Archiv pro štítek: BYOD

PyraCloud SoftwareOne

Být či nebýt v cloudu… Evoluce správy softwarového portfolia podniku

Organizace se rychlým tempem přesouvají směrem k architektuře založené na cloudu. Vedle posouzení, který cloudový model nejlépe odpovídá potřebám vaší firmy, byste měli rovněž zvážit řešení, která vám pomohou řídit vaše jejich náklady na cloud, společně s jejich portfoliem on-premise softwaru. 85 až 90 % podnikového softwaru totiž stále zůstává v majetku firem.

Digitální transformace již začala

Dan Woods, přispěvatel magazínu Forbes, který píše o technologiích pro inovátory, napsal:
„Správa softwarového portfolia se stává stále složitějším úkolem. S tím, jak se software přesouvá do cloudu, se společnosti neustále snaží vytvořit integrovaný a komplexní přístup k řízení svého on-premise i cloudového softwaru. Nebude-li veškerý software korektně spravován, existují vážná rizika, od překročení nákladů přes problémy s výkonem až po starosti v oblasti shody s licenčními podmínkami. Ve většině společností zatím jednoduše nemají nástroje na získání kompletního přehledu o jejich softwaru. Výsledkem je situace, kdy se jedna osoba tak trochu snaží být na dvou místech současně: vždy zde bude něco, co úplně neuvidíte.“

Abychom pomohli zákazníkům s jejich přechodem z on-premise softwaru do cloudu, vyvinula společnost SoftwareONE platformu PyraCloud. Jedná se o na cloudu založenou platformu pro správu softwarového portfolia, která pomáhá organizacím řídit jak náklady na cloud, tak i portfolio on-premise softwaru.

Úlohou platformy PyraCloud je poskytnout plnou transparentnost nákladů a využití softwaru klientem prostřednictvím integrace on-premise a cloudového softwaru do jediného přehledu. Jelikož naprostá většina podnikových pracovních úloh stále zůstává na on-premise softwaru, mohou inovátoři využít robustní analytiku platformy PyraCloud ke zdůvodnění trvalé migrace aplikací, které nejsou kriticky důležité, do cloudu, zatímco budou klíčové pracovní úlohy stále udržovat v on-premise řešeních. S využitím platformy PyraCloud jako příkladu „SaaS“, uvádíme níže několik výhod přechodu na architekturu založenou na cloudu:

 • Rychlejší vývojové cykly, jelikož naši vývojáři mohou sami nasazovat DevOps prostředí. Nyní mohou naši vývojáři rychleji vytvářet sestavení aplikace, aniž by museli čekat na fyzické poskytnutí hardwarových a softwarových zdrojů.
 • Rychlejší nasazení funkcionalit platformy PyraCloud do produkce a škálování dle potřeby.
 • Možnost spolupráce s vývojáři, architekty a designéry na vývoji funkcionalit platformy PyraCloud.
 • Snadné přidávání nových zákazníků.
 • Jednodušší integrace s cloudovými zdroji pro sledování spotřeby.
 • Snadné přidávání a integrace cloudových zdrojů zákazníka.
 • Vylepšený výkon platformy.
 • Rychlejší opravy chyb.

Jestliže zvažujete přesun do cloudu, ale máte obavy z licencování a shody s licenčními podmínkami, z výběru cloudových služeb nejvhodnějších pro vaše potřeby nebo z nepřetržitého řízení a podpory, pak byste možná chtěli zvážit něco jako řešení AzureSimple, které poskytuje toto všechno v jediném balíčku navíc k využití možností platformy PyraCloud pro řízení nákladů.

cestou cloudu

 

Licencování Oracle

Licencování Oracle – Naučte se žargon a předejdete nejasnostem

Pokud pracujete s produkty Oracle, jste nejspíše zahlceni velkým množstvím licenčních pravidel a podmínek, které jsou složité a matoucí. Pokud je pro vás Oracle novinkou, může být pestrost pojmů, se kterými se setkáte, opravdovou výzvou. Vesmír Oracle zahrnuje vlastní slovník, který se často odchyluje od toho, co může být považováno za průmyslový standard. Porozumění těmto termínům je důležitým krokem pro každého, kdo se chce vzdělat v oblasti licencování jejich produktů.

„Audit“, „Přehled licencí“, „True Up“ atd.

Během let používal Oracle mnoho různých jmen pro to, co je ve skutečnosti softwarovým auditem. Zatímco nyní se zdá, že Oracle při komunikaci se zákazníkem používá prostě termín „audit“, historicky byly audity prováděny pod méně hrozivě znějícími názvy jako „Přehled licencí“ nebo „Poradenské služby“. Zákazníci by si měli být vědomi, že pokud Oracle odhalí problémy s dodržováním licenčních podmínek na základě dat, která zákazník sdílí, bez ohledu na to, zdali byl či nebyl termín „audit“ vůbec zmíněn, bude Oracle zákazníka nepochybně nutit, aby tyto problémy vyřešil nějakým druhem licenčního poplatku. Zákazníci by se proto neměli nechat zmást více neškodnými synonymy k termínu „audit“, které může Oracle používat, a měli by vyhledat pomoc důvěryhodného poradce dříve, než poskytnou společnosti Oracle jakákoli data.

„Partitioning“

Termín „partitioning“ je často užíván během všech typů diskusí kolem produktů Oracle. Co může být obecně matoucí pro ty, kdo nejsou tolik obeznámeni s licencováním Oracle, je fakt, že partitioning v kontextu Oracle obvykle znamená jednu ze dvou zřetelně odlišných věcí.

 1. Partitioning je název licencovatelné, příplatkové volby pro Oracle Database Enterprise Edition, která zákazníkům umožňuje segmentovat velkou databázi na menší části. V tomto kontextu odkazuje partitioning na konkrétní produkt.
 2. Partitioning je také často užíván jako termín, odkazující na proces segmentace fyzického serveru na více částí, přičemž každá z nich pracuje jako samostatný systém. Oracle (ne)slavně kvalifikoval některé technologie, které umožňují tuto segmentaci, jako to, co označuje jako „hard partitioning“, zatímco jiné byly klasifikovány jako „soft partitioning“. V každém případě, v tomto kontextu odkazuje „partitioning“ na způsob, jakým je segmentován fyzický server.

Partitioning může odkazovat na konkrétní produkt Oracle nebo metodu segmentace serveru a konverzace o partitioningu mohou být často matoucí, pokud nevíte, jak je tento termín myšlen.

„Capped“ a „Uncapped“

Jak už jsme naznačili výše, Oracle označuje určité technologie jako platný prostředek „hard partitioningu“ serveru. Jestliže je na serveru aplikován „hard partitioning“, vyžaduje licencování jen ten segment fyzického hosta, kde běží produkty Oracle. Technologie, které Oracle necertifikoval pro „hard partitioning“, jako je VMware, spadají do kategorie „soft partitioning“. Tyto technologie „soft partitioningu“ neomezují požadavky společnosti Oracle na licencování.
Termíny „capped“ a „uncapped“ jsou občas neformálně používány při odkazování na hard a soft partitioning. Tyto termíny ovšem mohou být matoucí, pokud diskutujeme o technologii IBM LPAR, která je jednou z metod, které Oracle kvalifikoval pro hard partitioning. Stejně jako Oracle má totiž i IBM svoji vlastní terminologii. V žargonu IBM mohou být LPAR vytvořeny v režimu „capped“ nebo „uncapped“. Ve světě IBM odkazují termíny „capped“ nebo „uncapped“ na dvě rozdílné možnosti, jak LPAR spotřebovává výpočetní výkon. Nicméně, pokud jde o licencování Oracle, LPAR je platným způsobem hard partitioningu, bez ohledu na to, zdali je LPAR v režimu „capped“ nebo „uncapped“. Takže i „uncapped“ LPAR je stále hard partitioning.
Obecně, pokud jde o partitioning serverů, znamená „capped“ hard partitioning, zatímco „uncapped“ znamená soft partitioning. Ovšem v konkrétním kontextu s IBM LPAR, jsou „capped“ a „uncapped“ správně definované technické pojmy, které neodkazují přímo k licenčním pravidlům Oracle.

„Multiplexování“

Zatímco „multiplexování“ je společností Oracle široce využíváno, zejména v rámci definice licenční metriky Named User Plus, nejde o termín standardizovaný v rámci odvětví, a proto jsou někteří zákazníci zmateni, co vlastně znamená. Oracle využívá multiplexování ve významu každého scénáře, kdy je některá vrstva technologie umístěna mezi databází a front-endem, který skrývá některé nebo všechny uživatele, kteří do databáze přispívají daty. TP monitory nebo webové servery jsou běžnými příklady, které Oracle poskytuje. Ve scénáři multiplexování nemusí být uživatelé front-endu vkládající data z pohledu databáze „viditelní“ a Oracle si přeje, aby bylo jasné, že všichni uživatelé potřebují licenci, bez ohledu na to, jaké uživatelské účty jsou zachyceny v rámci databáze.

