Archiv pro štítek: Microsoft

zmena-licencovani-EES

Zveme vás na WEBINÁŘ: Změny licencování Microsoft pro školy

Vážení přátelé,

od 1. října 2017 chystá společnost Microsoft zásadní změny podmínek v rámci smluv EES. Abychom vám tuto změnu co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro vás s našimi licenčními specialisty webinář, na kterém se konkrétně dozvíte, co tyto změny obnášejí, jak budou nastavené balíčky produktů pro otevření smlouvy pro pokrytí vašich uživatelů a jak se změní nabídka produktů Microsoft v programech pro akademické zákazníky.

Připravte se dobře na změnu se SoftwareONE!

KDY: 27.9. 2017 od 10:00 do 11:00


REGISTRACE

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Škola (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon


Petra Nováková, Marketing Manager
petra.novakova@softwareone.com • +420 725 438 643


eduKonference

Edukonference

Během října letošního roku měl náš EDU tým možnost zúčastnit se již druhého ročníku odborné roadshow Edukonference po městech České republiky, která byla určena pro zástupce základních a středních škol. Díky organizátorovi akce jsme se mohli seznámit s regionálními školami v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Brně a Ostravě. V rámci akce jsme rovněž účastníkům představili naše služby. Náš příspěvěk byl o možnosti aktivní pomoci s nasazením služeb Microsoft Office 365, které nabízí Microsoft pro školy v základní verzi zdarma. Díky službě Cloud Support jsme zákazníkům představili, jak umíme pomoci se základním nastavením, tak i s následnou podporou základního vzdělávání pro učitele a zaměstnance škol pro aktivní využití služeb Office 365. Nejen pro potřeby fungování školy, ale i pro možné zapojení žáků a studentů v rámci výuky, jako je například sdílení domacích úkolů.

Díky diskuzi, kterou jsme s jednotlivými učiteli i řediteli škol vedli, jsme zjistili, že školy chtějí řešit implementaci Office 365 do svých škol i pro potřeby výuky, nicméně jim do této doby chyběl partner, který s tím má reálnou zkušenost a umí zákazníkovi pomoct.  To je přesně to, co chceme školám poskytnout – aktivní partnerství nejen pro implementaci řešení, ale i pro kontinuální učení jak technologie efektivně využít. Zároveň jsme s účastníky řešili otázku licencování produktů a změn u společnosti Microsoft, kde jsme představili různé způsoby nákupu softwarového vybavení pro školy.

V rámci konference byly prezentovány i další velice zajímavé trendy a technologie, jako jsou nové tabule, interaktivní výuka chemie a fyziky, využití virtuální reality pro účely výuky  I nové metody výuky jazyků ve školách. Co zaujalo všechny návštěvníky konference nejvíce? Řešení virtuální reality pro školy a výuku.

Těšíme se na příští rok a další ročník této akce a doufáme, že opět přinese nové trendy a inspiraci pro zlepšení kvality výuky na školách a pomůže vám ve vaší práci. Doufáme, že se tam potkáme i s vámi!


Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


Jak efektivně zalicencovat školu

Jak efektivně zalicencovat školu produkty Microsoft?

V oblasti školství dlouhodobě řešíme s našimi zákazníky otázku, jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy. Běžnou praxí bohužel je, že nákupy licencí povětšinou probíhají bez cíleného plánování a na základě aktuální potřeby. Nezohledňuje se jejich standardizace, a proto může mít každý počítač jiný operační systém, a někdy licenční nesoulad vychází z neznalosti licenční politiky (nákup verze produktů pro nekomerční užití).

Nad čím se tedy jako ředitel školy či její zřizovatel zamyslet?

  • Jsme legální vůči podmínkám výrobce, v tomto případě společnosti Microsoft?
  • Jak přistoupíme k tvorbě rozpočtu a pořizování softwaru vzhledem k aktuální finanční situaci instituce?
  • Jaké verze a edice používají učitelé, případně studenti pro účely výuky (, Je běžným jevem, že studenti pracující ve škole se starší verzí produktů bývají překvapeni s přechodem na nové verze při přechodu do praxe či zaměstnání. To samé může platit i pro práci doma, kde se primárně používají poslední verze produktů.)?
  • Jakým způsobem chceme vzdělávat studenty pro budoucí praxi, ať už v rámci dalšího studia či pracovní praxe?
  • Jak získáme více uchazečů o vzdělání na mé škole a jak je budeme motivovat?

Microsoft pro tyto účely nabízí několik licenčních programů, které za výhodných podmínek umožňují školám za nízké náklady vyřešit většinu těchto otázek.

