Vyjasněte si nadměrné útraty za software

Říjen 6, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Pro průměrnou, středně velkou společnost může správa softwarového majetku, s důrazem na řízení nákladů, znamenat úsporu milionů. Podle našich zkušeností však 7 z 10 společnostem chybí předpoklady nezbytné k získání těchto úspor a často přijímají zamlžený přehled jako obranný mechanismus před auditory. Je ale nejlepší strategií k úsporám držet si palce a doufat, že si vydavatelé softwaru něčeho nevšimnou? Existuje lepší způsob, který je shodou okolností navíc i legální! Vyřešením následujících nedostatků mohou organizace dosáhnout zásadního snížení nákladů i omezení rizika auditu a zároveň podpořit 5 hlavních priorit ředitelů IT:

Neschopnost opakovaného použití softwaru

Často je pro organizace značnou výzvou jejich neschopnost řídit software během celého životního cyklu tohoto aktiva a opakovaně využít již zaplacené licence. Výsledkem jsou zbytečné náklady až do výše 15 % celého ročního rozpočtu na software. Nedávná studie zjistila, že 36 % všech nákladů na software je zbytečných a na každých 10 000 počítačů lze dosáhnout úspory ve výši 2,1 milionu dolarů.

Nedostatečné schopnosti při zjišťování a schraňování softwaru

Přesné údaje o nasazení softwaru a nárocích tvoří základ důvěryhodných dat a mohou být nedocenitelným zdrojem informací pro odstranění zbytečných výdajů.

Nový virtuální svět

Oprávnění k použití ve virtuálním prostředí umožňuje instalaci a používání aplikace a operačního systému ve fyzickém a virtuálním stroji, což dále zvyšuje význam správy licencí. Nejen že organizace potřebuje vědět o instalovaných aplikacích, ale musí znát i vztah používaného hardwaru vzhledem k typu licence a platným pravidlům.

Uzavřeno pro Open-Source

Přesun do cloudu má zásadní dopad na náklady na software. Správci softwarových aktiv si musí být vědomi důsledků, jaké pro jejich organizace představuje open-source software, a musí být schopni vyhodnotit nové příležitosti pro využití těchto robustních, levnějších alternativ. Open-source software používaný u některých největších zákazníků zahrnuje například Nagios, CentOS, Bacula, MySQL a další.

Verzování

Mnoho organizací zpravidla vlastní licence pro jednu verzi, nejčastěji v podobě tzv. Enterprise licence. To může vést ke smlouvě s vydavatelem ve stylu „sněz, co můžeš“. Nicméně, jednotlivé nákupy mohou být často výrazně ekonomičtější, především pokud zvážíme, že Enterprise licencování může být ročně až 3×dražší než alternativy, a že 75 % uživatelů nikdy nepoužije pokročilé Enterprise funkce.

Decentralizované nákupy

Je celkem běžné vidět nedostatek kontroly nad nákupy, především ve velkých organizacích, které rostou prostřednictvím akvizic nebo si zvolily decentralizovaný model. Tato autonomie se často stává nekontrolovanou a vede k překrývání softwarových produktů, neoptimalizovaným vyjednáváním, dodatečným bezpečnostním rizikům a dalším problémům.

Neshoda s licenčními podmínkami softwaru

Zhruba 39 % softwaru instalovaného na počítačích po celém světě v roce 2015 nebylo správně licencováno*. Tato statistika představuje zásadní riziko pro organizace všech velikostí. Bez investování do správných ITAM procesů a technologií pro zajištění shody s licenčními podmínkami, mohou pokuty a dodatečné licence stát miliony, když si to organizace mohou nejméně dovolit. Ve společnosti s obratem kolem 4 milionů dolarů může pořízení dodatečných licencí na základě auditu přijít až na 1,6 milionu dolarů.

Společnost SoftwareONE je v unikátní pozici, abychom vám pomohli realizovat významné úspory nákladů. Naše praxe ve správě softwarového majetku je rozsáhlejší a sofistikovanější, než kohokoli jiného včetně tzv. velké čtyřky auditorů. Promluvte si s námi o vyspělosti jejich SAM v těchto oblastech a odstraňme nedostatky!

Přidat komentář