Archiv pro štítek: @EDU

Genuine Microsoft software

Když nákup počítačů, tak jen s kvalifikovaným operačním systémem

S příchodem nového kalendářního roku nastává v mnoha školských zařízeních ta správná chvíle k pořízení nových počítačů a dalšího vybavení do počítačových učeben. Pokud si ještě vybavíte, společnost Microsoft před několika lety změnila způsob licencování operačních systémů pro počítače. Nyní tak v rámci multilicenčních smluv můžete pořídit pouze licenci typu Upgrade. Tuto licenci pak musíte vždy „připojit“ již k pořízené licenci s počítačem. Jakou licenci tedy pořídit s novým počítačem?

Platí zde základní licenční pravidlo, že s novým počítačem musí být pořízen operační systém Windows v režimu OEM (Original Equipment by Manufacturer). Jednoduše řečeno, jedná se o licenci svázanou s počítačem. Školy mají výjimku v možnosti pořízení licence i ve variantě Home, která je cenově výhodnější. Důležitou součástí nákupu vašich počítačů by tedy mělo být pořízení operačního systému Windows v OEM režimu.

Co dělat v případě, když máte již pořízený počítač, ale chybí vám v účetnictví doklad o nákupu operačního systému Windows? Doporučil bych vám pořídit si tzv. „legalizační kit“ (Get Genuine Kit pro jeden počítač), případně multilicenci (Get Genuine Windows Agreement –pro 5 počítačů a více). Jedná se o jedinou legální možnost, jak dodatečně pořídit operační systém pro stávající počítače za zvýhodněných podmínek.

Může se vám také stát, že obdržíte nabídku od prodejců na dodatečné pořízení OEM licence pro stávající počítače za zvýhoděných podmínek. Nabídky tohoto typu vám ale hluboce doporučuji odmítnout! Nepředstavují správnou cestu, jak legalizovat chybějící licenci pro operační systém! Pořízením této licence hrozí, že nevědomky porušíte licenční ujednání a vystavujete se potenciálním problémům, spojeným i s penalizací.

Petr Biskup
Business Development Manager – Public

Potřebujete legalizovat operační systémy, případně zkontrolovat prostředí vaší školy, abyste mohli v klidu spát?

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


 

eduKonference

Edukonference

Během října letošního roku měl náš EDU tým možnost zúčastnit se již druhého ročníku odborné roadshow Edukonference po městech České republiky, která byla určena pro zástupce základních a středních škol. Díky organizátorovi akce jsme se mohli seznámit s regionálními školami v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Brně a Ostravě. V rámci akce jsme rovněž účastníkům představili naše služby. Náš příspěvěk byl o možnosti aktivní pomoci s nasazením služeb Microsoft Office 365, které nabízí Microsoft pro školy v základní verzi zdarma. Díky službě Cloud Support jsme zákazníkům představili, jak umíme pomoci se základním nastavením, tak i s následnou podporou základního vzdělávání pro učitele a zaměstnance škol pro aktivní využití služeb Office 365. Nejen pro potřeby fungování školy, ale i pro možné zapojení žáků a studentů v rámci výuky, jako je například sdílení domacích úkolů.

Díky diskuzi, kterou jsme s jednotlivými učiteli i řediteli škol vedli, jsme zjistili, že školy chtějí řešit implementaci Office 365 do svých škol i pro potřeby výuky, nicméně jim do této doby chyběl partner, který s tím má reálnou zkušenost a umí zákazníkovi pomoct.  To je přesně to, co chceme školám poskytnout – aktivní partnerství nejen pro implementaci řešení, ale i pro kontinuální učení jak technologie efektivně využít. Zároveň jsme s účastníky řešili otázku licencování produktů a změn u společnosti Microsoft, kde jsme představili různé způsoby nákupu softwarového vybavení pro školy.

V rámci konference byly prezentovány i další velice zajímavé trendy a technologie, jako jsou nové tabule, interaktivní výuka chemie a fyziky, využití virtuální reality pro účely výuky  I nové metody výuky jazyků ve školách. Co zaujalo všechny návštěvníky konference nejvíce? Řešení virtuální reality pro školy a výuku.

Těšíme se na příští rok a další ročník této akce a doufáme, že opět přinese nové trendy a inspiraci pro zlepšení kvality výuky na školách a pomůže vám ve vaší práci. Doufáme, že se tam potkáme i s vámi!


Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


Jak efektivně zalicencovat školu

Jak efektivně zalicencovat školu produkty Microsoft?

V oblasti školství dlouhodobě řešíme s našimi zákazníky otázku, jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy. Běžnou praxí bohužel je, že nákupy licencí povětšinou probíhají bez cíleného plánování a na základě aktuální potřeby. Nezohledňuje se jejich standardizace, a proto může mít každý počítač jiný operační systém, a někdy licenční nesoulad vychází z neznalosti licenční politiky (nákup verze produktů pro nekomerční užití).

Nad čím se tedy jako ředitel školy či její zřizovatel zamyslet?

  • Jsme legální vůči podmínkám výrobce, v tomto případě společnosti Microsoft?
  • Jak přistoupíme k tvorbě rozpočtu a pořizování softwaru vzhledem k aktuální finanční situaci instituce?
  • Jaké verze a edice používají učitelé, případně studenti pro účely výuky (, Je běžným jevem, že studenti pracující ve škole se starší verzí produktů bývají překvapeni s přechodem na nové verze při přechodu do praxe či zaměstnání. To samé může platit i pro práci doma, kde se primárně používají poslední verze produktů.)?
  • Jakým způsobem chceme vzdělávat studenty pro budoucí praxi, ať už v rámci dalšího studia či pracovní praxe?
  • Jak získáme více uchazečů o vzdělání na mé škole a jak je budeme motivovat?

Microsoft pro tyto účely nabízí několik licenčních programů, které za výhodných podmínek umožňují školám za nízké náklady vyřešit většinu těchto otázek.

Pro menší školy (do 100 zaměstnanců) nabízí program Open Value Subscription (OVS), pro větší školy (nad 100 zaměstnanců) nabízí program Enrollment for Education Solution (EES). Princip těchto programů je totožný – Microsoft nezohledňuje, kolik škola vlastní počítačů, ale zajímá se o počet učitelů, a zaměstnanců, kteří využívají licenci. Zde uvedeme malý příklad – škola vlastní v rámci počítačových učeben 40 počítačů, ve škole pracuje 20 zaměstnanců, kteří splňují definici (o té více níže). Škola v rámci těchto programů nakupuje pouze 20 licencí, protože tyto programy umožňují licencovat zaměstnance, nikoliv počítače – zde je jasná úspora jen v základních počtech.

Stěžejním produktem těchto smluv je balíček produktů Education Desktop.Ten obsahuje následující produkty:

 • Upgrade pro operační systémy počítačů Windows
 • Kancelářský balík Office Professional Plus
 • Balík přístupových licencí k Microsoft serverům
 • Možnost využití kancelářského balíku Office 365 v Microsoft cloudu – pro studenty, učitele i zaměstnance školy. Všichni jmenovaní navíc mohou využít možnost instalace balíku Office Professional Plus pro 5 domácích zařízení zdarma po dobu studia či zaměstnání.

Microsoft tyto programy počítá na základě definice kvalifikovaného uživatele, kterým jsou „Učitelé, zaměstnanci školy a OTP“ mající pracovní úvazek více než 200 hodin za rok. Jak jsme již zmínili, nepočítají se studenti ani počítače, pouze kvalifikovaní uživatelé.

Základní principy těchto smluv:

 • Jedná se o smlouvy, s trváním minimálně 1 rok až 3 roky.
 • Díky podstatě programu se jedná o pronájem licencí, nikoliv jejich pořízení (Výhodou tedy je, že se jedná o provozní náklad, nikoliv o investici. Nevýhodou je, že pokud se škola rozhodne neprodloužit smlouvu, nemá nic, musí začít znovu na „zelené louce“.).
 • Počítáme kvalifikované uživatele, nikoliv počítače.
 • Správci sítě a učeben získávají přístup k instalačním médiím a licenčním klíčům pro jednodušší instalaci.

Díky produktům Microsoft a naší expertíze tak máte možnost jednoduše a levně vyřešit všechny potenciální rozvojové aktivity školy pro výuky informatiky, které zahrnuje i využívání nových verzí produktů. Na základě našich dlouhodobých zkušeností z praxe a jako dlouhodobý partner společnosti Microsoft vám poradíme, jak na to!

A jak licencujete vaší školu vy?

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil