Archiv pro štítek: BYOD

Office365 ProPlus_zmeny_v_licencovani

Správa licencí Microsoft Office 365 s použitím skupin

Jedním z omezení Microsoft Office 365 byl nedostatek nástrojů na správu přiřazení licencí, jelikož Microsoft poskytuje jen Office 365 Admin Center nebo příkazy pro PowerShell pro správu licencí na individuální bázi dle uživatelů. To znamenalo, že si administrátoři museli vyvinout složité PowerShell skripty pro zkoušení a aplikaci úrovně automatizace správy licencí v Office 365, nebo se vydat na časově náročnou cestu manuální správy licencí.

Když navíc Microsoft přidal do Office 365 novou funkcionalitu, bylo možné automaticky licencovat vaše koncové uživatele pro tuto novou funkcionalitu (v závislosti na tom, jak jste měli přiřazeny licence vašim koncovým uživatelům). To ale mohlo znamenat poskytnutí funkcionality, kterou jste nechtěli nebo nepotřebovali, aby ji vaši koncoví uživatelé měli. Celkově nechávala správa licencí Office 365 mnoho otevřených požadavků.

Aby reagoval na požadavky na robustnější mechanismy správy licencí v Office 365, představil Microsoft správu licencí založenou na skupinách v Azure (Active Directory) AD, jako veřejnou testovací verzi. Tato funkce umožní definování „licenčních šablon“, které mohou být aplikovány na bezpečnostní skupiny Azure AD. Azure AD následně automaticky přiděluje a odebírá licence, jak jsou uživatelé přidáváni a odebíráni ze skupiny.

Licenční šablony vám umožňují selektivně povolovat a zakazovat komponenty služeb v rámci produktových licencí Office 365, což umožňuje postupné nasazování rozsáhlých sad služeb, jako je například Office 365 Enterprise E5. Například je možné nejprve zavést Exchange Online a následně selektivně přidávat další služby, jakmile je dokončena úvodní migrace na Exchange Online.

Bezpečnostní skupiny využité pro licenční šablony mohou být synchronizovány z on-premise AD nebo vytvořeny přímo v Azure AD. Navíc, pokud máte předplatné Azure AD Premium P1, můžete použít dynamické skupiny pro další automatizaci průběhu správy licencí.
S předplatným Azure AD Premium P1 tak můžete využít funkce samoobslužných skupin, abyste poskytli uživatelům možnost rozhodnout se, zdali požadují licenci k produktu a požádají o členství v příslušné skupině.

Správa licencí založená na skupinách je podporována u všech služeb Microsoft Online, které mají licencování na úrovni uživatele.

Přiřazení licencí s použitím správy licencí založené na skupinách se vrství. To znamená, že je možné vytvořit základní licenční šablony, aby mohli vaši koncoví uživatelé využívat základní úroveň funkčnosti, a pak vytvářet další licenční šablony pro nasazení dalších funkcí, aniž byste museli vytvářet individuální licenční šablony licencí pro každou kombinaci licencí, které chcete nasadit.

Během dostupnosti veřejné testovací verze budete potřebovat předplatné Azure AD Basic nebo vyšší. Pokud ještě žádné nemáte, můžete si zaregistrovat zkušební verzi Enterprise Mobility + Security. Jakmile bude správa licencí založená na skupinách všeobecně dostupná, bude zahrnuta v Office 365 Enterprise E3 a podobných produktech. Tato funkce je také k dispozici pouze na portálu Azure.

Veřejná testovací verze má některá známá omezení a problémy, jako například:

