Archiv pro štítek: SAM

efektivni-SAM

Efektivní postup SAM je veden ze zákopů a ne ze střídačky

Pro pomoc firmám s přípravou na formální softwarový audit je na internetu dostupné obrovské množství informací. Samozřejmě, nejlepším přístupem je mít nastavený proaktivní program pro správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM), ale co když jej nemáte? I při nasazení proaktivního SAM programu mohou audity stále přinést překvapení. Takže jak se připravíte na každou možnost? Zde mnoho firem zjistí, že jim nejvíce pomohou profesionální služby podpory při softwarovém auditu.

Pro většinu firem je procházení auditem vydavatele víc než „jen byznys“.

Díky mé předchozí zkušenosti z práce pro vydavatele softwaru zcela chápu potřebu provádět softwarové audity. Vydavatelé softwaru mají nejen zákonné právo chránit svoje duševní vlastnictví a příjmy, ale mají také právní odpovědnost vůči svým zákazníkům tak činit. Tyto skutečnosti ovšem jen velmi málo zmírňují obavy a nespokojenost zákazníků, kteří audit podstupují. Je to ale opravdu jen byznys, a ano, pro vydavatele je to nezbytné.

Složitost licencování; rozmanitost vydavatelů; aktualizované podmínky – SAM je nepřetržitý proces.

Vydavatelé softwaru mají běžně velmi unikátní licenční podmínky pro mnoho tisíc titulů, verzí a vydání. Někteří vyžadují neprodukční licence, zatímco jiní nikoli. Některé licence jsou měřeny podle toho, zdali je či není produkt instalován, zatímco ostatní se měří na základě skutečného využití. Někteří mají automatické slevy či úrovně s různými poměry pro výpočet využití nebo výpočty, které se používají na základě výpočetní rychlosti procesoru. Zkušený profesionál v oblasti SAM bude vědět, že ve většině případů, kdy radí svým zákazníkům, NEMÁ spoléhat jen na svoji paměť. Zatímco základy mohou být pokryty z paměti, je nezbytné trvalé ověřování specifických podmínek. Mějte na paměti, že se tyto podmínky až příliš často mění.

Vyjednávání s vydavatelem vyžaduje pochopení všech zainteresovaných stran.

Některé věci lze vyjednat a jiné nikoli. Pochopení, které věci to jsou a do jaké míry je jen špičkou ledovce. Zejména pokud jde o softwarový audit, vyžaduje kladení požadavků pochopení, o co lze žádat, kdy žádat a v jakém pořadí.

Také byste měli mít solidní znalosti:

 • Historických vztahů vaší firmy s tímto konkrétním vydavatelem softwaru.
 • Interní reportovací struktury vydavatele.
 • Cesty eskalace v rámci organizační struktury vydavatele.

Stále je ovšem velký rozdíl v tom, tyto věci pochopit a vědět, jak je využít.

Pochopení hřiště – jste příležitostný rozehrávač, nebo máte zkušenosti ze zákopů?

Zvažte, jak by vypadalo fotbalové utkání mezi vaším starým týmem z vysoké školy a současnými profesionálními fotbalisty. Ano, všichni máte zkušenost s hraním fotbalu. Nicméně, můžete upřímně porovnat vaši běžnou úroveň zkušeností s někým, kdo se hraním fotbalu živí? Spíše než abyste se ptali „můžeme si dovolit profesionální podporu při softwarovém auditu?“ byste se měli ptát „můžeme si dovolit nemít profesionální podporu při auditu?“.

Musíte vytvořit rovné podmínky pro sebe a vaši firmu. V opačném případě budete audit vnímat jako všechno jiného, než tak, že je to „jen byznys“.

Kontaktujte náš tým pro správu softwarového majetku

SoftwareONE vám může pomoci díky svým zdrojům, zkušenostem a kvalifikaci!

seminar_SAMi

Seminář – Nebuďte na to SAMi!

Vážení obchodní přátelé,

nevíte si rady v oblasti Software Asset Managementu a potřebujete pomoci? Nebojte, nejste na to SAMi! Dovolujeme si vás pozvat na snídani s našimi odborníky ze SoftwareONE, v rámci které vám pomůžeme se lépe zorientovat ve vašem IT prostředí. V rámci snídaňového menu na vás čekají témata jako je prevence proti force auditu Microsoft, okořeněná příklady z praxe; ochutnáte také něco z licenčních novinek a jako dezert Vám poradíme, jak chytře investovat do podnikového softwaru!

Kdy a kde?

31. března 2016
Grandhotel Brno
(Benešova 605/18, Brno)

PROGRAM AKCE

8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Snídaně a ranní káva
9:00 – 11:00 Hlavní program

 • Prevence proti Force Auditu Microsoft
  o Příklady z praxe, nejčastější rizika & identifikace problémových oblastí
 • Představení licenčních novinek a jak se na ně připravit
  o MS Windows 10 upgrade zdarma
  o MS Windows Server 2016
  o MS System Center 2016
  o MS Azure Hybrid Use Benefit
  o Konec Roaming Rights pro Windows Enterprise a Windows VDA
 • Investujte do softwaru s rozumem!
  o Obnova smlouvy
  o Cloud a SAM služby
  o Možnosti poradenství při auditech od výrobců softwaru
  o MS Windows Server 2016 a MS System Center 2016: Služby spojené s převodem na nové licencování
  o MS Windows 10 upgrade zdarma: Inventarizace & dokumentace
 • Dotazy, diskuze

Těšíme se na setkání s Vámi!
Roman Strauss, SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve na:
info.cz@softwareone.com.