Pro menší školy (do 100 zaměstnanců) nabízí program Open Value Subscription (OVS), pro větší školy (nad 100 zaměstnanců) nabízí program Enrollment for Education Solution (EES). Princip těchto programů je totožný – Microsoft nezohledňuje, kolik škola vlastní počítačů, ale zajímá se o počet učitelů, a zaměstnanců, kteří využívají licenci. Zde uvedeme malý příklad – škola vlastní v rámci počítačových učeben 40 počítačů, ve škole pracuje 20 zaměstnanců, kteří splňují definici (o té více níže). Škola v rámci těchto programů nakupuje pouze 20 licencí, protože tyto programy umožňují licencovat zaměstnance, nikoliv počítače – zde je jasná úspora jen v základních počtech.

Stěžejním produktem těchto smluv je balíček produktů Education Desktop.Ten obsahuje následující produkty:

 • Upgrade pro operační systémy počítačů Windows
 • Kancelářský balík Office Professional Plus
 • Balík přístupových licencí k Microsoft serverům
 • Možnost využití kancelářského balíku Office 365 v Microsoft cloudu – pro studenty, učitele i zaměstnance školy. Všichni jmenovaní navíc mohou využít možnost instalace balíku Office Professional Plus pro 5 domácích zařízení zdarma po dobu studia či zaměstnání.

Microsoft tyto programy počítá na základě definice kvalifikovaného uživatele, kterým jsou „Učitelé, zaměstnanci školy a OTP“ mající pracovní úvazek více než 200 hodin za rok. Jak jsme již zmínili, nepočítají se studenti ani počítače, pouze kvalifikovaní uživatelé.

Základní principy těchto smluv:

 • Jedná se o smlouvy, s trváním minimálně 1 rok až 3 roky.
 • Díky podstatě programu se jedná o pronájem licencí, nikoliv jejich pořízení (Výhodou tedy je, že se jedná o provozní náklad, nikoliv o investici. Nevýhodou je, že pokud se škola rozhodne neprodloužit smlouvu, nemá nic, musí začít znovu na „zelené louce“.).
 • Počítáme kvalifikované uživatele, nikoliv počítače.
 • Správci sítě a učeben získávají přístup k instalačním médiím a licenčním klíčům pro jednodušší instalaci.

Díky produktům Microsoft a naší expertíze tak máte možnost jednoduše a levně vyřešit všechny potenciální rozvojové aktivity školy pro výuky informatiky, které zahrnuje i využívání nových verzí produktů. Na základě našich dlouhodobých zkušeností z praxe a jako dlouhodobý partner společnosti Microsoft vám poradíme, jak na to!

A jak licencujete vaší školu vy?

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


WINNER

SoftwareONE je Microsoft Partnerem roku 2016 v oblasti multilicencí!

Společnost Microsoft pořádá každý rok konferenci Worldwide Partner Conference (WPC), kde oceňuje své nejlepší partnery, kteří prokázali vynikající výsledky v inovacích a implementaci zákaznických řešení, založených na technologiích Microsoft.

Společnost SoftwareONE je hrdá, že ke své více než 30leté historii, datující se od založení v roce 1985 ve Švýcarsku, přidala ocenění Microsoft’s 2016 Volume Licensing Partner of the Year.

Správa softwarového portfolia – kompletní balíček životního cyklu softwaru.

SoftwareONE je jedním z mála opravdu globálních partnerů společnosti Microsoft s pobočkami ve více než 80 zemích, které mohou podporovat zákazníky ve 145 státech. Do dnešního dne společnost SoftwareONE excelovala v oblasti pořizování softwaru a optimalizace licencování v organizacích všech velikostí a napříč všemi odvětvími.

Především náš program na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM), který byl profesionály z ITAM Review vyhodnocen jako globální lídr v oblasti správy softwarového majetku, je nedílnou součástí naší pomoci zákazníkům při demystifikaci složitosti jejich softwarového portfolia. Na rozdíl od hardwarových zařízení, kterých se můžete dotknout, osahat je a fyzicky je brát v úvahu, softwarový majetek se již nenachází na CD a disketách a místo toho může být stažen z internetu, aniž by o tom IT oddělení vůbec vědělo. To staví organizace před vážnou finanční a právní odpovědnost, protože vydavatelé softwaru často využívají externí auditorské agentury, když se zákazníkům blíží termín obnovy kontraktu.

V multilicencích máme své kořeny. Nasazení cloudu, migrace a optimalizace je naším jádrem.

Vzhledem k otřesům v oblasti IT během posledních deseti let, společnost SoftwareONE zásadně investovala do svého programu technologických služeb, jehož základním cílem je posoudit současný IT majetek zákazníků a pomoci jim najít cestu k naplánování modernizovaného IT, založeného na jejich budoucí technologické vizi. Jak Microsoft zmiňuje: „Cloudové podnikání SoftwareONE roste rychleji než celý trh, napříč všemi segmenty a produkty, jako jsou Microsoft Office 365, Microsoft Azure a Microsoft Enterprise Mobility Suite.“

Stáhněte si naši bezplatnou příručku: Dosahování obchodních výsledků s Office 365, zde »

„Jsme poctěni, že si Microsoft cení naší pomoci zákazníkům v oblasti optimalizace jejich investic do softwaru a IT prostřednictvím naší metodiky pro správu softwarového portfolia,“ řekl Neil Lomax, President North America & EVP WW Sales Strategy ve společnosti SoftwareONE. „Letos jsme uvedli nejnovější verzi naší platformy PyraCloud pro řízení životního cyklu softwaru, která umožňuje našim společným zákazníkům přesouvat se do cloudu rychleji a s větší hodnotou tím, že jim poskytuje lepší přehled o nákladech na on-premise řešení a využívání cloudu.“

Vidíme zákazníky, kteří se potýkají se dvěma primárními otázkami, souvisejícími s jejich softwarovým portfoliem:

 1. Zachování úplného přehledu nad softwarem instalovaným v rámci jejich prostředí.
 2. Pochopení, jak nejlépe využít současný majetek a přitom přijímat chytrá investiční rozhodnutí, když se jejich IT neustále vyvíjí.

PyraCloud konsoliduje a eliminuje tyto otázky prostřednictvím jednoduché, intuitivní platformy. Z hlediska pořizování softwaru a správy licencí poskytuje globálně propojená platforma PyraCloud v reálném čase jednotné přístupové místo ke všem nezbytným informacím a současně podporuje možnost stahovat software přímo z portálu, jakmile příslušné zodpovědné osoby potvrdí transakci, a tím také eliminuje neoprávněná stahování, aniž by bylo informováno IT oddělení, jak bylo zmíněno výše.

Ovšem hlavní odlišnost platformy PyraCloud spočívá v jejím reportovacím modulu pro využívání cloudu a analýzu trendů. Podniky nasazují cloud z různých důvodů, ovšem snížení investičních a/nebo provozních výdajů je často uváděno jako hlavní důvod nasazení. S cloudovým reportovacím modulem v řešení PyraCloud zákazníci získají:

 • Pokročilý varovný systém pro prevenci „přečerpání“ prostřednictvím poplašného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
 • Přizpůsobitelný ovládací panel s filtrováním a funkcemi na zobrazení detailních údajů, který pomáhá analyzovat a dosáhnout transparentnosti nákupů softwaru a spotřeby Azure.
 • Robustní analytiku a předvídání trendů pro odhalení potenciálu k optimalizaci a další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
 • Označování zdrojů, umožňující detailní reportování, podporující interní účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Klikněte na odkaz níže, abyste zjistili, jak PyraCloud pomáhá globální firmě z oblasti řízení rizik získat lepší přehled nad jejím využíváním cloudu.

pyracloud

Příručka

Ovládací panel PyraCloud pro čerpání Azure

Stáhněte si

sql-server-2016-a-quick-overview-of-licensing-updates

Rychlý přehled: SQL Server 2016

Společnost Microsoft se po uvedení SQL Serveru 2016 na začátku června stále drží na přední pozici Magického kvadrantu společnosti Gartner pro systémy řízení provozní databáze. Edice Standard, Enterprise, Express a Web zůstávají stejné již od verze 2014. Ukončené verze zahrnují Business Intelligence, Parallel Data Warehouse a Parallel Data Warehouse for Developers.

Rychlý přehled edic SQL Serveru 2016

SQL Server 2016 je nabízen ve dvou hlavních edicích, které vyhovují jedinečným požadavkům organizací všech velikostí na vlastnosti, výkon a cenu.

 • Enterprise Edition je ideální pro kriticky důležité aplikace a rozsáhlé datové sklady.
 • Standard Edition poskytuje základní možnosti databáze, reportování a analýz.

 

Funkce SQL Serveru 2016 Edice SQL Serveru 2016 -Standard Edice SQL Serveru 2016 – Enterprise
Možnosti licencování dle počtu jader nebo Server + CAL dle počtu jader
Podpora Windows Server Core Edition
Základní OLTP
Základní reporting a analýzy
Programovatelnost a vývojové nástroje (T-SQL, CLR, typy dat, FileTable, JSON)
Spravovatelnost (Management Studio, správa na základě zásad)
Základní podnikové Business Intelligence (multidimenzionální modely, základní tabulkový model)
Pokročilé podnikové Business Intelligence (pokročilý tabulkový model, Direct query, in-memory analytika, Mobile BI)
Podniková správa dat (služby Data Quality Services, Master Data Services)
Pokročilé zabezpečení (permanentní šifrování, pokročilé auditování, transparentní šifrování dat)
In-memory ColumnStore, in-memory OLTP
Vysoká dostupnost základní skupiny dostupnosti skupiny dostupnosti AlwaysOn

Co se přesně změnilo ve struktuře licencování SQL Serveru 2016?