 • Licencování založené na skupinách aktuálně nepodporuje „vnořené skupiny“ (skupiny obsahující další skupiny). Pokud použijete licenci na vnořenou skupinu, získají licenci pouze uživatelé na bezprostředně první úrovni skupiny.
 • Jedna nebo více z licencí nemohou být modifikovány, protože jsou zděděny z členství ve skupině. Pro zobrazení nebo změny licencí založených na skupinách navštivte administrační portál Azure.
 • Administrační portál Office 365 zatím nepodporuje licencování na základě skupin. Jestliže uživatel zdědí licenci ze skupiny, objeví se tato licence v administračním portálu Office jako běžná uživatelská licence. Když se pokusíte tuto licenci změnit (například v této licenci zakázat nějakou službu), nebo ji odebrat, vrátí portál chybovou zprávu. Zděděné skupinové licence nemohou být přímo modifikovány na úrovni uživatele.
 • Pokud je uživatel ze skupiny odebrán a ztratí licenci, plány služeb z této licence (například Exchange Online nebo SharePoint Online) jsou nastaveny do stavu „pozastaveno“. Plány služeb nejsou nastaveny do konečného, vypnutého stavu. Toto je preventivní opatření pro zabránění náhodnému odstranění uživatelských dat, pokud administrátor udělá chybu při správě členství ve skupině.
 • Jestliže jsou licence přiřazeny nebo modifikovány pro extrémně rozsáhlou skupinu (například 100 000 uživatelů), může to mít dopad na výkon. Konkrétně objem změn generovaných automatizací Azure AD může negativně ovlivnit výkon synchronizace vašich adresářů Azure AD s on-premise systémy. To může způsobit prodlevy při synchronizaci adresářů ve vašem prostředí.
 • Automatizace správy licencí nereaguje automaticky na všechny typy změn v prostředí. Například můžete mít nedostatek licencí, což způsobí, že budou někteří uživatelé v chybovém stavu. Pro uvolnění dostupného počtu licenci můžete odstranit přímo přiřazené licence ostatních uživatelů. Nicméně, systém na tuto změnu nezareaguje automaticky a uživatele nacházející se v chybovém stavu neopraví.
 • I když je správa licencí založená na skupinách dostupná zatím jen v podobě veřejné testovací verze, poskytne vám dobrou představu, jak bude služba fungovat, jakmile bude všeobecně dostupná. Stejně tak máte možnost otestovat její funkce a naplánovat nasazení pro hladký přechod na licencování na základě skupin ve vašem prostředí.

SoftwareONE pomáhá zákazníkům po celém světě transformovat a nasazovat inovace dostupné prostřednictvím cloudových technologií. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci na vaší cestě.

cestou cloudu

Office365 ProPlus_zmeny_v_licencovani

Jak vás mohou ovlivnit změny v licencování Office 365 ProPlus?

Nedávno byl na Blogu Microsoft Office publikován příspěvek o třech zásadních změnách v aplikaci Office 365 (O365) ProPlus, které jsou důležité pro vaše další plánování používání kancelářských aplikací.

Tato oznámení zahrnují: změny v systémových požadavcích O365 ovlivňující plánování podpory, vylepšení modelu aktualizací Office 365 ProPlus, včetně sladění s Windows, a aktualizované nástroje pro řízení kompatibility aplikací Office 365 ProPlus.

Změny systémových požadavků O365 s vlivem na plánování podpory

První změna bude mít největší dopad na organizace, které používají trvalé licence produktů Office.

Jak můžete vidět v tabulce níže, publikované na Microsoft Tech Community, ti kdo spadají pod trvalé licence produktů Office, u kterých bude ukončena hlavní fáze podpory, se musí ujistit, že buďto zapojí svého poskytovatele SAM, nebo si ohlídají všechny následující termíny. Tito klienti nebudou mít od 13. října 2020 žádné propojení se službami O365, což zahrnuje OneDrive, Skype for Business a Outlook.

Propojení s Office 365 Dopad změny Technické důsledky Doporučené kroky
Klienti Office 365 ProPlus nebo Office v hlavní fázi podpory Žádná změna Naplánujte si pravidelné aktualizace, abyste si zachovali podporu Nejsou vyžadovány žádné aktivity
Klienti Office mimo hlavní fázi podpory Připojení klientů již nebude dostupné Klientské desktopové Office aplikace jako Outlook, OneDrive for Business a Skype for Business se již nepřipojí ke službám Office 365 Aktualizujte na současnou verzi ProPlus nebo klientské Office aplikace s podporou nebo používejte webové či mobilní aplikace
Webové a mobilní aplikace Žádná změna Žádná změna Nejsou vyžadovány žádné aktivity
Desktopoví klienti Office mimo hlavní fázi podpory, kteří nepoužívají Office 365 Žádná změna Nastavte časový plán upgradu vašich vlastních desktopů v souladu s upgrady vašich on-premise serverů. Pokud plánujete přechod na služby Office 365, bude vyžadován upgrade klienta Office Nejsou vyžadovány žádné aktivity Nejsou vyžadovány žádné aktivity

Dopad těchto změn systémových požadavků O365 ProPlus je považován za podobný, jako když Outlook 2007 od října 2017 přestane pracovat s Exchange Online – jako kdyby Microsoft jednoduše blokoval části sady Office a služeb O365, přestože to nebylo společností Microsoft potvrzeno.

Dále bude 31. října 2017 z Exchange Online odstraněno RPC/HTTP ve prospěch MAPI/HTTP. To je problém, protože Outlook 2007 MAPI/HTTP nepodporuje. Minimální požadované verze budou:

 • Office 2016 plus PU.2015.12
 • Office 2013 SP1 plus PU.2015.12
 • Office 2010 SP2 plus PU.2015.12

Všechny tyto novinky najdete v článku KB, umístěném zde.

Navíc se zákazníci musí ujistit, že jejich Outlook klienti nepoužívají klíč v registru na blokování MAPI/HTTP. Více informací o zmíněném klíči registru lze najít v tomto článku KB.

Pro některé z vás to může být v blízké době problém, ale z dlouhodobého hlediska, jak se bude stále více služeb a aplikací přesouvat do cloudu, a normou se stanou rychlejší cykly uvolňování nových verzí, je to jednoduše realita dnešní podpory. Podpora již není „na celý život“ a rozhodně se posouvá k tomu, že bude dostupná pouze po dobu, kdy bude produkt aktuální. Jednoduše řečeno, s novými verzemi a aktualizacemi přijdou i nové požadavky na podporu.

Vylepšení modelu aktualizací ProPlus, včetně sladění s Windows 10

Druhé z nedávných oznámení zahrnuje konsolidaci uvolňování nových verzí napříč Office 365 ProPlus, Windows 10 a produktem Systems Center Configuration Manager, což má pomoci větší konzistenci pravidel a aktualizací napříč produktovými řadami. Microsoft uvedl přehled dat vydání nových verzí pro nadcházející konsolidovaný plán s počátkem od 12. září 2017 ve svém dokumentu technické podpory „Přehled nadcházejících změn v řízení aktualizací Office 365 ProPlus“ – ale varuje zákazníky, že všechna data jsou pouze odhadovaná, a že zde nejsou uvedena všechna plánovaná data uvolnění nových verzí.

Dokument technické podpory dále „varuje“ že již budou k dispozici jen tři měsíce, namísto čtyř, pro dokončení pilotních podnikových testů a ověření aplikací pro první aktualizace v rámci odloženého kanálu aktualizací, které jsou plánovány na 13. června 2017.

Aktualizované nástroje a možnosti řízení kompatibility aplikací ProPlus

V neposlední řadě Microsoft také poznamenal, že bude vytvářet nové nástroje, které organizacím pomohou s přechodem na Office 365 ProPlus. Tyto nástroje odhalí jakékoli problémy s kompatibilitou při používání určitých programů nebo přizpůsobení Office. Samozřejmě, jako vždy byste si měli se společností jako je SoftwareONE nejdříve ověřit, že vám s takovou migrací pomůže.

cestou cloudu

Hybridni cloud

4 kriticky důležité kroky při digitální transformaci vaší firmy s hybridním cloudem

Není žádným tajemstvím, že se IT ředitelé po celém světě zajímají o digitální transformaci svých firem. Na co je třeba se zaměřit?

Jedna věc je při honbě za digitální transformací a dosažením datového centra budoucnosti vždy jasná: Je nezbytné zapojit do hry cloud – a ve skutečnosti se většina shodne na tom, že cesta vpřed začíná s hybridním cloudem. Ze studie Rightscale’s Cloud Computing Trends report for 2017 také jasně vyplývá, že „optimalizace nákladů na cloud je primární iniciativou napříč všemi uživateli cloudu“.

Je možné přesunout se do cloudu, a přesto mít jistotu v tom, jak řídit a optimalizovat náklady na takový přechod? A které aplikace byste se měli pokusit do cloudu přesunout? Tyto otázky není snadné zodpovědět, protože odpověď obvykle závisí jak na cílech digitální transformace vaší firmy, tak na vaší vizi o vašem budoucím datovém centru. To ovšem neznamená, že by neexistovaly chytré způsoby, jak začít zkoumat vaši transformaci do hybridního cloudu. Na počátku jsou čtyři níže uvedené jednoduché kroky.

