Užitečné tipy pro udržení shody s licenčními podmínkami Oracle

Únor 15, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Stejně jako většina dalších vydavatelů softwaru i Oracle pravidelně audituje své zákazníky, aby zajistil dodržování licenčních podmínek. Bez ohledu na to, zdali bylo porušení licenčních podmínek zjištěno či nikoli, zákazníci často vycházejí z auditu s pocitem „čistého štítu“, pokud jde o dodržování licencí Oracle. Po „srovnání kurzu“ mohou mít zákazníci pocit, že projdou i budoucím auditem. To je ovšem jen falešný pocit bezpečí, protože procesy auditu Oracle i licenční pravidla se neustále vyvíjejí a rozšiřují.

Jak se Oracle snaží prostřednictvím auditu získat další příjmy, stávají se jeho audity mnohem rozsáhlejší a licenční pravidla přísnější. Audit, který Oracle provede dnes, může dojít k výrazně odlišným závěrům, než audit provedený před 5 lety, bez ohledu na to, jak jsou programy Oracle využívány. Jinými slovy, i když se vaše prostředí nijak nezměnilo, audit Oracle ano.

Oracle Partner Network / Oracle Technology Network

V minulých letech se audity Oracle více zaměřily na zákazníky, využívající technologie Oracle na základě licenčních programů jako Oracle Partner Network (OPN) a Oracle Technology Network (OTN). Tyto programy umožňují svým členům využívání produktů Oracle v rámci některých velmi přísných omezení, spojených s vývojem a demonstračními účely.

Audit Oracle dnes často vyžaduje, aby zákazník vykázal a vysvětlil všechny instalace programů využívaných na základě OPN/OTN, navíc k instalacím využívaným k běžným podnikovým účelům. Jestliže Oracle zjistí, že byly programy instalované na základě OPN/OTN využívány za hranicí omezení členství, bude vyžadovat pořízení licencí k plnému používání. Jak už mnoho firem zjistilo, může to vést k velmi drahým zjištěním porušení licenčních podmínek. Zákazníci by měli zajistit, že postupují v souladu s podmínkami svých OPN/OTN smluv a měli by být připraveni na kontrolu těchto prostředí společností Oracle při jakémkoli budoucím Oracle auditu.

Licencování produktů Oracle na technologiích VMware

Mnoho zákazníků je již obeznámeno s nechvalně známým pravidlem Oracle pro VMware, které určuje, že všechny fyzické ESXi hosty, kde mohou být potenciálně spuštěny programy Oracle prostřednictvím technologií VMware (vMotion, DRS, High Availability atd.), musí být licencovány, bez ohledu na to, zdali na nich v kterémkoli časovém okamžiku nějaký produkt Oracle běží.

Až příliš často se zákaznici toto pravidlo naučí velmi tvrdě – prostřednictvím auditu. Ale ani „úspěšné absolvování“ auditu v minulosti nezaručuje, že splňujete licenční podmínky i dnes, přestože se váš způsob využívání ani nároky na produkty Oracle nijak nezměnily. Jak se technologie VMware zlepšují, pozice licencí Oracle v důsledku toho vytváří více možných chyb v licencování, kterých se mohou zákazníci dopustit. Je tomu tak proto, že zatímco starší verze VMware umožňovaly migraci virtuálních strojů mezi hosty v rámci klastru, novější verze VMware umožňují migraci virtuálních strojů mezi klastry, datovými centry i instancemi vCenter. To může výrazně zvýšit počet strojů, vyžadujících licencování. V tomto případě, pokud zákazník neudělal nic víc, než že jen přešel na novější verze ESXi, mohl způsobit značné porušení licenčních podmínek, které může být odhaleno během auditu.

Nové produkty + nové programy = nová rizika

Organizace shody s licenčními podmínkami Oracle drží krok s novými akvizicemi vydáváním auditovacích programů pro celou řadu produktů, které možná nebyly zahrnuty v předchozích auditech. V uplynulých letech, vytvořil Oracle program pro zjišťování shody s licenčními podmínkami pro produkty jako Siebel, JD Edwards, Peoplesoft, Agile, Hyperion, WebLogic a Tuxedo.

Zatímco se předchozí audity Oracle mohly zaměřovat jen na databáze, dnešní audity Oracle běžně zahrnují více produktových řad. Společnost Oracle rovněž rozšířila svoji standardní sadu nástrojů využívaných během auditu. Zatímco dřívější audity výrazně spoléhaly na prohlášení zákazníka, kde jsou programy Oracle instalovány, dnes Oracle stále více využívá svoje vlastní „průzkumné“ nástroje na skenování prostředí zákazníka. Zákazník, který mohl vyjít z auditu s potvrzením shody s licenčními podmínkami před pěti lety, může dnes nebo v budoucnu klidně čelit mnohem obsáhlejšímu a důkladnějšímu auditu.

Buďte pečliví, zůstaňte ve shodě

Je důležité, aby zákazníci dále pečlivě dbali na shodu s licenčními podmínkami Oracle i po dokončení auditu. Zatímco zákazníci zpravidla nejsou auditováni více než jednou za rok, riziko auditu v budoucích letech stále existuje a intenzivní přístup společnosti Oracle ke shodě s licenčními podmínkami bude pravděpodobně pokračovat. S obecným vývojem IT se v průběhu času bude měnit audit Oracle, pokud jde o jeho rozsah, metody a pravidla. Dosažení shody s licenčními podmínkami v minulosti nezaručuje stav shody dnes nebo v budoucnu.

Abyste zajistili, že bez problému projdete auditem Oracle, kontaktujte specialistu na Oracle SAM kliknutím na banner níže.

Máte otázky? Kontaktujte našeho experta na Oracle.

Diskuze je uzavřena