Archiv pro štítek: Základní infrastruktura

Office365 ProPlus_zmeny_v_licencovani

Správa licencí Microsoft Office 365 s použitím skupin

Jedním z omezení Microsoft Office 365 byl nedostatek nástrojů na správu přiřazení licencí, jelikož Microsoft poskytuje jen Office 365 Admin Center nebo příkazy pro PowerShell pro správu licencí na individuální bázi dle uživatelů. To znamenalo, že si administrátoři museli vyvinout složité PowerShell skripty pro zkoušení a aplikaci úrovně automatizace správy licencí v Office 365, nebo se vydat na časově náročnou cestu manuální správy licencí.

Když navíc Microsoft přidal do Office 365 novou funkcionalitu, bylo možné automaticky licencovat vaše koncové uživatele pro tuto novou funkcionalitu (v závislosti na tom, jak jste měli přiřazeny licence vašim koncovým uživatelům). To ale mohlo znamenat poskytnutí funkcionality, kterou jste nechtěli nebo nepotřebovali, aby ji vaši koncoví uživatelé měli. Celkově nechávala správa licencí Office 365 mnoho otevřených požadavků.

Aby reagoval na požadavky na robustnější mechanismy správy licencí v Office 365, představil Microsoft správu licencí založenou na skupinách v Azure (Active Directory) AD, jako veřejnou testovací verzi. Tato funkce umožní definování „licenčních šablon“, které mohou být aplikovány na bezpečnostní skupiny Azure AD. Azure AD následně automaticky přiděluje a odebírá licence, jak jsou uživatelé přidáváni a odebíráni ze skupiny.

Licenční šablony vám umožňují selektivně povolovat a zakazovat komponenty služeb v rámci produktových licencí Office 365, což umožňuje postupné nasazování rozsáhlých sad služeb, jako je například Office 365 Enterprise E5. Například je možné nejprve zavést Exchange Online a následně selektivně přidávat další služby, jakmile je dokončena úvodní migrace na Exchange Online.

Bezpečnostní skupiny využité pro licenční šablony mohou být synchronizovány z on-premise AD nebo vytvořeny přímo v Azure AD. Navíc, pokud máte předplatné Azure AD Premium P1, můžete použít dynamické skupiny pro další automatizaci průběhu správy licencí.
S předplatným Azure AD Premium P1 tak můžete využít funkce samoobslužných skupin, abyste poskytli uživatelům možnost rozhodnout se, zdali požadují licenci k produktu a požádají o členství v příslušné skupině.

Správa licencí založená na skupinách je podporována u všech služeb Microsoft Online, které mají licencování na úrovni uživatele.

Přiřazení licencí s použitím správy licencí založené na skupinách se vrství. To znamená, že je možné vytvořit základní licenční šablony, aby mohli vaši koncoví uživatelé využívat základní úroveň funkčnosti, a pak vytvářet další licenční šablony pro nasazení dalších funkcí, aniž byste museli vytvářet individuální licenční šablony licencí pro každou kombinaci licencí, které chcete nasadit.

Během dostupnosti veřejné testovací verze budete potřebovat předplatné Azure AD Basic nebo vyšší. Pokud ještě žádné nemáte, můžete si zaregistrovat zkušební verzi Enterprise Mobility + Security. Jakmile bude správa licencí založená na skupinách všeobecně dostupná, bude zahrnuta v Office 365 Enterprise E3 a podobných produktech. Tato funkce je také k dispozici pouze na portálu Azure.

Veřejná testovací verze má některá známá omezení a problémy, jako například:

 • Licencování založené na skupinách aktuálně nepodporuje „vnořené skupiny“ (skupiny obsahující další skupiny). Pokud použijete licenci na vnořenou skupinu, získají licenci pouze uživatelé na bezprostředně první úrovni skupiny.
 • Jedna nebo více z licencí nemohou být modifikovány, protože jsou zděděny z členství ve skupině. Pro zobrazení nebo změny licencí založených na skupinách navštivte administrační portál Azure.
 • Administrační portál Office 365 zatím nepodporuje licencování na základě skupin. Jestliže uživatel zdědí licenci ze skupiny, objeví se tato licence v administračním portálu Office jako běžná uživatelská licence. Když se pokusíte tuto licenci změnit (například v této licenci zakázat nějakou službu), nebo ji odebrat, vrátí portál chybovou zprávu. Zděděné skupinové licence nemohou být přímo modifikovány na úrovni uživatele.
 • Pokud je uživatel ze skupiny odebrán a ztratí licenci, plány služeb z této licence (například Exchange Online nebo SharePoint Online) jsou nastaveny do stavu „pozastaveno“. Plány služeb nejsou nastaveny do konečného, vypnutého stavu. Toto je preventivní opatření pro zabránění náhodnému odstranění uživatelských dat, pokud administrátor udělá chybu při správě členství ve skupině.
 • Jestliže jsou licence přiřazeny nebo modifikovány pro extrémně rozsáhlou skupinu (například 100 000 uživatelů), může to mít dopad na výkon. Konkrétně objem změn generovaných automatizací Azure AD může negativně ovlivnit výkon synchronizace vašich adresářů Azure AD s on-premise systémy. To může způsobit prodlevy při synchronizaci adresářů ve vašem prostředí.
 • Automatizace správy licencí nereaguje automaticky na všechny typy změn v prostředí. Například můžete mít nedostatek licencí, což způsobí, že budou někteří uživatelé v chybovém stavu. Pro uvolnění dostupného počtu licenci můžete odstranit přímo přiřazené licence ostatních uživatelů. Nicméně, systém na tuto změnu nezareaguje automaticky a uživatele nacházející se v chybovém stavu neopraví.
 • I když je správa licencí založená na skupinách dostupná zatím jen v podobě veřejné testovací verze, poskytne vám dobrou představu, jak bude služba fungovat, jakmile bude všeobecně dostupná. Stejně tak máte možnost otestovat její funkce a naplánovat nasazení pro hladký přechod na licencování na základě skupin ve vašem prostředí.

SoftwareONE pomáhá zákazníkům po celém světě transformovat a nasazovat inovace dostupné prostřednictvím cloudových technologií. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám můžeme pomoci na vaší cestě.

cestou cloudu

Office365 ProPlus_zmeny_v_licencovani

Jak vás mohou ovlivnit změny v licencování Office 365 ProPlus?

Nedávno byl na Blogu Microsoft Office publikován příspěvek o třech zásadních změnách v aplikaci Office 365 (O365) ProPlus, které jsou důležité pro vaše další plánování používání kancelářských aplikací.

Tato oznámení zahrnují: změny v systémových požadavcích O365 ovlivňující plánování podpory, vylepšení modelu aktualizací Office 365 ProPlus, včetně sladění s Windows, a aktualizované nástroje pro řízení kompatibility aplikací Office 365 ProPlus.

Změny systémových požadavků O365 s vlivem na plánování podpory

První změna bude mít největší dopad na organizace, které používají trvalé licence produktů Office.

Jak můžete vidět v tabulce níže, publikované na Microsoft Tech Community, ti kdo spadají pod trvalé licence produktů Office, u kterých bude ukončena hlavní fáze podpory, se musí ujistit, že buďto zapojí svého poskytovatele SAM, nebo si ohlídají všechny následující termíny. Tito klienti nebudou mít od 13. října 2020 žádné propojení se službami O365, což zahrnuje OneDrive, Skype for Business a Outlook.

Propojení s Office 365 Dopad změny Technické důsledky Doporučené kroky
Klienti Office 365 ProPlus nebo Office v hlavní fázi podpory Žádná změna Naplánujte si pravidelné aktualizace, abyste si zachovali podporu Nejsou vyžadovány žádné aktivity
Klienti Office mimo hlavní fázi podpory Připojení klientů již nebude dostupné Klientské desktopové Office aplikace jako Outlook, OneDrive for Business a Skype for Business se již nepřipojí ke službám Office 365 Aktualizujte na současnou verzi ProPlus nebo klientské Office aplikace s podporou nebo používejte webové či mobilní aplikace
Webové a mobilní aplikace Žádná změna Žádná změna Nejsou vyžadovány žádné aktivity
Desktopoví klienti Office mimo hlavní fázi podpory, kteří nepoužívají Office 365 Žádná změna Nastavte časový plán upgradu vašich vlastních desktopů v souladu s upgrady vašich on-premise serverů. Pokud plánujete přechod na služby Office 365, bude vyžadován upgrade klienta Office Nejsou vyžadovány žádné aktivity Nejsou vyžadovány žádné aktivity

Dopad těchto změn systémových požadavků O365 ProPlus je považován za podobný, jako když Outlook 2007 od října 2017 přestane pracovat s Exchange Online – jako kdyby Microsoft jednoduše blokoval části sady Office a služeb O365, přestože to nebylo společností Microsoft potvrzeno.

Dále bude 31. října 2017 z Exchange Online odstraněno RPC/HTTP ve prospěch MAPI/HTTP. To je problém, protože Outlook 2007 MAPI/HTTP nepodporuje. Minimální požadované verze budou:

 • Office 2016 plus PU.2015.12
 • Office 2013 SP1 plus PU.2015.12
 • Office 2010 SP2 plus PU.2015.12

Všechny tyto novinky najdete v článku KB, umístěném zde.

Navíc se zákazníci musí ujistit, že jejich Outlook klienti nepoužívají klíč v registru na blokování MAPI/HTTP. Více informací o zmíněném klíči registru lze najít v tomto článku KB.

Pro některé z vás to může být v blízké době problém, ale z dlouhodobého hlediska, jak se bude stále více služeb a aplikací přesouvat do cloudu, a normou se stanou rychlejší cykly uvolňování nových verzí, je to jednoduše realita dnešní podpory. Podpora již není „na celý život“ a rozhodně se posouvá k tomu, že bude dostupná pouze po dobu, kdy bude produkt aktuální. Jednoduše řečeno, s novými verzemi a aktualizacemi přijdou i nové požadavky na podporu.

Vylepšení modelu aktualizací ProPlus, včetně sladění s Windows 10

Druhé z nedávných oznámení zahrnuje konsolidaci uvolňování nových verzí napříč Office 365 ProPlus, Windows 10 a produktem Systems Center Configuration Manager, což má pomoci větší konzistenci pravidel a aktualizací napříč produktovými řadami. Microsoft uvedl přehled dat vydání nových verzí pro nadcházející konsolidovaný plán s počátkem od 12. září 2017 ve svém dokumentu technické podpory „Přehled nadcházejících změn v řízení aktualizací Office 365 ProPlus“ – ale varuje zákazníky, že všechna data jsou pouze odhadovaná, a že zde nejsou uvedena všechna plánovaná data uvolnění nových verzí.

Dokument technické podpory dále „varuje“ že již budou k dispozici jen tři měsíce, namísto čtyř, pro dokončení pilotních podnikových testů a ověření aplikací pro první aktualizace v rámci odloženého kanálu aktualizací, které jsou plánovány na 13. června 2017.

Aktualizované nástroje a možnosti řízení kompatibility aplikací ProPlus

V neposlední řadě Microsoft také poznamenal, že bude vytvářet nové nástroje, které organizacím pomohou s přechodem na Office 365 ProPlus. Tyto nástroje odhalí jakékoli problémy s kompatibilitou při používání určitých programů nebo přizpůsobení Office. Samozřejmě, jako vždy byste si měli se společností jako je SoftwareONE nejdříve ověřit, že vám s takovou migrací pomůže.

cestou cloudu

optimize-your-software-procurement-and-justify-your-cloud-investment

Nutnost optimalizace nákladů? Pomůže PyraCloud!

Oddělení nákupu je jedno z mála, jejichž výkon lze měřit dle efektivity a podle uspořených peněz, ale jen výjimečně dle vyprodukované marže. Pokud jde navíc o nákup softwaru, je měření ještě složitější.

Podle přední konzultační firmy Bain & Company:

 • Reprezentují náklady na nákupy mezi 25 a 60 % celkových nákladů firmy.
 • Oddělení nákupu se často „zhroutí pod svojí vlastní vahou“ kvůli složitosti nadcházejících strategických iniciativ, zatímco se snaží omezit náklady.
 • Plných 86 % z dotazovaných lidí uvedlo, že se jejich oddělení nákupu potýká se třemi a více „bariérami úspěchu“.

Možnosti snížení nebo optimalizace nákladů

Mnoho společností se pokouší redukovat náklady na pořizování IT snížením počtu zaměstnanců v oddělení nákupu. To je ovšem pouze dočasné řešení, které ještě zhoršuje pozdější problémy. Vyšší efektivita může pomoci, ale lepší a rychlejší práce je zpravidla jen dočasná.

A co jiné formy optimalizace nákladů, jako je automatizace a zlepšení procesů?

Analytická společnost Gartner uvádí, že:

 • Zlepšení procesů nákupu IT může snížit náklady o 5 až 20 %.
 • Zavedení čerpání softwaru formou služby (Software as a Service, SaaS) může snížit náklady o 10 až 30 %.
 • Využití infrastrukturních cloudových služeb může snížit náklady až o 30 %.
 • Zlepšení správy IT majetku může snížit roční náklady na každé ze spravovaných aktiv o 8 až 10 %.

Podle Gartneru by tedy bylo nejlepší implementovat procesy, software a automatizaci pro zefektivnění procesu nákupu, převést software na cloudové služby namísto fyzických aktiv a efektivněji spravovat aktiva, která si firma musí ponechat.

Některá řešení toto splňují jen částečně a ostatní problémy neřeší. Existuje například mnoho různých aplikací na automatizaci nákupu, které sice automatizují samotné kroky nákupu, ovšem neřeší vazby na nabídky a objednávky – či oblast Správy softwarového majetku (Software Asset Management, SAM).

Spojení nejlepšího z obou světů

Řešení PyraCloud, které nabízí SoftwareONE, se skládá ze čtyř modulů navržených pro zefektivnění a optimalizaci softwarového portfolia organizace.

