Ukončení programu Microsoft Select Plus – jaké máte možnosti?

Srpen 12, 2015
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

1. červenci 2015 bude ukončen program Microsoft Select Plus. Stávající zákazníci se smlouvou Select Plus mohou i nadále pořizovat nové produkty a prodlužovat program Software Assurance v rámci své smlouvy Select Plus po dobu dalšího jednoho roku, avšak po 1. červenci 2016 už nebude možné prodloužit program SA a všechny nákupy v rámci programu Select Plus budou po datu výročí smlouvy zákazníka zrušeny.

K ukončení programu Select Plus v souvislosti s vaší stávající smlouvou je třeba přistupovat ze třech hledisek:

  1. Z obchodního hlediska: co bude náhradou programu Select Plus?

V reakci na plán „Mobile First, Cloud First“, který přednesl Satya Nadella, vytvořila společnost Microsoft smlouvu Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), která konsoliduje a zjednodušuje podmínky a ujednání standardních multilicenčních smluv a nově do nich zahrnuje také podmínky pro nákup online služeb Microsoft, jako jsou Office 365, Intune, Dynamics CRM Online a Yammer.

Organizace, které v současné době mají smlouvu Select Plus, by měly zvážit okamžité přesunutí smluvních struktur do smlouvy MPSA, aby si zajistily, že jakékoli body získané na základě nákupů v rámci smlouvy Select Plus budou přeneseny do smlouvy MPSA. Smlouvu MPSA je možné navázat na vaši stávající smlouvu Select Plus, ve které tak budete moci pokračovat až do jejího koncového data, kdy plynule přejdete na novou smlouvu MPSA a zároveň vám budou převedeny všechny získané body. Navíc díky navázání smlouvy MPSA na smlouvu Select Plus nebudete muset řešit minimální počet bodů v jednotlivých produktových skupinách (obvykle 500) pro získání slevy, pokud jste již potřebného počtu bodů dosáhli v rámci stávající smlouvy Select Plus.

Video: https://youtu.be/xDEMGmNbuGs

  1. Z technického hlediska: jaký vliv budou mít tyto změny na naši současnou IT infrastrukturu?

Smlouva MPSA přebírá cenovou úroveň vaší stávající smlouvy Select Plus a k vyhodnocení nákupů dochází až k datu výročí smlouvy, takže máte dostatek času ke zvážení strategie, jak budete chtít rozdělit své licence v rámci struktury smlouvy MPSA. Můžete tak využít největší výhody smlouvy MPSA oproti smlouvě Select Plus: možnost pořizovat online služby prostřednictvím nákupních účtů se samoobslužným zprovozňováním.

Organizace si mohou zřídit libovolný počet nákupních účtů potřebných k zajištění efektivního samoobslužného zprovozňování pro pořizování softwaru, online služeb či programu Software Assurance. Protože organizace stále častěji přecházejí do cloudu s cílem alespoň částečně pokrýt své potřeby v oblasti IT, představuje možnost pořizovat licence na Office 365 v okamžiku kdy je to nutné významnou výhodu.

  1. Z hlediska dodržování smluvních podmínek: jaké máme možnosti do budoucna?

Jak ve smlouvě Select Plus, tak i MPSA je možné libovolně kombinovat licence CAL vázané na uživatele i licence CAL vázané na zařízení. Některé organizace potřebují takovou flexibilitu s ohledem na jejich specifické personální požadavky. V nemocnicích například pracují v různých směnách administrativní síly používající stejné zařízení. V takovém případě jsou nejvhodnější licence CAL vázané na zařízení. Lékaři naopak mohou při práci a následně i doma používat různá zařízení, a jsou tedy pro ně nákladově výhodnější licence CAL vázané na uživatele.

Vaše organizace může ovšem mít zcela rozdílné potřeby do budoucna, a proto je nezbytné zvážit, zda smlouva MPSA splňuje požadavky vaší růstové strategie. Namísto flexibility pro vás může být důležitější standardizace a v takovém případě je nejvhodnější smlouva Enterprise Agreement, i když nenabízí takovou úroveň flexibility jako MPSA.

Nastal tedy čas zvážit, jakým směrem se má vaše IT vydat. S ohledem na postupné ukončování programu Select Plus v průběhu příštího roku by odkládání rozhodnutí, zda stávající smlouvu programu Select Plus navázat na smlouvu MPSA, omezilo vaše případné další možnosti. Společnost SoftwareONE nabízí poradenské služby pro řešení Microsoft. Rádi vám pomůžeme najít pro vás nejvýhodnější variantu.

Neil Lomax, SoftwareONE

http://softwareone.com/cz-cz/Events/newsletters/Stranky/Microsoft-Select-Plus.aspx

Diskuze je uzavřena