Archiv pro štítek: pyracloud

Webinář Pyraclouc

Zveme vás na webinář: Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

Platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktivit organizací všech velikostí. Poslechněte si náš webinář a dozvíte se více.
Tento webinář je tématickým opakováním již proběhlého semináře.

Poslechněte si, jak dokážeme pomoci i ve vaší společnosti!

Kdy

12. dubna 2017 od 10:00 do 11:00
REGISTRACE na info.cz@softwareone.com

Agenda webináře

Představení platformy PyraCloud (Roman Kvapil, SoftwareONE)

 • Řízení a správa nákladů cloudových řešení
 • Globální katalog 9000 vydavatelů
 • Automatizace nákupního procesu
 • Centralizace účetnictví a faktur
 • Řízení a správa softwaru
 • Reportovací nástroj

Těšíme se na slyšenou!

Roman Kvapil, SoftwareONE Czech Republic

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve na info.cz@softwareone.com.

 

cestou cloudu

Cloud pod kontrolou

Jak mít cloud pod kontrolou?

S nástroji na detailní kontrolu nákladů na cloud a jejich rozdělení mezi jednotlivá oddělení mohou firmy efektivně řídit využití cloudových služeb a ušetřit nemalé prostředky.

Cloudové služby lze rychle pořídit, jsou vysoce škálovatelné a pro firmu neznamenají žádné investiční náklady. Pokud ale nejsou pod detailní kontrolou, tak jako licence klasického softwaru a další firemní zdroje, může snadno dojít k přečerpání rozpočtu vyčleněného na cloud, nebo naopak nevyužití již zaplaceného předplatného. „Cloudové služby jsou často přirovnávány k dodávce vody či elektřiny – platíte za to, co využijete a jen, když to potřebujete. Stejná analogie ale platí i v situaci, kdy nevědomky necháte otevřený kohoutek nebo rozsvícené světlo,“ říká Roman Kvapil, specialista na cloudová řešení ve společnosti SoftwareONE.

Poskytovatelé cloudových řešení sice umožňují přístup do administračního rozhraní, v němž lze sledovat základní parametry, jako je úroveň využití dostupných zdrojů a uhrazeného předplatného, ovšem bez možnosti detailní analýzy na úrovni jednotlivých služeb a oddělení. Společnost SoftwareONE, která se zabývá licencováním softwaru a využitím cloudových služeb, proto vyvinula nástroj PyraCloud, který sjednocuje pohled na softwarové a cloudové portfolio využívané ve firmách.

Detailní pohled na cloud

Zatímco náklady na pořízení softwarových licencí lze snadno přiřadit konkrétním oddělením, v případě cloudových služeb je třeba pro přiřazení čerpání k divizím či uživatelům použít specializované nástroje. „PyraCloud poskytuje finančním či IT manažerům pohled na čerpání cloudových zdrojů na úrovni oddělení, pracovních skupin i jednotlivých uživatelů. Je tedy možné přiřadit konkrétní náklady k vývojovým, obchodním či marketingovým projektům a díky tomu daleko přesněji plánovat rozpočty,“ vysvětluje Roman Kvapil.

Automatizovaný reporting poskytne manažerům pravidelný přehled o nákladech na cloudové služby a na základě sledovaných dat lze predikovat, zdali hrozí nevyčerpání, nebo naopak překročení rozpočtu na cloud. Kromě průběžné kontroly čerpání cloudových služeb je možné nastavit varovné mechanismy a odhalit neefektivní využívání zdrojů. U služeb vázaných na konkrétní uživatelské účty, lze z reportů nástroje PyraCloud zjistit, zdali byly uživatelem aktivovány, jak intenzivně jsou využívány a jestli uživatelé dodržují bezpečnostní politiky firmy. Nevyužívaná předplatná lze buďto zcela zrušit, nebo pořídit levnější variantu, která bude lépe odpovídat stylu využívání služby uživateli.

Centrální evidence softwaru i cloudu

PyraCloud umožňuje na jednom místě evidovat pořízený software i předplatná cloudových služeb a řídit celý jejich životní cyklus i nákupní proces. „Ve společném prostředí jsou k dispozici všechny licenční a servisní smlouvy, faktury, katalog softwaru s aktuálními cenami, licenční klíče, instalační data i detailní informace o předplatném cloudových služeb a čerpání rozpočtů. Uživatelé systému PyraCloud mají přístup k informacím podle své role ve firmě a příslušného oprávnění,“ uzavírá Roman Kvapil ze společnosti SoftwareONE. Zatímco k nákupu licencí slouží katalog více než 9 000 výrobců softwaru, výběr vhodné cloudové služby dle požadovaných parametrů usnadňuje kalkulátor nákladů.