Krok 1: Představte si vaši budoucí IT strategii

Stanovení konečného cíle vašeho budoucího datového centra a představy o jeho architektuře bude na začátku vašeho průzkumu velmi cenné. I když je pravděpodobné, že se během skutečné implementace tato vize promění, je důležité znát vaše primární cíle, abyste se ujistili, že míříte správným směrem. Navíc, když budete mít vizi a počáteční architekturu, pomůže vám to získat tolik potřebnou podporu mnoha stran, zainteresovaných v jakémkoli transformačním projektu.

Krok 2: Poznejte vaše bezpečnostní rizika – dříve než začnete

Bezpečnost rovněž zůstává přední starostí firem přesouvajících se do cloudu. A je to tak správně, protože vědět, jak jsou vaše data uložena, kdo je vlastní a jaká bezpečnostní opatření má váš potenciální poskytovatel cloudových služeb, je třeba vyřešit, ještě než s vaší transformací začnete. Jde o model sdíleného zabezpečení, kdy je třeba nejdříve získat tyto informace, pečlivě je vyhodnotit a definovat, za co jste z hlediska zabezpečení zodpovědní.

Krok 3: Zjistěte, které aplikace a úlohy jsou strategicky důležité

Každá firma je jiná a rozhodnout se o přesunu aplikace nebo úlohy jen protože je to snadné nebo protože to udělala jiná firma nestačí. Pečlivě zvažte, které aplikace by měly být přesunuty na základě jejich strategické hodnoty pro transformaci vaší firmy. Tyto výsledky mohou být založeny na úsporách nákladů, jednoduchosti použití, nedostatku odborných znalostí pro jejich správu vlastními silami nebo schopnosti usnadnit budoucí transformace. Je důležité pamatovat na to, abyste znali potřeby vaší firmy, takže spolupracujte s vašimi experty na transformaci na identifikaci klíčových, strategicky důležitých úloh a aplikací pro přesun do cloudu na základě vašich vlastních firemních cílů.

Krok 4: Zjistěte výši vašich nákladů a jak je řídit

Je možná zvláštní, že toto dostane mnoho lidí do úzkých. Skutečně neznají TCO existujících procesů, a proto nemají jasné měřítko podle kterého by mohli posoudit TCO jejich navrhovaného cloudového řešení. Znalost těchto věcí vám poskytne dobrý způsob, jak zhodnotit finanční přínos vaší transformace.

Nicméně, tento krok má dvě části. A druhým krokem je to, z čeho má mnoho uživatelů cloudu, především těch, kteří se do cloudu přesunuli, obavy. Často je přehlíženo, že je třeba vědět, kolik přesně utrácíte, jak tyto náklady optimalizovat a jak je správně rozúčtovat různým zainteresovaným oddělením firmy. Nenechte se těmito obavami nečekaně zaskočit. Vytvořte si jasný plán, jak řídit, optimalizovat a účtovat ještě dříve, než s vaší transformací začnete.

Pokud zjistíte, že potřebujete pomoc, společnost SoftwareONE má vynikající výchozí pozici, aby vám mohla asistovat při vaší digitální transformací: Součástí nabídky AzureSimple jsou rovněž poradenské služby pro hybridní cloud. Tato služba vám poskytne nejen všechny informace, které budete potřebovat pro absolvování prvních čtyř kroků uvedených výše, ale také vám pomůže stanovit vaše další kroky, jako je například automatizace implementace pro další urychlení vaší cesty směrem k vašemu budoucímu datovému centru.

Čas začít s vaší digitální transformací je právě teď. Takže začněte zjišťovat a plánovat, jak toho dosáhnout ve stanovený čas, s daným rozpočtem a způsoby, ze kterých bude vaše firma skutečně těžit.

cestou cloudu

AzureSimple_logo

Potvrzeno: Pro Microsoft Azure je stále dostupný model Pay-as-You-Go

Ano, je to pravda! Licencování Pay-as-You-Go pro Microsoft Azure je stále dostupné pro současné i budoucí zákazníky. Jak bylo nedávno zmíněno na blogu společnosti Microsoft, k 1. únoru Microsoft ukončil Pay-as-You-Go licencování Azure v rámci Smluv na produkty a služby Microsoft (Microsoft Product and Services Agreement, MPSA). Co to znamená pro nové zákazníky Azure, kteří chtějí licencování Pay-as-You-Go?

Do budoucna je jedním ze způsobů, jak mohu zákazníci využít výhody Pay-as-You-Go licencování Azure, cesta prostřednictvím partnerů společnosti Microsoft, kteří často poskytují služby s přidanou hodnotou, umožňující zákazníkům Azure využít jejich cloudové řešení hlouběji a s lepším přehledem.

Jako globálně certifikovaný partner společnosti Microsoft jsme v SoftwareONE analyzovali nesčetné výzvy, kterým organizace při nasazování instancí Azure často čelí. Po řadě rozhovorů se zákazníky a průzkumu trhu jsme vyvinuli kompletní řešení, přímo navržené na podporu zákazníků při všem, co potřebují pro využití jejich platformy Azure – a to v jediném prostředí. Ve zkratce to zahrnuje:

 1. Jedinou licenční smlouvu v modelu „pay-as-you-consume“
 2. Poradenské služby pro cloudová řešení, která vám pomohou navrhnout vaše nasazení, stejně jako administrativní nastavení
 3. Nepřetržitě dostupný, dedikovaný a certifikovaný personál cloudové podpory
 4. Analytické funkce, které vám pomohou monetizovat a plánovat vaši spotřebu Azure, v rámci naší proprietární platformy PyraCloud

Nabídka SoftwareONE AzureSimple zahrnuje vše, co zákazníci potřebují, aby mohli začít s Azure, zatímco jim pomáhá realizovat dlouhodobé přínosy nasazení cloudu.

AzureSimple-core-components

Čtyři klíčové komponenty AzureSimple     Přínosy
Poradenské služby k Azure
 • Poradenství k hybridnímu cloudu
 • Administrativní nastavení
 •  Vývoj projektu a přístupu k přesunu do cloudu
Licencování Azure
 • Pay-as-you-consume
 • Jediný smluvní prostředek
 • Poskytování a připojení k prostředí Azure
Cloudová podpora Azure
 • Cloudová podpora Azure
 • Dotazy ohledně účtování
 • Možnosti cloudové podpory při nasazování a dalším rozvoji
PyraCloud pro správu spotřeby Azure
 • Analýza spotřeby Azure
 • Řízení, plánování a rozpočtování nákladů na cloud

Chtěli byste nyní využít nabídku AzureSimple od SoftwareONE, abyste zjistili, zda-li je Microsoft Azure tím správným řešením pro vaše IT? Kontaktujte SoftwareONE a dovolte nám pomoci vám s rozhodnutím s využitím AzureSimple.

are-you-prepared-for-a-software-audit-blog

Jste připraveni na softwarový audit?

Podle agentury Gartner roste během několika posledních let počet softwarových auditů. Výrobci softwaru totiž využívají proces auditu jako zdroj příjmů i cestu, jak zastavit softwarové pirátství. Studie agentury zahrnují rovněž proaktivní doporučení pro ředitele a manažery IT, aby investovali do procesů a nástrojů na správu softwarového majetku. Jejich firmy tak mohou dodržovat shodu s podmínkami licenčních smluv.

Přidejme k tomu ještě doporučení zlepšit komunikaci a provozní spolupráci mezi odděleními IT a nákupu, jelikož je nezbytné, aby existoval proces pro sledování softwarového majetku od okamžiku jeho pořízení (finanční záznamy), až po jeho vyřazení. Je velmi důležité sledovat způsob pořízení licence softwaru (typ smlouvy), způsob, jakým je použita (instalace), právo přesouvat ji mezi různými zařízeními a finanční či právní dokumenty, které k ní náleží.

V nedávné době provedlo mnoho výrobců řadu změn ve svých licenčních modelech, když začali používat množství různých metrik (dle počtu procesorů či jader, NUP, PVU atd.), které jen zvýšily již beztak komplexní povahu licencování. Vzhledem k tomu, že se IT prostředí vyvíjejí vlivem virtualizace a cloud computingu, je po IT manažerech požadováno stále rozmanitější spektrum znalostí, z nichž většina nezahrnuje znalost licencování.

Časté změny v licenčních podmínkách, společně s chybějícími nástroji na správu a řízení softwaru, vystavují společnosti zásadnímu finančnímu riziku, že dojde k jejich auditu výrobci.

