Test

Jméno a příjmení*

Společnost*

Váš email*

Jak celkově hodnotíte náš seminář?*
Velmi kladněSpíše kladněSpíše záporněZáporně

Která z funkcionalit platformy PyraCloud vás zaujala nejvíce? *
Globální katalog výrobců SWAutomatizace nákupních procesůCentralizace smluv, objednávek a fakturPřehled o využívání clouduŘízení a správa SW majetkuReportovací nástroj

Uvažujete o využití “intranetu v prášku” (intranetu Office 365)?*
AnoNe

Rád/a bych věděl/a více o:*
Platformě PyraCloudIntranetu Office 365