Archiv pro štítek: Cestou CLOUDU

Microsoft Surface Hub

Pozvánka: Microsoft platforma pro efektivní týmovou spolupráci

Dovolujeme si vás pozvat na zážitkovou akci určenou pro manažery, vedoucí pracovníky, HR a IT specialisty, kteří mají zájem dozvědět se více o aktuální Microsoft platformě. Připravili jsme si mnoho zajímavých praktických ukázek věnující se efektivitě týmové komunikace a spolupráce odkudkoliv a kdykoliv. Dle ohlasů účastníků se jedná o velmi zajímavý způsob, jak co nejlépe pochopit výzvy a příležitosti nového stylu práce v digitálním světě.

Představíme vám například Interaktivní displej Microsoft Surface Hub, Office 365, Microsoft Teams a další zajímavosti. O Microsoft Surface Hub se mluví jako o řešení, které má výrazně ovlivnit efektivitu týmové komunikace a spolupráce ve firemním prostředí. Otázkou je: Co je vlastně Microsoft Surface Hub, pro koho je určen a co uživatelé jeho pořízením získají?

Dozvědět se více o Microsoft platformě Registrovat se

Jak probíhá Microsoft platforma setkání?

Přínosy

 • Příležitost seznámit se jako první s Microsoft Surface Hub a SMART iQ Point.
 • Prostor pro otevřenou diskusi, jak lze zajistit růst vašeho podnikání.
 • Zážitková akce je připravena pro lidi s rozhodovací pravomocí v obchodní a technologické oblasti.

Kdy

30. listopadu 2017
10:00 – 12:00 hod.
Občerstvení během akce zajištěno.

Kde

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63, Praha 10
Parkování před sídlem firmy.

Během zážitkové akce si představíme následující místnosti: 

Collaboration room
Jiri PlatekJiří Plátek
marketingový manažer, AV MEDIA, a.s.

Petr RosolPetr Rosol
obchodní konzultant, SoftwareONE


cestou cloudu


cloud-service

Přechod do cloudu? Dobře jej naplánujte a nezapomeňte na služby

Pokud firma nevnímá přechod do cloudu jako projekt s nejvyšší prioritou a ke cloudovým službám si nesjedná podporu, velmi pravděpodobně se nedostaví předpokládané efekty.

Trh podnikového softwaru zažívá v posledních letech zásadní změnu spočívající v odklonu od běžného softwaru, provozovaného v rámci firemní IT infrastruktury, směrem ke cloudovým technologiím a službám, čerpaným na základě předplatného. Cloudové služby lze aktivovat jednoduše na internetu a firma za ně následně platí podle počtu uživatelů a rozsahu využívaných funkcí. I když to může znít velmi jednoduše, zdaleka ne všechny projekty přechodu na cloudové služby skončí jednoznačným úspěchem. Stejně tak se nemusejí naplnit předpokládané přínosy v podobě větší efektivity práce a snížení nákladů.

„České firmy jsou přechodu na cloudové služby celkem nakloněny, ale dopouštějí se při něm podobných chyb jako při nákupu klasických softwarových licencí,“

konstatuje Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

Nakupujte jen to potřebné

Cloudové služby prakticky vyřešily starosti firem a organizací se správným licencováním používaných softwarových produktů. To ale neznamená, že by nebylo možné zmýlit se i při jejich výběru. Především pak, pokud jde o volbu různě vybavených variant služby.

„U klasických licencí i cloudových služeb je důležité kvalifikovaně posoudit reálnou potřebu a správně zvolit rozsah a způsob pořízení. Být partnerem zákazníků pro tuto oblast byl náš cíl již před pěti lety, kdy jsme českou pobočku zakládali. Byli jsme tehdy prvním prodejcem softwarových licencí, který se zákazníky skutečně pečlivě řešil, kolik a jakých licencí pro své servery či počítače opravdu nezbytně potřebují. Ušetřili jsme jim tím opravdu nemalé peníze. A s cloudem je to podobné,“

vysvětluje Jan Knyttl.

