Archiv pro štítek: Cloud

Software pro školy

SoftwareONE pro školy: Odborné webináře

Rádi byste získali přehled o cloudových technologiích a získali více informací o jejich použití v rámci vaší školy?

Připravili jsme pro vás odborné webináře, které vám pomohou zorientovat se v této problematice, ať už jste v oblasti cloudu začátečník či pokročilý uživatel. Nabízíme vám několik tematických okruhů, které vám pomohou určit problematiku, o kterou se nejvíce zajímáte. Všemi webináři vás provedou zkušení odborníci SoftwareONE, kteří se vám budou individuálně věnovat a pomohou vám proniknout hlouběji do tajemství cloudového světa.

Zde naleznete seznam plánovaných webinářů. Data jejich konání budou průběžně aktualizována.

Utekl vám některý ze seminářů? Pusťe si jejich videozáznam!

V případě vašeho zájmu o nabízené webináře nás můžete již nyní kontaktovat ohledně registrace na: info.cz@softwareone.com

Neřeště to sami, dělejte to s námi!

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jirí Chytil


 

Hybridni cloud

4 kriticky důležité kroky při digitální transformaci vaší firmy s hybridním cloudem

Není žádným tajemstvím, že se IT ředitelé po celém světě zajímají o digitální transformaci svých firem. Na co je třeba se zaměřit?

Jedna věc je při honbě za digitální transformací a dosažením datového centra budoucnosti vždy jasná: Je nezbytné zapojit do hry cloud – a ve skutečnosti se většina shodne na tom, že cesta vpřed začíná s hybridním cloudem. Ze studie Rightscale’s Cloud Computing Trends report for 2017 také jasně vyplývá, že „optimalizace nákladů na cloud je primární iniciativou napříč všemi uživateli cloudu“.

Je možné přesunout se do cloudu, a přesto mít jistotu v tom, jak řídit a optimalizovat náklady na takový přechod? A které aplikace byste se měli pokusit do cloudu přesunout? Tyto otázky není snadné zodpovědět, protože odpověď obvykle závisí jak na cílech digitální transformace vaší firmy, tak na vaší vizi o vašem budoucím datovém centru. To ovšem neznamená, že by neexistovaly chytré způsoby, jak začít zkoumat vaši transformaci do hybridního cloudu. Na počátku jsou čtyři níže uvedené jednoduché kroky.

Krok 1: Představte si vaši budoucí IT strategii

Stanovení konečného cíle vašeho budoucího datového centra a představy o jeho architektuře bude na začátku vašeho průzkumu velmi cenné. I když je pravděpodobné, že se během skutečné implementace tato vize promění, je důležité znát vaše primární cíle, abyste se ujistili, že míříte správným směrem. Navíc, když budete mít vizi a počáteční architekturu, pomůže vám to získat tolik potřebnou podporu mnoha stran, zainteresovaných v jakémkoli transformačním projektu.

Krok 2: Poznejte vaše bezpečnostní rizika – dříve než začnete

Bezpečnost rovněž zůstává přední starostí firem přesouvajících se do cloudu. A je to tak správně, protože vědět, jak jsou vaše data uložena, kdo je vlastní a jaká bezpečnostní opatření má váš potenciální poskytovatel cloudových služeb, je třeba vyřešit, ještě než s vaší transformací začnete. Jde o model sdíleného zabezpečení, kdy je třeba nejdříve získat tyto informace, pečlivě je vyhodnotit a definovat, za co jste z hlediska zabezpečení zodpovědní.

Krok 3: Zjistěte, které aplikace a úlohy jsou strategicky důležité

Každá firma je jiná a rozhodnout se o přesunu aplikace nebo úlohy jen protože je to snadné nebo protože to udělala jiná firma nestačí. Pečlivě zvažte, které aplikace by měly být přesunuty na základě jejich strategické hodnoty pro transformaci vaší firmy. Tyto výsledky mohou být založeny na úsporách nákladů, jednoduchosti použití, nedostatku odborných znalostí pro jejich správu vlastními silami nebo schopnosti usnadnit budoucí transformace. Je důležité pamatovat na to, abyste znali potřeby vaší firmy, takže spolupracujte s vašimi experty na transformaci na identifikaci klíčových, strategicky důležitých úloh a aplikací pro přesun do cloudu na základě vašich vlastních firemních cílů.

Krok 4: Zjistěte výši vašich nákladů a jak je řídit

Je možná zvláštní, že toto dostane mnoho lidí do úzkých. Skutečně neznají TCO existujících procesů, a proto nemají jasné měřítko podle kterého by mohli posoudit TCO jejich navrhovaného cloudového řešení. Znalost těchto věcí vám poskytne dobrý způsob, jak zhodnotit finanční přínos vaší transformace.

Nicméně, tento krok má dvě části. A druhým krokem je to, z čeho má mnoho uživatelů cloudu, především těch, kteří se do cloudu přesunuli, obavy. Často je přehlíženo, že je třeba vědět, kolik přesně utrácíte, jak tyto náklady optimalizovat a jak je správně rozúčtovat různým zainteresovaným oddělením firmy. Nenechte se těmito obavami nečekaně zaskočit. Vytvořte si jasný plán, jak řídit, optimalizovat a účtovat ještě dříve, než s vaší transformací začnete.

Pokud zjistíte, že potřebujete pomoc, společnost SoftwareONE má vynikající výchozí pozici, aby vám mohla asistovat při vaší digitální transformací: Součástí nabídky AzureSimple jsou rovněž poradenské služby pro hybridní cloud. Tato služba vám poskytne nejen všechny informace, které budete potřebovat pro absolvování prvních čtyř kroků uvedených výše, ale také vám pomůže stanovit vaše další kroky, jako je například automatizace implementace pro další urychlení vaší cesty směrem k vašemu budoucímu datovému centru.

Čas začít s vaší digitální transformací je právě teď. Takže začněte zjišťovat a plánovat, jak toho dosáhnout ve stanovený čas, s daným rozpočtem a způsoby, ze kterých bude vaše firma skutečně těžit.

cestou cloudu

Webinář Pyraclouc

Zveme vás na webinář: Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

Platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktivit organizací všech velikostí. Poslechněte si náš webinář a dozvíte se více.
Tento webinář je tématickým opakováním již proběhlého semináře.

Poslechněte si, jak dokážeme pomoci i ve vaší společnosti!

Kdy

12. dubna 2017 od 10:00 do 11:00
REGISTRACE na info.cz@softwareone.com

Agenda webináře

Představení platformy PyraCloud (Roman Kvapil, SoftwareONE)

  • Řízení a správa nákladů cloudových řešení
  • Globální katalog 9000 vydavatelů
  • Automatizace nákupního procesu
  • Centralizace účetnictví a faktur
  • Řízení a správa softwaru
  • Reportovací nástroj

Těšíme se na slyšenou!

Roman Kvapil, SoftwareONE Czech Republic

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve na info.cz@softwareone.com.

 

cestou cloudu

Cloud pod kontrolou

Jak mít cloud pod kontrolou?

S nástroji na detailní kontrolu nákladů na cloud a jejich rozdělení mezi jednotlivá oddělení mohou firmy efektivně řídit využití cloudových služeb a ušetřit nemalé prostředky.

Cloudové služby lze rychle pořídit, jsou vysoce škálovatelné a pro firmu neznamenají žádné investiční náklady. Pokud ale nejsou pod detailní kontrolou, tak jako licence klasického softwaru a další firemní zdroje, může snadno dojít k přečerpání rozpočtu vyčleněného na cloud, nebo naopak nevyužití již zaplaceného předplatného. „Cloudové služby jsou často přirovnávány k dodávce vody či elektřiny – platíte za to, co využijete a jen, když to potřebujete. Stejná analogie ale platí i v situaci, kdy nevědomky necháte otevřený kohoutek nebo rozsvícené světlo,“ říká Roman Kvapil, specialista na cloudová řešení ve společnosti SoftwareONE.

Poskytovatelé cloudových řešení sice umožňují přístup do administračního rozhraní, v němž lze sledovat základní parametry, jako je úroveň využití dostupných zdrojů a uhrazeného předplatného, ovšem bez možnosti detailní analýzy na úrovni jednotlivých služeb a oddělení. Společnost SoftwareONE, která se zabývá licencováním softwaru a využitím cloudových služeb, proto vyvinula nástroj PyraCloud, který sjednocuje pohled na softwarové a cloudové portfolio využívané ve firmách.

Detailní pohled na cloud

Zatímco náklady na pořízení softwarových licencí lze snadno přiřadit konkrétním oddělením, v případě cloudových služeb je třeba pro přiřazení čerpání k divizím či uživatelům použít specializované nástroje. „PyraCloud poskytuje finančním či IT manažerům pohled na čerpání cloudových zdrojů na úrovni oddělení, pracovních skupin i jednotlivých uživatelů. Je tedy možné přiřadit konkrétní náklady k vývojovým, obchodním či marketingovým projektům a díky tomu daleko přesněji plánovat rozpočty,“ vysvětluje Roman Kvapil.

Automatizovaný reporting poskytne manažerům pravidelný přehled o nákladech na cloudové služby a na základě sledovaných dat lze predikovat, zdali hrozí nevyčerpání, nebo naopak překročení rozpočtu na cloud. Kromě průběžné kontroly čerpání cloudových služeb je možné nastavit varovné mechanismy a odhalit neefektivní využívání zdrojů. U služeb vázaných na konkrétní uživatelské účty, lze z reportů nástroje PyraCloud zjistit, zdali byly uživatelem aktivovány, jak intenzivně jsou využívány a jestli uživatelé dodržují bezpečnostní politiky firmy. Nevyužívaná předplatná lze buďto zcela zrušit, nebo pořídit levnější variantu, která bude lépe odpovídat stylu využívání služby uživateli.