 

Roman Strauss, SAM Consultant
roman.strauss@softwareone.com • +420 603 140 281

Petra Nováková, Marketing Manager
petra.novakova@softwareone.com • +420 725 438 643

SoftwareONE Czech Republic s.r.o
Želetavská 1448/7 • CZ- 140 00 Praha 4 • +420 241 405 297
info.cz@softwareone.com

establish-your-software-asset-management-techniques

Zavedení vašich procesů správy softwarového majetku

Pokud jde o řízení vašeho IT prostředí, je správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) jednou ze starostí, kterým se prostě chcete vyhnout. Bohužel, mnoho firem ocení skutečný rozsah tohoto hazardu až po dodavatelském auditu. Aby byla situace ještě horší, jsou dodavatelské audity na vzestupu. Očekává se, že v 70 % organizací proběhne v letošním roce nejméně jeden softwarový audit.

Dobrou zprávou je, že je možné dát váš SAM do pořádku i bez čekání na ono obávané oznámení o auditu. Správa softwarového majetku udělá pro vaši výsledkovku mnohem víc, než že jen minimalizuje potenciální, nerozpočtovaný, nepřipravený a velmi nechtěný účet.

Takže, jak to uděláte? Níže jsou uvedeny čtyři klíčové kroky zavedení vašich procesů SAM tak, abyste získali kontrolu a iniciovali kroky směrem k vyspělosti funkcí vašeho SAM.

 1. Rozsah závazku

Začněte s popisem svojí vize. Co je to, čeho chcete dosáhnout? Je nezbytně nutné, abyste měli především cíl, aby zúčastněné strany mohly vědět, o co usilujete. Jako s čímkoli jiným, pečlivé plánování, realistické termíny a dosažitelné cíle dovedou tento projekt k úspěchu.

Stanovte jasné role a odpovědnosti jako součást komplexního akčního plánu a identifikujte v rámci vaší organizace lidi, kteří jej podpoří. Zúčastněné strany musí být s vašimi cíli v souladu, aby se nevytratila iniciativa. Klíčovou vlastností „úspěšného SAM“ je komunikace, takže ať mohou všichni tuto výhodu využít.

 1. Přehled nad instalacemi

Dalším krokem je pochopení, co vše bylo ve vašem prostředí nasazeno. Možná to není tak jednoduché, že? S různými týmy zapojenými do změn a plánování technologií zůstává SAM často jen v myšlenkách. Proto není překvapením, že nová infrastruktura a instalace nejsou komunikovány s osobou odpovědnou za SAM nebo licencování. Software je často stahován bez vědomí či souhlasu podniku, a pokud jsou určité aplikace využívány na korporátním zařízení, vznikají další důsledky. V konečném důsledku to vede k rychlému znepřehlednění prostředí, které je stále obtížnější spravovat ručně.

Co je instalováno na každém z počítačů? Abyste dnes mohli správně licencovat software, musíte plně porozumět hardwarovému prostředí a specifikacím jako jsou procesory a jejich jádra nebo virtuální a fyzická povolení. Proto je velmi doporučováno nasazení specializovaného nástroje na správu inventáře a licencí. Na trhu dnes existuje mnoho výborných nástrojů pro SAM s variantami závisejícími na vašich požadavcích a vhodnosti použití. Některé jsou skvělé pro produkty Microsoft a Adobe, které jsou součástí vašeho prostředí osobních počítačů, nicméně potřebují dodatečné komponenty pro složitější scénáře s produkty jako OracleIBM. Pro účely zjišťování je nástroj na získávání informací o aktivech, pokrývající 90–95 % veškerého majetku, pro většinu dodavatelů obecně přijímaným standardem.

Stojí za to poznamenat, že tyto nástroje mohou být, zcela oprávněně, poměrně drahé, vzhledem k významu a kvalitě dat, která s využitím rozpoznávání softwarových aplikací poskytují. Různé technologické možnosti SAM jsou zaměřeny na různou úroveň vyspělosti SAM a složitosti prostředí, takže si určitě udělejte důkladný průzkum. S ohledem na tuto skutečnost, se při rozhodování o tom, který nástroj pro SAM nasadit, ujistěte, že jste se vrátili zpět k předchozími kroku a zapojili vaše týmy a jejich nezbytné výstupy, jelikož právě ty budou tento nástroj využívat, takže je jejich podpora důležitá.

Jestliže již ve svém prostředí takový nástroj využíváte, jste již o jeden krok napřed. Provádění validačních zkoušek oproti Active Directory je součástí tohoto procesu, takže vždy ověřte, že jsou data a) úplná a b) relevantní.

Po zajištění těchto dvou principů jste připraveni pokračovat k přehledu výsledků.

 1. Pravidlo 80/20

Síla dnešních nástrojů na SAM spočívá v množství údajů, které poskytují při prozkoumávání všech licencovatelných i nelicencovatelných aplikací, instalovaných napříč vaší sítí jako součásti rozpoznávací knihovny. Kde začít se všemi podnětnými daty, které nyní máte? Jako osvědčenou metodu vám doporučuji zúžit vaše zaměření na klíčové dodavatele, kteří představují pro váš podnik největší riziko. Typicky to budou ti, za jejichž produkty jste zaplatili nejvíce (například Microsoft, IBM, Oracle nebo SAP), takže využijte finanční údaje, ke kterým již má váš podnik přístup, pro opravdové využití vašeho zaměření. Je velmi pravděpodobné, že budou rovněž představovat největší příležitosti k optimalizaci vašich investic a budou největším úspěchem implementace procesu správy softwarového majetku. Často zjistíme, že zhruba 20 % dodavatelů tvoří asi 80 % nákladů společnosti, takže je to skvělé místo, kde začít.

 1. Vyjasnění oprávnění

Jakmile získáte jasnější obrázek o vašem prostředí a víte, na které dodavatele chcete zaměřit svoje úsilí, budete potřebovat poslední zdroj dat: licenční oprávnění.

Správa licenčních oprávnění vlastními silami je působivá, pokud jsou všechny záznamy o nákupech, smlouvy, záznamy faktur a licenční certifikáty konsolidovány, obzvlášť v případě pravidelných fúzí a akvizic. Použití tabulek a sčítání krabicových produktů je nejen nudnou prací, ale může být i nespolehlivé. Proto osvědčené postupy navrhují pro optimální přehled získávat oprávnění přímo od vydavatele. Jde o záznamy, které mohou být využity v případě auditu.

Dalším problémem je ovšem interpretace licenčních prohlášení vydavatelů, protože produkty mohou být provázané a, protože se licenční metriky liší dle vydavatele, je v pořádku, pokud si je všechny nepamatujete. Jejich dokumenty s podmínkami a právy k užití jejich produktů obsahují relevantní, i když občas nejednoznačné, informace, ovšem při vynaložení úsilí k provedení této komplexní analýzy, můžete začít vidět rizika a příležitosti ve vašem prostředí a hledat cesty jakými to můžete využít k zavádění nejnovějších technologií, které vám umožní inovovat a zlepšit podnik a jeho schopnosti.

Zařídíme to

Mít k dispozici nástroj na správu inventáře a licencí je skvělé, ale ve schopnosti systematicky shromažďovat a interpretovat všechna tato komplexní data mnozí zákaznici narazí. Skončí odkázáni na posouzení dodavatele během auditu a nakonec zaplatí vysoké pokuty. Realitou nicméně je, že vynaložení úsilí směrem k zavedení vyspělého SAM přináší podniku skutečnou ochranu před riziky a zároveň vám pomůže najít více prostoru ve stále se zužujícím rozpočtu na IT.

Vzrušující je, že toto je pouze začátek…

Kontaktujte nás

Kontaktujte náš tám pro správu softwarového majetku

SoftwareONE má zdroje, zkušenosti a kvalifikaci pomáhat!

seminare

Odborné semináře – Seznamte se s licenční problematikou společnosti Microsoft z našeho pohledu!

Vážení obchodní přátelé,

stejně jako v loňském roce pro vás naši experti připravili odborné semináře, v rámci kterých získáte vhled do oblasti Software Asset Managementu a seznámíte se blíže s vybranými produkty Microsoft a jejich licenční problematikou. Kurzy jsou vhodné především pro SAM manažery, nákupčí IT, IT manažery a odpovědné osoby za licenční politiku společnosti.

REGISTRUJTE SE!

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve na adrese:
info.cz@softwareone.com

SLEVA

Při objednání více osob z vaší společnosti získáte slevu 10% z celkové ceny semináře.

PŘEHLED SEMINÁŘŮ

Licence Microsoft pro SAM manažery

Tento dvoudenní licenční seminář je zaměřen na správu a řízení licenčního portfolia Microsoft a je vhodný především pro pracovní pozice: nákupčí IT, SAM manažery, IT manažery či pro odpovědné osoby za licenční politiku společnosti.

Termíny:
17. – 18. 3. 2016
12. – 13. 5. 2016
6. – 7. 10. 2016
24. – 25. 11. 2016

» Více ZDE

Licence v cloudovém prostředí Microsoft

Návazný jednodenní seminář se soustředí na licence a plánování řešení v cloudovém prostředí a rozdíly oproti on-premise prostředí.

Termíny:
24. 3. 2016
20. 5. 2016
14. 10. 2016
2. 12. 2016

» Více ZDE

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým SoftwareONE

Petra Nováková
Marketing Manager
petra.novakova@softwareone.com • +420 725 438 643