Typické chyby

První velkou chybou při přechodu do cloudu je rozhodnutí o pořízení cloudové služby jen jako náhrady stávajícího softwaru bez toho, aniž by se řešilo, jak by tato změna mohla firmě pomoci i v dalších oblastech. Například jak díky ní optimalizovat procesy či zvýšit produktivitu a flexibilitu zaměstnanců. Správná analýza potřeb a uživatelských scénářů pomůže vygenerovat z investice mnohem větší přínos a též i vyšší návratnost. Další častou chybou je pohlížení na zavádění cloudových služeb výhradně jako na IT projekt. Jan Knyttl k tomu dodává:

„Podle našich zkušeností je pro úspěch projektů naprosto klíčová silná podpora vedení firmy a osobní zapojení managementu do plánování a realizace přechodu ke cloudovým službám.“

Nezapomeňte na podporu

Firmy často ke cloudu přistupují s představou, že je zbaví všech starostí o jejich IT, protože nemusejí řešit servery, licence, instalace, aktualizace nebo zabezpečení a stačí jim jen počítače připojené k internetu. Pak ale třeba zjistí, že se v případě problémů nemají kam dovolat nebo nevědí, jak nové technologie správně využít. K přechodu do cloudu je proto třeba přistupovat jako ke komplexnímu projektu. To v první fázi zahrnuje úvodní konzultace, návrh řešení a podporu při migraci. Stejně důležité je ale také následné zaškolení uživatelů technologie, technická podpora a pečlivý monitoring využívání nových služeb. Velký důraz je třeba klást i na adopční program pro zaměstnance, aby dokázali nové nástroje efektivně používat.

„Setkali jsme se již s řadou případů, kdy s novými nástroji neuměli zaměstnanci pracovat nebo nevyužívali jejich potenciál. Cloudové služby pak neplní svůj účel a nespokojeni jsou všichni – vedení i zaměstnanci,“

konstatuje Jan Knyttl.

Spojte se s nejlepšími

Pokud to myslíte s přechodem do cloudu opravdu vážně, neobejdete se bez partnera, který vám pomůže celý projekt naplánovat a realizovat. Společnost SoftwareONE má s nasazováním cloudových řešení ve firmách i organizacích různých velikostí a z různých oborů dlouholeté zkušenosti a spolupracuje s předními světovými poskytovateli cloudových služeb, v čele se společností Microsoft. Od ní také získala prestižní ocenění Microsoft Country Partner of the Year 2017.

„Za tímto oceněním je opravdu tvrdá práce našeho týmu, díky které patříme mezi nejúspěšnější dodavatele softwarových licencí a cloudových služeb na českém trhu. Velmi dobře si stojíme rovněž v rámci celé korporace. Naše konzultanty vysíláme do dalších regionů, aby zde pomáhali se zaváděním nových služeb a poskytováním poradenství zákazníkům ostatních poboček. Při pravidelném hodnocení inovací a kvality služeb patříme vždy mezi prvních pět nejlepších poboček SoftwareONE po celém světě,“

uzavírá Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

Digitalni transformace

Digitální transformace nemusí bolet

Mnoho manažerů stále vnímá využití cloudových služeb ve své firmě jen jako další z projektů IT oddělení. Digitální transformace se jich ale týká více, než si myslí. A hlavně, nejsou-li součástí celého projektu, riskují jeho neúspěch. Přenos podnikových aplikací do cloudu je totiž proces přinášející zcela nové možnosti práce, na které je třeba se dívat především z manažerského pohledu.

Nová role managementu a IT

Ze zkušeností z projektů realizovaných v SoftwareONE vyplývá, že ty úspěšné byly iniciovány právě ze strany managementu. Pro někoho to může být překvapivé, má to ale svou logiku. Kdo jiný než vedení firmy by měl být schopný zanalyzovat současné i plánované potřeby v oblasti podnikových procesů, sdílení informací, týmové spolupráce či mobility, a zvážit jejich zefektivnění prostřednictvím cloudových aplikací a služeb? Nastává nám zde tedy zjevný obrat. Management se stává iniciátorem změny a posuzuje efektivitu a přínosy zvoleného řešení, zatímco klasické infrastrukturní IT postupně ztrácí svůj vliv na rozhodování o investicích do firemního IT prostředí. V současné době sice IT rozhoduje přibližně o 60 procentech rozpočtu na IT, zbývajících 40 si ale již řídí jednotlivá oddělení na základě svých byznys potřeb.