Aktuální verze nástroje PyraCloud, uvedená na počátku letošního roku, podporuje služby Office 365, Azure a Amazon Web Services. Do konce letošního roku je pak plánováno rozšíření o cloudové služby firem Google, Oracle, IBM a VMware. Služby platformy PyraCloud poskytuje SoftwareONE na základě ročního předplatného.

Roman Kvapil, Solution Sales Specialist
cestou cloudu

AzureSimple_logo

Potvrzeno: Pro Microsoft Azure je stále dostupný model Pay-as-You-Go

Ano, je to pravda! Licencování Pay-as-You-Go pro Microsoft Azure je stále dostupné pro současné i budoucí zákazníky. Jak bylo nedávno zmíněno na blogu společnosti Microsoft, k 1. únoru Microsoft ukončil Pay-as-You-Go licencování Azure v rámci Smluv na produkty a služby Microsoft (Microsoft Product and Services Agreement, MPSA). Co to znamená pro nové zákazníky Azure, kteří chtějí licencování Pay-as-You-Go?

Do budoucna je jedním ze způsobů, jak mohu zákazníci využít výhody Pay-as-You-Go licencování Azure, cesta prostřednictvím partnerů společnosti Microsoft, kteří často poskytují služby s přidanou hodnotou, umožňující zákazníkům Azure využít jejich cloudové řešení hlouběji a s lepším přehledem.

Jako globálně certifikovaný partner společnosti Microsoft jsme v SoftwareONE analyzovali nesčetné výzvy, kterým organizace při nasazování instancí Azure často čelí. Po řadě rozhovorů se zákazníky a průzkumu trhu jsme vyvinuli kompletní řešení, přímo navržené na podporu zákazníků při všem, co potřebují pro využití jejich platformy Azure – a to v jediném prostředí. Ve zkratce to zahrnuje:

 1. Jedinou licenční smlouvu v modelu „pay-as-you-consume“
 2. Poradenské služby pro cloudová řešení, která vám pomohou navrhnout vaše nasazení, stejně jako administrativní nastavení
 3. Nepřetržitě dostupný, dedikovaný a certifikovaný personál cloudové podpory
 4. Analytické funkce, které vám pomohou monetizovat a plánovat vaši spotřebu Azure, v rámci naší proprietární platformy PyraCloud

Nabídka SoftwareONE AzureSimple zahrnuje vše, co zákazníci potřebují, aby mohli začít s Azure, zatímco jim pomáhá realizovat dlouhodobé přínosy nasazení cloudu.

AzureSimple-core-components

Čtyři klíčové komponenty AzureSimple     Přínosy
Poradenské služby k Azure
 • Poradenství k hybridnímu cloudu
 • Administrativní nastavení
 •  Vývoj projektu a přístupu k přesunu do cloudu
Licencování Azure
 • Pay-as-you-consume
 • Jediný smluvní prostředek
 • Poskytování a připojení k prostředí Azure
Cloudová podpora Azure
 • Cloudová podpora Azure
 • Dotazy ohledně účtování
 • Možnosti cloudové podpory při nasazování a dalším rozvoji
PyraCloud pro správu spotřeby Azure
 • Analýza spotřeby Azure
 • Řízení, plánování a rozpočtování nákladů na cloud

Chtěli byste nyní využít nabídku AzureSimple od SoftwareONE, abyste zjistili, zda-li je Microsoft Azure tím správným řešením pro vaše IT? Kontaktujte SoftwareONE a dovolte nám pomoci vám s rozhodnutím s využitím AzureSimple.

Seminář PyraCloud

Řízení IT pomocí platformy PyraCloud

Děkujeme za vaši účast na semináři Řízení pomocí platformy PyraCloud.

Rádi bychom vás požádali o vyplnění rychlého dotazníku.


Prezentace z akce vám bude zaslána po jeho vyplnění.


Jméno a příjmení*

Společnost*

Váš email*

Jak celkově hodnotíte náš seminář?*
 Velmi kladně Spíše kladně Spíše záporně Záporně

Která z funkcionalit platformy PyraCloud vás zaujala nejvíce? *
 Globální katalog výrobců SW Automatizace nákupních procesů Centralizace smluv, objednávek a faktur Přehled o využívání cloudu Řízení a správa SW majetku Reportovací nástroj

Uvažujete o využití “intranetu v prášku” (intranetu Office 365)?*
 Ano Ne

Rád/a bych věděl/a více o:*
 Platformě PyraCloud Intranetu Office 365


Vážení zákazníci,

platforma PyraCloud je sofistikovaný nástroj zastřešující nákup, správu, monitoring a optimalizaci hodnot softwarových a cloudových aktiv organizací všech velikostí. Přijďte na náš seminář a dozvíte se více! Zároveň vám bude představeno řešení firemního intranetu pro Office 365, díky kterému můžete poskytnout svým uživatelům jednotné digitální pracoviště!

Přijďte se přesvědčit, jak dokážeme pomoci i ve vaší společnosti!

Kdy a kde?

22. února 2017
SoftwareONE Czech Republic, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
REGISTRUJTE se co nejdříve!

Program akce

8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Snídaně a ranní káva
9:00 – 11:00 Představení platformy PyraCloud  (Roman Kvapil, SoftwareONE)

 • Řízení a správa nákladů cloudových řešení
 • Globální katalog 9 000 vydavatelů
 • Automatizace nákupních procesů
 • Centralizace účetnictví a faktur
 • Řízení a správa softwaru
 • Reportovací nástroj

Představení Office 365 intranetu (Petr Rosol, SoftwareONE)

Dotazy, diskuze 

REGISTRUJTE SE co nejdříve na info.cz@softwareone.com!

 

cestou cloudu

PyraCloud SoftwareOne

Být či nebýt v cloudu… Evoluce správy softwarového portfolia podniku

Organizace se rychlým tempem přesouvají směrem k architektuře založené na cloudu. Vedle posouzení, který cloudový model nejlépe odpovídá potřebám vaší firmy, byste měli rovněž zvážit řešení, která vám pomohou řídit vaše jejich náklady na cloud, společně s jejich portfoliem on-premise softwaru. 85 až 90 % podnikového softwaru totiž stále zůstává v majetku firem.

Digitální transformace již začala

Dan Woods, přispěvatel magazínu Forbes, který píše o technologiích pro inovátory, napsal:
„Správa softwarového portfolia se stává stále složitějším úkolem. S tím, jak se software přesouvá do cloudu, se společnosti neustále snaží vytvořit integrovaný a komplexní přístup k řízení svého on-premise i cloudového softwaru. Nebude-li veškerý software korektně spravován, existují vážná rizika, od překročení nákladů přes problémy s výkonem až po starosti v oblasti shody s licenčními podmínkami. Ve většině společností zatím jednoduše nemají nástroje na získání kompletního přehledu o jejich softwaru. Výsledkem je situace, kdy se jedna osoba tak trochu snaží být na dvou místech současně: vždy zde bude něco, co úplně neuvidíte.“

Abychom pomohli zákazníkům s jejich přechodem z on-premise softwaru do cloudu, vyvinula společnost SoftwareONE platformu PyraCloud. Jedná se o na cloudu založenou platformu pro správu softwarového portfolia, která pomáhá organizacím řídit jak náklady na cloud, tak i portfolio on-premise softwaru.

Úlohou platformy PyraCloud je poskytnout plnou transparentnost nákladů a využití softwaru klientem prostřednictvím integrace on-premise a cloudového softwaru do jediného přehledu. Jelikož naprostá většina podnikových pracovních úloh stále zůstává na on-premise softwaru, mohou inovátoři využít robustní analytiku platformy PyraCloud ke zdůvodnění trvalé migrace aplikací, které nejsou kriticky důležité, do cloudu, zatímco budou klíčové pracovní úlohy stále udržovat v on-premise řešeních. S využitím platformy PyraCloud jako příkladu „SaaS“, uvádíme níže několik výhod přechodu na architekturu založenou na cloudu:

 • Rychlejší vývojové cykly, jelikož naši vývojáři mohou sami nasazovat DevOps prostředí. Nyní mohou naši vývojáři rychleji vytvářet sestavení aplikace, aniž by museli čekat na fyzické poskytnutí hardwarových a softwarových zdrojů.
 • Rychlejší nasazení funkcionalit platformy PyraCloud do produkce a škálování dle potřeby.
 • Možnost spolupráce s vývojáři, architekty a designéry na vývoji funkcionalit platformy PyraCloud.
 • Snadné přidávání nových zákazníků.
 • Jednodušší integrace s cloudovými zdroji pro sledování spotřeby.
 • Snadné přidávání a integrace cloudových zdrojů zákazníka.
 • Vylepšený výkon platformy.
 • Rychlejší opravy chyb.

Jestliže zvažujete přesun do cloudu, ale máte obavy z licencování a shody s licenčními podmínkami, z výběru cloudových služeb nejvhodnějších pro vaše potřeby nebo z nepřetržitého řízení a podpory, pak byste možná chtěli zvážit něco jako řešení AzureSimple, které poskytuje toto všechno v jediném balíčku navíc k využití možností platformy PyraCloud pro řízení nákladů.

cestou cloudu