Archiv pro štítek: Oracle

Efektivni-nasazeni-softwaru-Oracle

Efektivní nasazení softwaru Oracle – pochopte, kde investovat vaše peníze

I když se o Oracle hodně diskutuje, většina zákazníků souhlasí, že tato firma vyvíjí skvělý software. A je zcela bez debat, že je software Oracle velmi drahý! Pročtení globálního ceníku technologií Oracle stačí k tomu, aby se i manažerům nákupu s největšími rozpočty rozklepala kolena.

Nasazení programů Oracle představuje pro většinu firem vážnou investici a dodatečné nákupy pak znamenají nejen drahé licence, ale po neomezenou dobu také další náklady na podporu. Vzhledem k tomu, že jsou licence Oracle tak drahé, měli by se zákaznici využívající produkty Oracle snažit maximálně vytěžit licence, které již vlastní, než u Oracle utratí další peníze. V tomto příspěvku vám poskytneme určitý návod, jak efektivně nasazovat produkty Oracle.

Hard partitioning – Certifikované technologie pro minimalizaci vašich hlavních licencí

Základní princip chytrého nasazení produktů Oracle spočívá v tom, že by se měli zákazníci snažit nasadit programy na pokud možno co nejmenším počtu licencovatelných procesorových jader. Jelikož je většina technologických programů Oracle licencována na základě počtu procesorových jader serveru, kde je program instalován a provozován, znamená méně jader i méně licencí, které musíte použít nebo koupit. A to může představovat mnohem méně peněz utracených za produkty Oracle.

Naštěstí pro zákazníky, Oracle certifikoval některé technologie jako použitelné způsoby segmentace fyzického serveru, takže mohou být programy Oracle omezeny na určitou podmnožinu procesorových jader. Oracle označuje postup použití těchto technologií jako „hard partitioning“. Jestliže je na serveru použit hard partitioning způsobem, který Oracle akceptuje, vyžadují licence pouze ta procesorová jádra, kde jsou programy Oracle instalovány a provozovány.

Schválené technologie hard partitioningu popisuje dokument společnosti Oracle o pravidlech partitioningu. Můžete si být jisti, že cokoli, co není v tomto dokumentu výslovně označeno za hard partitioning, nebude společností Oracle uznáno za schválený postup. Segmentace serverů s využitím technologií na hard partitioning je skvělou cestou k omezení počtu nákladných licencí Oracle, které budete potřebovat.

Nenasazujte Oracle v prostředí VMware

Zatímco schválená strategie hard partitioningu může omezit počet požadovaných licencí, virtualizační technologie, které Oracle neuznává za hard partitioning, mohou mít opačný efekt. Provozování programů Oracle v rámci prostředí VMware je toho nejvíce nechvalně známým příkladem.

Protože virtuální stroj ve VMware, provozující software Oracle, může být migrován mezi fyzickými hosty, Oracle považuje všechny hosty, kde může potenciálně běžet virtuální stroj za licencovatelné, bez ohledu na to, kde Oracle v kterémkoli okamžiku běží, a nehledě na to, jaké funkce VMware mohou být použity k omezení migrace. Tato dynamika často znamená, že z pohledu společnosti Oracle se mohou stát licencovatelnými celé tucty nebo dokonce stovky serverů. Obecně řečeno, zákazníci, kteří mají zájem omezit nebo snížit počet licencí Oracle, by se měli vyhnout nasazování programů Oracle ve VMware.

Zvolte správný hardware pro maximalizaci základní efektivity Oracle

Zopakujme si, že licenční požadavky většiny technologických programů Oracle jsou určovány počtem procesorových jader. Z tohoto důvodu může dávat zákazníkům smysl hledat hardware s méně, vysoce propustnými jádry, spíše než stroje s vysokým počtem procesorových jader. Ve skutečnosti někteří dodavatelé hardwaru právě z důvodu tohoto typu efektivity licencování nabízejí servery s nízkým počtem procesorových jader. Volba serverů s nízkým počtem vysoce produktivních procesorových jader představuje výborný způsob, jak omezit náklady na licence Oracle.

Zákazníci se navíc mohou rozhodnout provozovat programy Oracle na procesorech, kterým Oracle přiřadil nízký core factor. Tzv. core factor je multiplikátor, který Oracle používá k určení počtu licencí, vyžadovaných pro danou značku a model vícejádrového procesoru. Čím je core factor vyšší, tím více jader vyžaduje licence. Nižší core factor naopak znamená méně požadovaných licencí. Podrobnosti o tomto konceptu nabízí core faktor tabulka společnosti Oracle.

Moudré nasazování softwaru Oracle vede k exponenciálním úsporám

Jelikož má každá dodatečná licence Oracle cenovku se skutečně horentní částkou, dává opravdu velký smysl přezkoumat, zdali je vaše prostředí Oracle nasazeno optimálně. Respektování správných postupů nasazení může organizacím ušetřit obrovské sumy peněz za Oracle a také chránit před vyhlídkou na selhání při auditu. Pro více informací nás kontaktujte!

Témata: Základní infrastruktura

oracle

Licencování softwaru Oracle podle počtu procesorů, nebo dle pojmenovaných uživatelů – která metrika je pro vás ta pravá?

Pro většinu ze svých hlavních technologických programů nabízí Oracle zákazníkům možnost licencování buďto podle počtu procesorů (Processor metric), nebo dle počtu pojmenovaných uživatelů (Named User Plus metric). Mnoho zákazníků společnosti Oracle ale zůstává zmateno, co vlastně znamená licencovat podle procesorů nebo podle počtu pojmenovaných uživatelů a jak každou z těchto metrik nejlépe využít.

V tomto příspěvku se pokusíme tyto metriky demystifikovat, abyste s jistotou mohli licencovat vaše Oracle prostředí efektivně a v souladu s licenčními podmínkami.

Kolik uživatelů softwaru Oracle máte?

Bez ohledu na to, jakou metriku používáte k licencování svých technologických programů, musí být licencovány všechny procesory, kde je program instalován a/nebo běží. Když tak učiníte na základě metriky dle počtu procesorů, není zde žádný limit počtu uživatelů bez ohledu na to, zdali přistupují k programu přímo, nebo prostřednictvím front-endové aplikace. Metrika dle počtu procesorů umožňuje neomezený počet uživatelů, takže pokud je populace uživatelů velká nebo ji nelze spočítat, obecně dává smysl použít licencování dle počtu procesorů.

Metrika podle pojmenovaných uživatelů vám umožňuje licencovat vaše programy podle počtu uživatelů. Myslete ovšem na to, že tato metrika je stále svázána s počtem procesorů, na kterých program běží. Funguje to takto: Většina produktů má při licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů minimální licenční podmínky na každý procesor. Například standardní minimální počet licencí dle počtu pojmenovaných uživatelů pro Oracle Database Enterprise Edition je 25 licencí pro pojmenované uživatele na každý licencovatelný procesor. Pro většinu middlewarových programů je minimem 10 licencí na procesor. Zákazníci si musejí pořídit licence podle toho, zdali je větší celkový počet současných uživatelů, nebo celkový minimální počet licencí pro pojmenované uživatele. Obecně řečeno, pořídit licence pro pojmenované uživatele dává smysl u programů s menším počtem uživatelů.

Mýtus o produkčních a neprodukčních licencích

Zatímco se podle velmi obecného pravidla považuje za nejvhodnější použít metriku dle počtu procesorů pro produkční a pohotovostní prostředí a metriku dle počtu pojmenovaných uživatelů pro prostředí neprodukční, mnoha zákazníkům není jasné, jestli je licencování tímto způsobem vyžadováno. Ve skutečnosti může být použita libovolná metrika, bez ohledu na prostředí. Když je celkový počet uživatelů programu nízký, může být licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů efektivnějším způsobem licencování produkčního prostředí. A podobně, pro některé zákazníky s rozsáhlými testovacími či vývojovými organizacemi, může dávat smysl licencovat neprodukční prostředí podle počtu procesorů. Zkrátka, rozhodnutí o tom, která metrika je nejlepší, by mělo vycházet z počtu uživatelů, nikoli statusu prostředí.

Porovnání nákladů

U většiny programů je cena licence na jeden procesor a 50 licencí pro pojmenované uživatele stejná. Jestliže je počet uživatelů vyšší, než padesátinásobek počtu licencovatelných procesorů, bude nákladově efektivnější použít metriku dle počtu procesorů. Jinak vyjde levněji licencování dle počtu pojmenovaných uživatelů. V případech, kdy se náklady těchto dvou možností příliš neliší, lze jako vhodnější volbu doporučit metriku dle počtu procesorů, aby se mohl počet uživatelů zvýšit bez nároků na dodatečné licence.

Důležité připomenutí!

Jelikož je počet uživatelů pro volbu preferované metriky velmi důležitý, měli by si zákazníci uvědomit, že Oracle bere v úvahu jak uživatele, kteří přistupují k programům přímo, tak, uživatele, kteří k programům přistupují prostřednicím front-endového rozhraní. Licencovat je třeba oba typy uživatelů. V podstatě každý uživatel, který přispívá daty, nebo využívá data která proudí do nebo skrze program Oracle je považován za uživatele, kterého je třeba licencovat.

Shrnutí

Pochopení různých metrik společnosti Oracle vám pomůže licencovat vaše prostředí efektivně. Zvolení správné metriky vám umožní řídit náklady a plánovat budoucí potřeby, při současném zajištění dodržování licenčních podmínek. Pokud byste se chtěli pobavit o nejlepších zkušenostech s licencováním produktů Oracle se zástupcem společnosti SoftwareONE, klikněte na banner níže pro další informace.

 

Máte otázky?

Kontaktujte experta na Oracle

oracle_expert

oracle

Dodržování licenčních podmínek je nejlepší cesta, jak si poradit s auditem Oracle

Nedávný soudní spor společností Mars a Oracle je jasným příkladem toho, jak Oracle audituje své zákazníky. Řečeno ve zkratce: Společnost Mars si stěžovala na přehnané požadavky Oracle, které údajně nebyly podloženy smlouvou, a na poškozování svého podnikání. Ti z nás, kteří se specializují na správu softwarového majetku souvisejícího s produkty Oracle a nápravu po auditu, shledávají situaci společnosti Mars nijak výjimečnou, s ohledem na postupy auditu společnosti Oracle. Nicméně, na celé situaci je unikátní fakt, že se Mars rozhodl vstoupit do soudního sporu, a že Oracle nechal celou situaci takto vyhrotit. Další komplikaci zápletky představují nedávné, velmi přesvědčivé komentáře společnosti House of Brick i dalších o tom, kolik pravidel Oracle (a obzvláště pravidel pro VMware) nespadá do smluvních podmínek a je proto nevymahatelných.

I když jste se možná nechali inspirovat příkladem společnosti Mars, jsou zde dvě důležité věci, které je třeba zvážit, než se pustíte do soudního sporu s Oracle:

  • Společnost Oracle vlastní svůj software a sama rozhoduje o tom, jak může být užíván, naceněn a auditován.
  • Oracle je nesmírně dobře připraven na obhajobu svého pohledu na práva k duševnímu vlastnictví.

Už jen vzhledem k těmto dvěma bodům vám doporučujeme pochopit a respektovat pravidla společnosti Oracle dříve, než dojde k auditu, i když vám přijdou nepraktická a nepodložená. Lidé ze společnosti Mars by možná souhlasili, že asi zaplatí za právníky a vyrovnání přinejmenším stejně tolik, jako kdyby od sporu na samém počátku upustili a vyjednali si s Oracle novou licenční smlouvu.

I když může být napadení licenčních pravidel Oracle lákavé, podle našich zkušeností není zrovna přínosné. I v případě pro zákazníka nejvýhodnějšího (tedy proti Oracle zaměřeného) výkladu smluvních práv, je třeba se vypořádat s cenovými praktikami Oracle, které jsou nesporně pod jeho kontrolou. Stačí, aby Oracle odepřel poskytnutí slevy a velmi bolestivě tak zvýšil ceny licencí a podpory. To si uvědomuje každý, kdo má zkušenost s vyjednáváním objednávek licencí nebo s pokusy o snížení současných nákladů na podporu. Řečeno bez obalu: Dominance, ziskovost a výhody společnosti Oracle stojí za jeho cenovou úrovní, v kombinaci s jeho neflexibilními pravidly podpory a nepřekonatelnými licenčními podmínkami. Tyto síly přitom nelze vyvrátit tím, že se budete s Oracle soudit.

Skvělý software. Striktní pravidla licencování.

I když nezpochybňujeme, že Oracle vydává skvělý software, jeho největší inovací jsou licenční pravidla, která pamatují na všechna eventuální porušení shody a nutí zákazníky trvale platit vysoké poplatky za podporu. Ve skutečnosti, naším prvním krokem se zákazníky, kteří hledají radu jak omezit svoje náklady na produkty Oracle, je analýza možností flexibility v rámci jejich současných smluv. Pravidla pro odpovídající podporu nebo přecenění jsou pro různé zákazníky Oracle různě striktní. V mnoha případech je sevření smlouvou tak těsné, že je pro dlouhodobé a smysluplné snižování nákladů nutné zcela změnit způsob využívání produktů Oracle. Vzhledem k tomu, že software Oracle často není snadné nahradit, je jeho kompletní odstranění a nahrazení mnohem nákladnější.

Pro ty ostatní se Oracle neustále snaží zajistit si dlouhodobý zisk prosazováním víceletých závazků k obnově, ULA a dalších opatření, navržených pro zajištění příjmů v nadcházejících letech. V SoftwareONE věříme, že mnoho zákazníků má potenciál zlomit nadvládu Oracle a dlouhodobě šetřit peníze, aniž by následovaly odvážný, ale riskantní přístup společnosti Mars.

Abychom to shrnuli: Jít do přímého konfliktu s Oracle pravděpodobně nebude vaší nejlepší volbou. Chcete-li více poradit s řízením svého vztahu s Oracle, klikněte na banner níže a obraťte se na některého z našich specialistů na licencování produktů Oracle.

Máte otázky?

Kontaktujte našese experty na Oracle: info.cz@softwareone.com