Jaká je tedy nová role IT oddělení? Pracovně jejich nové formě říkáme „Byznys IT“. Zavedením cloudových služeb ve firmě se totiž uvolňují ruce správcům IT i pracovníkům technické podpory. Ti pak mohou zjednodušeně „odložit šroubováky“ a místo správy firemní IT infrastruktury využít svých schopností při pomoci konkrétním oddělením a jednotlivým zaměstnancům pochopit a lépe využívat nové (nejen) cloudové technologie.

Pokud to shrneme, způsob rozhodování managementu o investicích na základě požadavků a potřeb přímo od zaměstnanců konkrétních oddělení je zcela klíčový. Pokud tento trend následuje právě i IT a pomáhá pak tyto potřeby naplňovat, projekt je úspěšný a firmu celá transformace posune dále.

Zohledněním těchto potřeb se také daří regulovat nebezpečný fenomén takzvaného „stínového IT“. To nastává v situaci, kdy si zaměstnanci sami hledají cesty, jak například sdílet data nebo komunikovat s kolegy, a nevyužívají firemní řešení, které jim zkrátka z různých důvodů nevyhovuje nebo jej neumějí používat. Existence stínového IT může být pro firmu velké riziko, jelikož se při použití volně dostupných cloudových služeb pohybují citlivá firemní data mimo zabezpečenou infrastrukturu. Existuje bezpočet případů zpřístupnění důležitých firemních dokumentů veřejně na internetu, které spolu zaměstnanci sdíleli bez jakéhokoliv zabezpečení a nevědomky se tak postarali o jejich únik. I taková „drobnost“, jako je poslání velkého souboru kolegovi bez využití firemního zabezpečeného kanálu, tak může být spouštěčem velkých problémů a ovlivnit celou firmu. Pokud se ale interní IT transformuje do skutečného „Byznys IT oddělení“, dokáže včas identifikovat potřeby zaměstnanců (tedy uživatelů technologie), navrhnout vhodné a bezpečné řešení a zároveň nemusí trávit čas jeho technickou správou, místo čehož může rozvíjet celé prostředí.

Úspěšná adopce

I když se to tak může zdát, nasazením nových aplikací a nástrojů projekt přechodu do cloudu zdaleka nekončí. Hlavní práce teprve začíná. Firmy dnes zpravidla nemají možnost organizovat rozsáhlá školení všech uživatelů v práci s novými nástroji. Bez jejich přijetí se pochopitelně nemohou dostavit očekávané efekty provedených změn. V SoftwareONE proto jako součást procesu digitální transformace nabízíme adopční program pro zaměstnance. V rámci něj jim na konkrétních scénářích použití vysvětlíme možnosti nových nástrojů od postupu při plánování schůzek přes sdílení dat až po využití firemní sociální sítě pro komunikaci v týmech či možnosti videokonference.

Na základě našich zkušeností z projektů v Česku i zahraničí víme, že je zaměstnance třeba motivovat a inspirovat k využívání nových nástrojů a jejich funkcí, které jim pomohou se zvýšením efektivity i flexibility při práci. Právě zde se otevírá již zmíněný nový prostor pro pracovníky IT oddělení, kteří mají s pomocí administračních nástrojů možnost sledovat používání konkrétních funkcí a v případě jakýchkoliv problémů mohou pomoci k jejich lepšímu využívání mezi ostatními zaměstnanci.

Vyhněte se úskalím

Základem úspěchu digitální transformace je tedy kvalitně připravený projekt, za kterým pevně stojí management firmy podporovaný svým IT oddělením, a jenž je vhodným způsobem propagován směrem k zaměstnancům. V takovéto podobě pak v naprosté většině skutečně naplní očekávané přínosy digitální transformace.

Chcete se inspirovat našimi úspěšnými projekty?

