oracle

Úlohy Oracle v Amazon Web Services (AWS)

Změny v technologiích jsou obvykle rychlé a evoluce je vždy bezprostřední. Cloudová služba AWS je skvělá v poskytování IaaS platformy a společnost Oracle je velmi dobře známá svými řešeními. Řešení Oracle na platformě AWS je proto pro zákazníky dobrou volbou. IaaS platforma AWS nabízí škálovatelnou, bezpečnou, vysoce dostupnou a zabezpečenou infrastrukturu pro platformní řešení Oracle, jako jsou databáze, middleware a aplikace. Oracle navíc zákazníkům umožňuje zvolit si pro jejich platformní technologie řešení IaaS. Zajímavé je, že AWS rovněž nabízí spolehlivá platformní řešení pro databáze, na která lze migrovat úlohy Oracle Database. Existuje mnoho možností, ale všechny zahrnují složitou volbu výběru obchodních i smluvních pozic.

TŘI DŮLEŽITÉ FAKTORY na zvážení

 1. Tři možnosti AWS dostupné pro Oracle:
 • Využití Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pro Oracle.
 • Provoz vámi řízeného řešení Oracle Database přímo na Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
 • Migrace všech úloh Oracle na Amazon Aurora nebo PostgreSQL na AWS.
 1. Technická omezení vašich možností:
 • Amazon RDS podporuje až 6 TB a nejvýše 30 000 IOPS.
 • Služba Amazon RDS není vhodná pro funkce typu správy záloh nebo obnovy dat do určitého bodu v čase.
 • AWS aktuálně neumožňuje nativní Oracle Real Application Clustery (RAC) na Amazon RDS nebo EC2.
 • AWS umožňuje nasazení všech hlavních verzí instancí produktů Oracle na AWS.
 • AWS nabízí svá nejlepší řešení škálovatelnosti, zabezpečení a vysoké dostupnosti.
 1. Licenční a obchodní souvislosti:
 • Kromě jediné možnosti Amazon RDS pro databázi Oracle (standardní), vyžadují všechny další možnosti AWS vlastnictví licencí Oracle (Bring Your Own License, BYOL).
 • Se změnami pravidel licencování produktů Oracle z dubna 2017 se požadavek BYOL u licencí Oracle na AWS zdvojnásobil. Nicméně je třeba, aby zákazník dodržoval pravidla omezení podpory Oracle pro takové scénáře. Vlastní služba PaaS (DBaaS a další možnosti) od Oracle BYOL nevyžaduje.

Celkem vzato, každé rozhodnutí o přesunutí úloh Oracle do AWS vyžaduje podporu v informacích a zkušené poradenské služby ohledně současného využívání produktů Oracle, smluv, licencování, technologických závislostí a obchodních modelů.

Společnost SoftwareONE má pro řešení tohoto problému dedikovaný tým expertů a poskytuje služby expertního poradenství pro proces tohoto vysoce důležitého rozhodnutí. Kontaktujte nás!