Běžná kritéria používaná pro výběr společností k auditu

Stejně jako meteorologové hledají změny v obvyklém průběhu počasí pro vytvoření týdenní předpovědi, vydavatelé softwaru hledají vzorce ve firemní historii, které potenciálně upozorňují na možnost auditu. Několik příkladů zahrnuje:

 • Fúze a akvizice
  Během fúzí a akvizic se přenos a konsolidace softwarových licencí mezi subjekty často provádí špatným způsobem, nebo vůbec. V tomto případě novému subjektu obvykle chybí dostatečný počet licencí pro zachování souladu s licenčními podmínkami nasazeného softwaru.
 • Výrobcem zjištěná korelace mezi vaší historií nákupů a oficiálními finančními výsledky vaší společnosti
  Zjištění implikují nesoulad mezi počtem licencí a ekonomickým růstem společnosti, vyjádřeným počtem zaměstnanců, čistým jměním atd.
 • Audity provedené jiným výrobcem
  Existují případy společností, které se na základě auditu jednoho výrobce softwaru staly cílem auditu i ze strany dalších výrobců.
 • Neobnovení licenčních smluv
  Tato kategorie zahrnuje společnosti, které neprojeví zájem o obnovení současné licenční smlouvy nebo přechod na jiný typ smlouvy.

Typy softwarových auditů

Tzv. „soft audit“ je nejjednodušším typem auditu. Během tohoto postupu musí auditované společnosti vytvořit soupis používaných licencí a zaslat tuto informaci výrobci. Tato informace bude následně ověřena proti historii nákupů, aby byl zjištěn soulad s licenčními podmínkami.
Tzv. „hard audit“ je složitější a nákladnější a je prováděn autorizovaným auditorem, který postupuje v nejlepším zájmu výrobce. Auditor je oprávněn prozkoumat licenční doklady, provádět technické prohlídky na místě a poskytnout výsledky zmíněného auditu výrobci softwaru.

Nejlepší ochranou při auditu je implementace nepřetržitě fungujícího řešení SAM, které je výsledkem spolupráce mezi partnerem a týmem starajícím se o techniku či licence na straně zákazníka a udrží ve vaší společnosti vždy aktuální soulad s licenčními podmínkami softwaru.

5 fází softwarového auditu

Pokud u vás má proběhnout tzv. hard audit, můžete očekávat, že projdete podobným postupem, jako je uvedeno níže:

 1. Úvodní schůzka
  V této úvodní fázi si zástupci auditora najatého výrobcem sjednají schůzku (obvykle formou konferenčního hovoru), aby odprezentovali jednotlivé kroky auditu a jejich časový harmonogram.
 2. Sběr dat
  Auditovaná společnost bude muset sesbírat sadu informací, týkajících se její IT infrastruktury, které je třeba předat auditorovi, jako například:
  • Hardwarová konfigurace zařízení;
  • Seznam aplikací instalovaných na zařízeních;
  • Přehled uživatelů, kteří mají přístup k těmto zařízením a souvisejícím aplikacím;
  • Doklady o licencích (dokumenty).
 3. Návštěva na místě
  V této fázi navštíví zástupci auditora auditovanou společnost, aby ověřili správnost poskytnutých informací, popřípadě aby získali další údaje.
 4. Návrh zprávy
  Na základě informací získaných během fází 2 a 3, připraví auditor návrh zprávy se srovnáním instalovaných licencí oproti pořízeným licencím. Tato zpráva bude zaslána auditované společnosti pro kontrolu možných chyb a nesrovnalostí.
 5. Trojstranné závěrečné jednání

V této závěrečné fázi bude svoláno virtuální setkání na místě, se všemi stranami zainteresovanými v procesu auditu. Auditoři odprezentují konečnou zprávu a zodpoví všechny dotazy, které se jí týkají. Po této závěrečné fázi ponechá auditor na výrobci a zákazníkovi, aby si mezi sebou vyjednali konečné obchodní či právní podmínky.

Máte-li pocit, že jste vystaveni možnému riziku auditu ze strany vydavatele softwaru, pak je nejlepší být proaktivní a pro zmírnění rizika investovat do nezávislého partnera. V opačném případě, jakmile obdržíte oznámení o auditu, může být následný proces celkem dlouhý, a dokonce může být finančně náročné jej dořešit.

Kontaktujte náš tým pro správu vašeho softwarového majetku.