Navštivte konferenci IT Inspiration 2018.
www.itinspiration2018.cz 

Microsoft Surface Hub

Microsoft platforma pro efektivní týmovou spolupráci

Dovolujeme si vás pozvat na zážitkovou akci určenou pro manažery, vedoucí pracovníky, HR a IT specialisty, kteří mají zájem dozvědět se více o aktuální Microsoft platformě. Připravili jsme si mnoho zajímavých praktických ukázek věnující se efektivitě týmové komunikace a spolupráce odkudkoliv a kdykoliv. Dle ohlasů účastníků se jedná o velmi zajímavý způsob, jak co nejlépe pochopit výzvy a příležitosti nového stylu práce v digitálním světě.

Představíme vám například Interaktivní displej Microsoft Surface Hub, Office 365, Microsoft Teams a další zajímavosti. O Microsoft Surface Hub se mluví jako o řešení, které má výrazně ovlivnit efektivitu týmové komunikace a spolupráce ve firemním prostředí. Otázkou je: Co je vlastně Microsoft Surface Hub, pro koho je určen a co uživatelé jeho pořízením získají?

Dozvědět se více o Microsoft platformě Registrovat se

Jak probiha Microsoft platforma setkani

Přínosy

 • Příležitost seznámit se jako první s Microsoft Surface Hub a SMART iQ Point.
 • Prostor pro otevřenou diskusi, jak lze zajistit růst vašeho podnikání.
 • Zážitková akce je připravena pro lidi s rozhodovací pravomocí v obchodní a technologické oblasti.

Kdy

23. června 2017
10:00 – 12:00 hod.
Občerstvení během akce zajištěno.

Kde

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63, Praha 10
Parkování před sídlem firmy.

Během zážitkové akce si představíme následující místnosti: 

Collaboration room
Jiri PlatekJiří Plátek
marketingový manažer, AV MEDIA, a.s.

Petr RosolPetr Rosol
obchodní konzultant, SoftwareONE


cestou cloudu


Office365 ProPlus_zmeny_v_licencovani

Správa licencí Microsoft Office 365 s použitím skupin

Jedním z omezení Microsoft Office 365 byl nedostatek nástrojů na správu přiřazení licencí, jelikož Microsoft poskytuje jen Office 365 Admin Center nebo příkazy pro PowerShell pro správu licencí na individuální bázi dle uživatelů. To znamenalo, že si administrátoři museli vyvinout složité PowerShell skripty pro zkoušení a aplikaci úrovně automatizace správy licencí v Office 365, nebo se vydat na časově náročnou cestu manuální správy licencí.

Když navíc Microsoft přidal do Office 365 novou funkcionalitu, bylo možné automaticky licencovat vaše koncové uživatele pro tuto novou funkcionalitu (v závislosti na tom, jak jste měli přiřazeny licence vašim koncovým uživatelům). To ale mohlo znamenat poskytnutí funkcionality, kterou jste nechtěli nebo nepotřebovali, aby ji vaši koncoví uživatelé měli. Celkově nechávala správa licencí Office 365 mnoho otevřených požadavků.

Aby reagoval na požadavky na robustnější mechanismy správy licencí v Office 365, představil Microsoft správu licencí založenou na skupinách v Azure (Active Directory) AD, jako veřejnou testovací verzi. Tato funkce umožní definování „licenčních šablon“, které mohou být aplikovány na bezpečnostní skupiny Azure AD. Azure AD následně automaticky přiděluje a odebírá licence, jak jsou uživatelé přidáváni a odebíráni ze skupiny.

Licenční šablony vám umožňují selektivně povolovat a zakazovat komponenty služeb v rámci produktových licencí Office 365, což umožňuje postupné nasazování rozsáhlých sad služeb, jako je například Office 365 Enterprise E5. Například je možné nejprve zavést Exchange Online a následně selektivně přidávat další služby, jakmile je dokončena úvodní migrace na Exchange Online.

Bezpečnostní skupiny využité pro licenční šablony mohou být synchronizovány z on-premise AD nebo vytvořeny přímo v Azure AD. Navíc, pokud máte předplatné Azure AD Premium P1, můžete použít dynamické skupiny pro další automatizaci průběhu správy licencí.
S předplatným Azure AD Premium P1 tak můžete využít funkce samoobslužných skupin, abyste poskytli uživatelům možnost rozhodnout se, zdali požadují licenci k produktu a požádají o členství v příslušné skupině.

Správa licencí založená na skupinách je podporována u všech služeb Microsoft Online, které mají licencování na úrovni uživatele.

Přiřazení licencí s použitím správy licencí založené na skupinách se vrství. To znamená, že je možné vytvořit základní licenční šablony, aby mohli vaši koncoví uživatelé využívat základní úroveň funkčnosti, a pak vytvářet další licenční šablony pro nasazení dalších funkcí, aniž byste museli vytvářet individuální licenční šablony licencí pro každou kombinaci licencí, které chcete nasadit.

Během dostupnosti veřejné testovací verze budete potřebovat předplatné Azure AD Basic nebo vyšší. Pokud ještě žádné nemáte, můžete si zaregistrovat zkušební verzi Enterprise Mobility + Security. Jakmile bude správa licencí založená na skupinách všeobecně dostupná, bude zahrnuta v Office 365 Enterprise E3 a podobných produktech. Tato funkce je také k dispozici pouze na portálu Azure.

Veřejná testovací verze má některá známá omezení a problémy, jako například:

 • Licencování založené na skupinách aktuálně nepodporuje „vnořené skupiny“ (skupiny obsahující další skupiny). Pokud použijete licenci na vnořenou skupinu, získají licenci pouze uživatelé na bezprostředně první úrovni skupiny.
 • Jedna nebo více z licencí nemohou být modifikovány, protože jsou zděděny z členství ve skupině. Pro zobrazení nebo změny licencí založených na skupinách navštivte administrační portál Azure.
 • Administrační portál Office 365 zatím nepodporuje licencování na základě skupin. Jestliže uživatel zdědí licenci ze skupiny, objeví se tato licence v administračním portálu Office jako běžná uživatelská licence. Když se pokusíte tuto licenci změnit (například v této licenci zakázat nějakou službu), nebo ji odebrat, vrátí portál chybovou zprávu. Zděděné skupinové licence nemohou být přímo modifikovány na úrovni uživatele.
 • Pokud je uživatel ze skupiny odebrán a ztratí licenci, plány služeb z této licence (například Exchange Online nebo SharePoint Online) jsou nastaveny do stavu „pozastaveno“. Plány služeb nejsou nastaveny do konečného, vypnutého stavu. Toto je preventivní opatření pro zabránění náhodnému odstranění uživatelských dat, pokud administrátor udělá chybu při správě členství ve skupině.
 • Jestliže jsou licence přiřazeny nebo modifikovány pro extrémně rozsáhlou skupinu (například 100 000 uživatelů), může to mít dopad na výkon. Konkrétně objem změn generovaných automatizací Azure AD může negativně ovlivnit výkon synchronizace vašich adresářů Azure AD s on-premise systémy. To může způsobit prodlevy při synchronizaci adresářů ve vašem prostředí.
 • Automatizace správy licencí nereaguje automaticky na všechny typy změn v prostředí. Například můžete mít nedostatek licencí, což způsobí, že budou někteří uživatelé v chybovém stavu. Pro uvolnění dostupného počtu licenci můžete odstranit přímo přiřazené licence ostatních uživatelů. Nicméně, systém na tuto změnu nezareaguje automaticky a uživatele nacházející se v chybovém stavu neopraví.
 • I když je správa licencí založená na skupinách dostupná zatím jen v podobě veřejné testovací verze, poskytne vám dobrou představu, jak bude služba fungovat, jakmile bude všeobecně dostupná. Stejně tak máte možnost otestovat její funkce a naplánovat nasazení pro hladký přechod na licencování na základě skupin ve vašem prostředí.

SoftwareONE pomáhá zákazníkům po celém světě transformovat a nasazovat inovace dostupné prostřednictvím cloudových technologií. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci na vaší cestě.

cestou cloudu