Centrální evidence softwaru i cloudu

PyraCloud umožňuje na jednom místě evidovat pořízený software i předplatná cloudových služeb a řídit celý jejich životní cyklus i nákupní proces. „Ve společném prostředí jsou k dispozici všechny licenční a servisní smlouvy, faktury, katalog softwaru s aktuálními cenami, licenční klíče, instalační data i detailní informace o předplatném cloudových služeb a čerpání rozpočtů. Uživatelé systému PyraCloud mají přístup k informacím podle své role ve firmě a příslušného oprávnění,“ uzavírá Roman Kvapil ze společnosti SoftwareONE. Zatímco k nákupu licencí slouží katalog více než 9 000 výrobců softwaru, výběr vhodné cloudové služby dle požadovaných parametrů usnadňuje kalkulátor nákladů.

Aktuální verze nástroje PyraCloud, uvedená na počátku letošního roku, podporuje služby Office 365, Azure a Amazon Web Services. Do konce letošního roku je pak plánováno rozšíření o cloudové služby firem Google, Oracle, IBM a VMware. Služby platformy PyraCloud poskytuje SoftwareONE na základě ročního předplatného.

Roman Kvapil, Solution Sales Specialist
cestou cloudu

SoftwareOne pro skoly

Office 365: Co nabízí SoftwareONE pro školy?

Nasazení Office 365 do prostředí škol řeší kompletní zavedení cloudových služeb Office 365 včetně rozsáhlého poradenství a podpory. Jsme připraveni individuálně pracovat s každou školou a podpořit ji v rozvoji vlastních cloudových služeb od základního nasazení po intranetové řešení. Office 365 vám umožní přístup k nejnovějším verzím aplikací a nástrojům sady Microsoft Office prakticky odkudkoli a k tomu nabízí zabezpečené cloudové služby v podobě snadného sdílení dokumentů a komunikace.

SoftwareONE vás dovede podpořit napříč celým cyklem zavádění cloudových technologií Office 365. Využívá k tomu vlastní metodologii:

Office 365 skoly

Potřeby škol

Cílem této aktivity je společné hledání a popsání vhodných použití Office 365 pro konkrétní potřebu školy. To přispívá k následnému efektivnějšímu využití služeb Office 365 ve škole ze strany vedení i pedagogického sboru. Tím se výrazně zvyšuje i z pohledu školy přínos přechodu na tuto novou službu.

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný vzdělávací systém, zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do školního prostředí. Prostřednictvím Easy365 tak naučíme pedagogy, studenty a žáky, ale i vedení školy pracovat s novou technologií. Záměrem je provést uživatele změnou na užívání Office 365 takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.

Návody & Příručky – Sada jednoduchých, srozumitelných návodů zaměřených na obvyklé potřeby uživatelů, včetně příkladů na co a jak kterou konkrétní službu používat.

Tipy a triky – Pro klíčové oblasti jako je elektronická pošta, kalendář, Skype a OneDrive získáte přehled tipů a triků usnadňující práci uživatelům.

Scénáře použití – Efektivní cestou přiblížení nových technologií uživatelům systému je představení situací, kde jim nové možnosti usnadní a zefektivní práci. Sada materiálů Easy365 obsahuje popisy i pro konkrétní uživatelské scénáře s návody.

Videoprůvodce – Pro vybrané a nejčastěji používané služby jsou připraveny scénáře v podobě videoprůvodce představujícího daný postup krok za krokem.

Cloud Support

SoftwareONE Cloud Support je unikátní nabídka podpory služeb Microsoft Office 365. Cílem je kompletně pokrýt správu prostředí Office 365 a současně poskytnout informace a služby vedoucí k neustálému rozvoji jeho využívání. Naše týmy technické podpory budou každé škole po ruce, aby se ujistily, že vše běží hladce a každý ví, jak nové řešení používat.

Balíček podpory
Je věnovaný každé škole, která má možnost využívat služeb telefonické podpory a konzultací.
Co je zahrnuto:

  • Podpora je dostupná od pondělí do pátku, od 8.00 do 18.00 a to včetně školních prázdnin.
  • Autorizované kontakty zákazníka: Majitel: 1/ IT administrátoři: 3/ Administrátoři účtování: 3
  • Zahrnuje reportovací balíček Cloud Insider

Balíček také zahrnuje pravidelná online školení, která budou probíhat formou webinářů v celé komunitě podporovaných škol. Jejich součástí jsou i diskuze, sloužící k vylepšení jednotlivých řešení na školách i po jejich zavedení.

Zaujala vás naše nabídka?

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil