.

Pochopení vašich metrik licencování produktů Oracle a jejich porovnání s aktuálně dostupnými metrikami je součástí správné správy licencí Oracle. Stejně jako existují dobré důvody zůstat při licencování u starších metrik, jsou zde i výhody nejnovějších a nejlepších licenčních modelů. Pro hlubší konzultace o tom, jak nejlépe licencovat váš software Oracle, klikněte na banner níže.oracle_expert

 

 

Diskuze je uzavřena