Licenční model Server + CAL poskytuje možnost licencovat uživatele a/nebo zařízení a pak mít přístup k inkrementálním instalacím SQL Serveru.

Model Server + CAL je dostupný pro SQL Server Standard a starší servery SQL Server Enterprise Edition. Edice jsou licencovány na server a pro všechny uživatele nebo zařízení přistupující k serverovému softwaru jsou vyžadovány CAL (Client Access License). Každá CAL umožňuje přístup k více licencovaným serverům, zajišťujícím přístup ke stejné nebo dřívější verzi serverového softwaru.

Model dle počtu jader (Per Core) poskytuje zákazníkům preciznější měřítko výpočetního výkonu a konzistentnější licenční metriku, bez ohledu na to, zdali jsou řešení nasazena na fyzických on-premise serverech, nebo ve virtuálních či cloudových prostředích.

Jedna malá změna, která byla představena v licenčním modelu dle počtu jader (Per Core) s uvedením SQL Serveru 2016, spočívá v tom, že Microsoft přestal používat core factor tabulku. Nyní platí jednoduché pravidlo licenčního minima 4 jader pro prostředí fyzických i virtuálních operačních systémů.

Ukončení SQL Serveru v edici Business Intelligence

Po uvedení SQL Serveru 2016 již nebude dále nabízena edice Business Intelligence.

Současní zákazníci SQL Serveru 2014 v edici Business Intelligence s aktivním pokrytím SA (Software Assurance), stejně jako ISVR zákazníci s aktivním pokrytím Embedded Maintenance, budou moci upgradovat na SQL Server 2016 Enterprise Edition (Server/CAL). Tím jsou ochráněny investice zákazníků do modelu Server + CAL, přičemž v rámci funkcí edice Enterprise Edition jsou k dispozici i pokročilé funkce Business Intelligence. Náklady se nijak nezvyšují, jelikož cena BI Serveru byla stejná jako u SQL Serveru 2016 Enterprise Edition.

Jak funguje udělování licencí:

 • Při obnově SA po uvedení SQL 2016 GA by měli zákazníci obnovit SA pro BI Server na SQL Server EE SA.
 • Servery se zákaznickou smlouvou v době uvedení (které mají SA pokrytí pro SQL 2016 GA) jsou způsobilé pro udělení licence.
 • Udělen je 1 BI Server SA na 1 SQL EE Server SA (1 na 1).
 • Pro zákazníky pořizující licence na základě programů s True-up právy, budou licence edice Business Intelligence pořízené po 1. květnu 2016, v množství až do 25 % počtu dříve pořízených licencí, kvalifikovanými licencemi. Tyto licence musejí být pořízeny během stejného období nasazení.

Ukázkové scénáře EA:

Oznámení o udělení SQL 2016 GA 1. True-up
Zákazník má 4 BI servery pokryté jeho EA Zákazník má aktivní SA Zákazník může obnovit SA na 4 EE serverů

–         4 původní BI servery

–         1 EE server True-up (25 % z majetku BI)

 

Ukončení edic SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW) a SQL Server Parallel Data Warehouse for Developers

S ukončením nabídky samostatných licencí pro SQL Server PDW k 1. červnu 2016, mohou PDW zákazníci s aktivním pokrytím SA upgradovat na SQL Server 2016 Enterprise Core Edition a SQL Server Enterprise Core Edition SA benefit se stane primárním licenčním prostředkem pro software PDW.

Podobně byly ukončeny také samostatné licence pro software SQL Server PDW for Developers. Zákazníci licencující APS zařízení pro použití při vývoji a/nebo testování, mohou pokračovat s pokrytím požadovaných PDW softwarových licencí s platnými MSDN předplatnými, která zahrnují přístup k SQL Serveru.

Shrnutí novinek:

 • Licenční modely se nemění
 • Edice BI Server již není v nabídce
 • PDW je nově licencován prostřednictvím SQL EE dle počtu jader
 • Failover servery byla aktualizovány, aby zahrnovaly nasazení v cloudu
  • Pro výhody pasivních serverů je stále vyžadováno Software Assurance
  • Při využití mobility licencí pro cloudové instalace, je v cloudu garantována výhoda pasivního serveru

Témata: Databáze a datová centra