Test

Jméno a příjmení*

Společnost*

Váš email*

Jak celkově hodnotíte náš seminář?*
 Velmi kladně Spíše kladně Spíše záporně Záporně

Která z funkcionalit platformy PyraCloud vás zaujala nejvíce? *
 Globální katalog výrobců SW Automatizace nákupních procesů Centralizace smluv, objednávek a faktur Přehled o využívání cloudu Řízení a správa SW majetku Reportovací nástroj

Uvažujete o využití “intranetu v prášku” (intranetu Office 365)?*
 Ano Ne

Rád/a bych věděl/a více o:*
 Platformě PyraCloud Intranetu Office 365