„Batching“

„Batching“ je další termín, který se nachází v definici metriky Named User Plus a Oracle jej běžně využívá i jinde. Batching odkazuje k jednorázovému transferu velkých objemů dat z jednoho počítače do jiného. Zatímco vyjádření „z počítače do počítače“, které Oracle používá, nechává určitý prostor pro nejasnosti, podle naší zkušenosti Oracle pojmem „batching“ myslí konkrétně přenos z jedné relační databáze do jiné.

Poznejte žargon

Jak vidíte, existuje mnoho příležitostí ke zmatení, pokud jde o terminologii, kterou Oracle běžně používá. Znalost žargonu společnosti Oracle může každému pomoci zorientovat se v komplexním světě licencování Oracle. Pro více znalostí o licencování Oracle kontaktujte našeho specialistu.

podnikova_mobilita

Jak se během posledních let změnila podniková mobilita?

Když se dnes podíváme na oblast mobility, již nejde jen o možnost na dálku vymazat obsah mobilního zařízení a oddělený provoz pracovních aplikací, ale dostáváme se až k ochraně duševního vlastnictví firmy.

Dnes existuje kolem 160 různých nástrojů na správu mobilních zařízení (Mobile Device Management, MDM), které do roku 2019 konvergují do mnohem menšího počtu vyspělých nástrojů na řízení podnikové mobility (Enterprise Mobility Management, EMM). Mnoho dodavatelů dnešních nástrojů na řízení mobility a zabezpečení se během procesu konsolidace trhu vytratí. Proto zvažujte své současné nákupy MDM jako taktické rozhodnutí na následujících 24 měsíců.

Digitální nomádi

Zatímco polovina kancelářských zaměstnanců tvrdí, že očekávají možnost pracovat bez ohledu na to, kde jsou, 53 % naznačuje, že je ochotna pracovat více, výměnou za možnost pracovat mimo kancelář (což je výborný příklad principu „brzd a protivah“). I když obě vyjádření říkají v podstatě to samé základním předpokladem je, že se moderní firma a moderní zaměstnanec stávají mobilními, pracujícími na dálku a v mnoha případech i nezabezpečenými.
Zde vstupuje do hry řízení podnikové mobility, které spojuje mobilní zařízení s jejich podnikovou infrastrukturou. Ovšem EMM je jen začátek! Pokud máte v úmyslu zavést řízení čehokoli na mobilní platformě, je logickou volbou pro zavedení pravidel pro ostatní služby a nástroje na této platformě.

Oblasti zaměření řízení podnikové mobility

Zatímco EMM využívá robustnější aplikace a sady pro správu obsahu, Správa mobilních zařízení se více soustředí na vzdálenou správu konkrétního mobilního zařízení. MDM je na platformě závislá technologie na řízení životního cyklu, která poskytuje správu inventáře a konfigurace operačního systému, zavádění a odstraňování zařízení, vzdálené vymazání obsahu a vzdálené zobrazení či ovládání pro řešení problémů. Někteří hráči na trhu EMM se posouvají o úroveń výše s produkty na správu pracovních stanic na platformě PC a Mac.

Správa mobilních aplikací (Mobile Application Management, MAM) aplikuje funkce správy a řízení pravidel na individuální aplikace, které jsou následně poskytovány prostřednictvím obchodu s aplikacemi a v zařízeních lokálně řízeny prostřednictvím EMM konzole. MAM může poskytovat rovněž analytické možnosti, které pomohou administrátorům a vlastníkům aplikací porozumět stereotypům při jejich používání.

Mobilní identita (Mobile Identity, MI) zajišťuje, že mohou k podnikovým aplikacím přistupovat pouze důvěryhodná zařízení a uživatelé, když pomáhá spravovat funkce řízení identity a přístupu (Identity and Access Management, IAM), jako jsou certifikáty uživatelů a zařízení, podepisování kódu aplikací, autentikace a jednotné přihlašování (single sign-on, SSO). EMM nástroje stále více využívají kontextuální informace (jako lokaci nebo čas) pro posouzení rozhodnutí o přístupu.

Správa mobilního obsahu (Mobile Content Management, MCM) řídí přístupová pravidla pro distribuci obsahu do mobilních zařízení. Funkce MCM mají tři základní role:

 1. Vynucování pravidel vynucuje pravidla až na úrovni jednotlivých souborů, včetně šifrovacích klíčů nezávislých na zařízení, autentikace, pravidel sdílení souborů a omezení funkcí na kopírování a vkládání obsahu. Příklady zahrnují podmíněný přístup k přílohám v e-mailu, soubory synchronizované s back-endovým repozitářem nebo soubory synchronizované s cloudovým repozitářem.
 2. Distribuce obsahu vynucuje pravidla pro vynucenou distribuci, nahrazování a mazání souborů.
 3. Integrace zajišťuje kompatibilitu mobilních zařízení se systémy třetích stran na řízení oprávnění, stejně jako infrastruktury na ochranu před ztrátou podnikových dat (data loss protection, DLP) a správu podnikových digitálních práv (enterprise digital rights management, EDRM).

Kontejnerizace poskytuje metody na izolaci MDM, MAM, MI a/nebo MCM v karanténních prostředích, navržených pro oddělení pracovního a soukromého použití a pro vyřešení izolace dat a funkcí na zařízeních sdílených více uživateli. Tato možnost je stále častěji poskytována programovacími rozhraními (API) mobilních operačních systémů. Nicméně pokud nejsou k dispozici vestavěná API, nebo není žádoucí je použít, je pro oddělení podnikových dat nezbytné jejich ukládání v rámci EMM nástrojů. Obsahem kontejneru může být samostatná, oddělená aplikace, například klient na správu osobních informací (personal information management, PIM). Tato možnost může zlepšit meziplatfomní kompatibilitu, odstraněním závislosti aplikace na specifických API, a může přidat sebeobranné či posilující funkce, výhodné zvláště pro aplikace běžící v nespravovaných zařízeních – tedy v takových, kde není instalován MDM profil. Kontejnerizační technologie mohou zahrnovat:

 • Předkonfigurované aplikace: Dodavatelé EMM poskytují proprietární mobilní aplikace nebo integraci s konkrétními aplikacemi třetích stran pro zajištění pokročilých úrovní spravovatelnosti a zabezpečení pro běžné požadované funkce, jako jsou správa e-mailu, kalendáře a kontaktů, surfování po internetu a sdílení souborů.
 • Rozšíření aplikací: Tyto technologie aplikují pravidla na aplikace prostřednictvím využití sady vývojových nástrojů (software development kit, SDK) nebo doplnění jednotlivých aplikací bezpečnostní a řídicí vrstvou.

cestou cloudu

Kontrola_nad_naklady_cloudu

Kontrola nad náklady cloudu vede k úsporám

Déjà vu – takový pocit můžete zažívat, když mluvíte s organizacemi o cloudu a především o nákladech na využívání cloudových služeb. V této fázi si již nedovedeme představit IT bez pomyšlení na cloud.

Od té doby, co je cloud všeobecně dostupný, se denně objevují nová řešení, nabídky, pojmy a trendy. O výhodách cloudu bylo již napsáno i řečeno mnohé: rychlost, škálovatelnost, ekonomika, provozní versus investiční náklady …ovšem samotné metody řízení nákladů jsou stále žádanější, s tím, jak se posouváme od cloudu jako luxusní záležitosti ke cloudu jako základnímu nástroji v dnešním každodenním IT.

Transparentnost nákladů je novým limitem cloudu.

Diskuse o cloudu se v průběhu posledních let podstatně změnily. Tam, kde jsme dříve diskutovali o soukromí či bezpečnosti, nebo s jakými úlohami v cloudu začít, se nyní bavíme o tom, jak monitorovat a řídit spotřebu zdrojů cloudovými úlohami. Běžně byste měli vědět, jaké jsou náklady na software, který používáte – pokud potřebujete databázi nebo mailserver, pořídili byste si hardware a požadované licence, obdrželi nabídky a prostudovali si, někdy komplexní, pravidla a obchodní podmínky těchto produktů. Ale na konci byste měli vědět, jaké jsou náklady na tento produkt, takže můžete rozumně sestavit rozpočet nebo plán vašich nákladů.

Cenové modely, aplikované největšími poskytovateli cloudových služeb, jsou pro řadu organizací skvělé, jelikož většina služeb je placena na základě jejich užívání. Tito poskytovatelé svým způsobem financují vaši spotřebu a zpětně ji fakturují uživateli. Někteří poskytovatelé odměňují organizace předem dohodnutými slevami. Například v případě AWS Reserved Instance nebo Microsoft Compute Pre Purchase získáte odměnu, pokud se zavážete k čerpání určité služby po delší časové období. Opět budete předem vědět, kolik vás bude využití této nabídky stát, a jedinou nevýhodou je, že platíte předem, což by ale neměl být problém, pokud jste správně provedli analýzu a naplánovali rozpočet.

Proč vědět, jak jsou alokovány zdroje

Nedávné zkušenosti ukazují, že mnoho organizací začne využívat cloud a pak zjistí, že jejich spotřeba rapidně roste, protože využití je velmi snadné. Ovšem jakmile dorazí faktura, dojde ke střetu s realitou, především pokud jste fakturou nepříjemně překvapeni. V mnoha případech jsou náklady vyšší, než se předpokládalo, rozpočtovalo nebo plánovalo. Když odhlédneme od praktické stránky zpracování těchto faktur, bez čísla objednávky není jasné, kdo službu využil, a je tedy obtížné ověřit, zdali jsou vynaložené náklady správné, což ukazuje na další problém, kterým je řízení nákladů.

Bez sledování využití cloudu a souvisejících nákladů, existuje velká šance, že bude zákazník platit za služby, které nejsou plně využívány, nebo bude za tyto služby zbytečně víc, což znamená nepochopení cloudu, který neplní svoji úlohu.

Déjà vu s cloudem

Proč se na začátku svého příspěvku zmiňujeme o Déjà vu? Představte si situaci před asi 10 až 12 lety, kdy byla poprvé představena řešení VMware. Všichni jsme si prošli posouzením virtualizace, tak jako dnes procházíme posouzením cloudu. Mnoho společností nabízelo workshopy o virtualizaci, jako to nyní dělají s workshopy o cloudu, je nabízeno mnoho připravených balíčků, nástrojů pro rychlý start a ověření konceptů v cloudu, stejně jako to bylo pro virtualizaci. Možná si pamatujete, že byli identifikováni kandidáti na virtualizaci, stejně jako jsou dnes identifikováni kandidáti na přesun do cloudu? Byla to skvělá nová technologie, jako je dnes cloud. Následně se zdálo, že tak trochu nebylo řízeno, co se odehrávalo na vaší virtualizační platformě. Kdokoli měl přístup, mohl spustit virtuální stroj, s malým nebo žádným řízením. Výsledkem bylo, že se mnoho z předpokládaných úspor nerealizovalo. Místo to ho bylo pořízeno více serverů a dalších úložišť pro zvládnutí růstu. Ukazuje se, že jde o podobný trend jako u cloudu – poroste s vámi, společně s fakturami, pokud nezavedete inteligentní řízení společně s analýzou trendů.

Pro cloud potřebujeme holistický nástroj, který vám poskytne přehled o nákladech vašeho IT a pomůže vám s rozhodnutím, kterého poskytovatele cloudových služeb zvolit. Na trhu existuje několik nástrojů, které vám mohou s těmito klíčovými body pomoci, ovšem žádný z nich se nevyrovná komplexním možnostem nástroje PyraCloud. Jde o vlastními silami vyvinutou platformu, která má možnost monetizovat přehled o nákladech na cloud, který je nezbytností pro každého zákazníka cloudových služeb.

PyraCloud vám umožní analyzovat a alokovat cloudové zdroje oddělením, která je nejvíce potřebují, na základě měsíční analýzy trendů. Umožní vám efektivně účtovat klíčovým zainteresovaným subjektům, které budou zase schopné plánovat jejich rozpočet na cloud na základě stejné měsíční analýzy trendů. Upozorní vás na případné nesrovnalosti, jako když bývalý zaměstnanec začne firmě škodit a nastaví drahé služby.

cestou cloudu

Zmeny_ceny_Microsoft_Azure_rijen

Zásadní změny v cenách Microsoft Azure od 1. října

Od 1. října Microsoft aktualizoval cenovou strukturu své podnikové cloudové platformy Microsoft Azure. Jak Azure získává stále větší podíl na trhu, snaží se Microsoft zjednodušit a zoptimalizovat ceny Azure pro zákazníky, aby bylo možné vytvářet lépe plánovatelné dlouhodobé smlouvy a nasazení pracovních úloh pro zákazníky. Ve skutečnosti to Microsoft vidí jako cestu, jak mohou zákazníci realizovat hodnotu cloudu vytvářením více nabídek, které dělají přijetí a/nebo přenos on-premise pracovních úloh k Azure pro zákazníky ještě příznivější.

Co se přesně mění v ceníku Azure?

Microsoft provedl v cenách Azure dvě hlavní změny:

  1. Snížení cen některých technologií na azure.com.
  2. Ceny Azure pro EA a MPSA se změnily, aby odpovídaly cenám na azure.com.

Jak to ovlivní zákazníky s Enterprise Agreement (EA) při obnově?

Zákazníci nakupující prostřednictvím EA nezaznamenají během doby trvání své smlouvy žádný nárůst cen oproti tomu, co platí dnes. Jak to ovlivní zákazníky s Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) při obnově?

Zákazníci s MPSA nezaznamenají během doby trvání své smlouvy žádný nárůst cen oproti tomu, co platí dnes. V případě, že se v budoucnu ceny sníží pod úroveň, kterou v současné době zákazníci platí, dostanou nižší cenu.

Obecně platí, že ceny cloudových řešení v průběhu času klesají. Kromě snížení cen populárních služeb jako jsou výpočetní a úložná kapacita, Microsoft nedávno představil několik nabídek, které snižují náklady pro zákazníky, jako Azure Hybrid Use Benefit a Compute Pre-Purchase Plan. Zákazníci využívající tyto nové nabídky ušetří v budoucnu ještě více peněz.

A co zákazníci se smlouvou Server and Cloud Enrollment (SCE)?

Kvůli snížení cen během posledních dvou let je nový ceník Azure pravděpodobně mnohem nižší, než to, co zákazníci ve svém SCE platí dnes.

On-premise nabídka zůstává v SCE beze změn. V SCE zůstanou všechny výhody programu EA, jako jsou ochrana ceny nebo flexibilní možnosti plateb. Navíc zůstávají beze změny i benefity jako neomezená podpora při řešení problémů a Cloud Management.

Zajímá vás Azure, ale máte obavy o řízení nákladů? Podívejte se na naši nabídku AzureSimple!

Podobně jako mnoho předních cloudových platforem, nabízí i Microsoft Azure podnikům extrémně robustní služby…ovšem se zásadními investičními náklady, pokud nemáte analytiku pro určení, kde byste měli alokovat svoje cloudové zdroje.

AzureSimple od SoftwareONE je připravené řešení, které nabízí nulové bariéry pro vstup a žádné peněžní závazky předem. AzureSimple se skládá ze tří komponent:

  1. Licenční prostředek – Azure Cloud Solution Provider (CSP). Jde o jedinečnou nabídku od SoftwareONE, kde bude, kromě licencování Azure, SoftwareONE fungovat jako centrum podpory pro vaše nasazení Azure.
  2. Technologické služby pro pomoc s naplánováním vaší cesty do cloudu, stejně jako nasazení zásad Azure.
  3. Modul spotřeby Azure PyraCloud, který je základem pro monitoring vaší spotřeby Azure pro zajištění, že bude váš rozpočet na Azure alokován oddělením, které jej potřebují nejvíce.

Platforma PyraCloud od SoftwareONE nabízí manažerům IT schopnost získat transparentnost a přehled o spotřebě Azure, což jim pomáhá přijímat informovanější rozhodnutí při sestavování rozpočtu. PyraCloud je proprietární platforma SoftwareONE a jelikož jde o globální organizaci, je PyraCloud nabízen zákazníkům na všech hlavních trzích. Další funkce platformy PyraCloud zahrnují:

 • Pokročilý varovný systém pro prevenci „přečerpání“ prostřednictvím poplašného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
 • Přizpůsobitelný ovládací panel s filtrováním a funkcemi na zobrazení detailních údajů, který pomáhá analyzovat a dosáhnout transparentnosti nákupů softwaru a spotřeby Azure.
 • Robustní analytika a předvídání trendů odhaluje potenciál k optimalizaci a poskytuje další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
 • Označování zdrojů, které umožňuje detailní reportování na podporu interního účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Pro více informací o AzureSimple navštivte www.AzureSimple.com

cestou cloudu