 • Globální, centralizovaný systém po správu katalogu.
 • Řízení zpracování objednávek, které propojuje nabídky s objednávkami a nabízí řízení schvalovacích postupů.
 • Přizpůsobitelné postupy při řízení zpracování faktur.
 • Modul pro reporting a kontrolu shody s licenčními podmínkami, který poskytuje jak přehled o licencích a nárocích, tak o čerpání cloudových služeb.

PyraCloud je jedním z mála nástrojů, které optimalizují nákup a správu softwarového majetku a současně poskytují přehled o čerpání zdrojů cloud computingu. Je navrženo se zaměřením výhradně na software a zahrnuje mnoho funkcí, které řeší řadu problémů s IT. Dvě z významnějších zahrnují:

 1. Prokázání shody s licenčními podmínkami během auditu, který organizacím hrozí vysokým rizikem postihů nebo pokut v případě zjištění porušení licenčních podmínek.
 2. Udržení přehledu o celkové spotřebě cloudových služeb napříč různými částmi firmy, která může být dalece přes, nebo naopak pod stanoveným rozpočtem.

PyraCloud usnadňuje audity prostřednictvím kompletního hybridního přehledu o majetku a nárocích a zároveň poskytuje údaje o spotřebě cloudových služeb pro omezení, nebo naopak zvýšení, využití cloudových zdrojů daným oddělením, s cílem sladit spotřebu s nastaveným rozpočtem.

Pro více informací o řešení Pyracloud navštivte naše webové stránky!

cestou cloudu

instalace_software

Proč vás právo na instalaci softwaru stojí peníze?

V rámci velkých organizací má až příliš mnoho lidí přístup k instalačním médiím a možnost instalovat software. Jedním z klíčových principů cloud computingu je agilní, samoobslužný autonomní svět, který uvolňuje IT pracovníky od každodenní administrace k práci na inovativních projektech. Takovýto systém ale s sebou často nese negativní důsledky. Předáváte příliš mnoha lidem klíče od trezoru a tento neomezený přístup vás může stát peníze.

Jak ospravedlnit náklady?

Pokud jde o řešení pro podnikovou produktivitu, jako je například nový software, chtějí všichni to nejlepší. V případě, že máte k dispozici premium verze produktu, je přirozenou tendenci ji instalovat. Problém je, že většina lidí si není vědoma licenčních důsledků a souvisejících nákladů takového rozhodnutí. Jako příklad uveďme Microsoft SQL Server Enterprise, který je asi pětkrát dražší, než edice Standard, ale ne každá organizace potřebuje a opravdu využije její rozšířené možnosti. Jak tedy postupovat? Sestavte seznam svých nejnaléhavějších potřeb a konzultujte je s odborníky, kteří vám pomohou sladit vaše podnikatelské cíle a dlouhodobou IT strategii.

U produktů pro koncové uživatele typicky není přechod na nižší verzi zásadním problémem. Ovšem pokud jde o servery, už to tak jednoduché není – například taková migrace databáze!

Roztroušené servery

Ve virtualizovaném světě je snadné vytvořit nový server. Mnohem snazší, než hledat příležitosti, jak hostovat více pracovních úloh společně, vyřadit nevyužívané servery či vyhledávat licence, které mohou být staženy a využity na jiném místě. Výsledkem může být serverový majetek s mnohem širším rozsahem nasazení, než využijete či potřebujete.

Předimenzovaný software. Co dělat?

V první řadě nepanikařte. „Migrovat všechno na nižší edice a věřit, že na to nikdo nepřijde“ je jen mechanická změna, nikoli strategie. Stále budete mít povinnosti spojené s plněním licenčních podmínek, jde o vaše budoucí náklady, které musíte zvládnout. Nebraňte se jednání s vydavateli, abyste dosáli pozitivního výsledku!

Při pohledu do budoucna je nejzřejmější reakcí omezit skupiny uživatelů, které mají možnost instalovat software – což je jeden ze základních postupů Správy softwarového majetku (Software Asset Management, SAM). Ve vyspělém prostředí můžete stále dodržovat principy agilní samoobslužnosti cloud computingu a přitom omezovat, kdo může řešení nasadit. Jen se ujistěte, že váš nástroj na SAM sbírá a uchovává správná data.

Proměňte svůj „problém“ rozšířené funkcionality na kreativní příležitost

Pokud jste již nakoupili a nasadili nadbytečné řešení, je nyní čas být kreativní a využít situaci! Z hlediska shody s licenčními podmínkami za něj budete muset tak jako tak zaplatit. Místo toho odepsání těchto nákladů zaujměte proaktivní přístup a proměňte tuto situaci v příležitost prozkoumat jejich další funkce. Po IT odděleních je neustále požadováno, aby vytvářela inovativní programy na podporu vedení firmy a efektivity. Vaše naddimenzované technologie vám mohou poskytnout náskok, který potřebujete. Potřebujete poradit, jak na to? Kontaktujte nás!

cestou cloudu