SoftwareONE Czech Republic Archiv autorů

SoftwareONE Czech Republic

SoftwareONE Czech Republic

Tři hlavní přínosy sjednocené komunikace při náboru zaměstnanců

7 března, 2019

Je těžké si představit, jak se organizace dříve skutečně snažily konkurovat si a najímat nejlepší talentované zaměstnance. V době, kdy kandidáti posílali svoje životopisy e-mailem nebo dokonce poštou. Všechny pohovory byly plánovány s pomocí telefonátů a papírových diářů a všechny také probíhaly osobně. Od kandidátů se často očekávalo, že si s sebou přinesou papírovou kopii […]

Přečtěte si více

Sladění SAM nástrojů se současnými požadavky

26 února, 2019

Zavedení silného nástroje na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) ve vaší organizaci může nabídnout značné přínosy v podobě optimalizace nákladů na software, lepšího řízení i provozní efektivity. Pro plné využití přínosů, které může SAM nabídnout, musí organizace nasadit SAM nástroj společně se zaběhnutým SAM týmem a procesy. Tradičně se SAM nástroje soustředily především […]

Přečtěte si více

Proč se i ve vaší společnosti zabývat SAM?

9 ledna, 2019

Softwarové audity, zaměřené na dodržování licenčních podmínek, jsou v menších i velkých organizacích stále častější. Mnoho softwarových společností přitom zjišťuje, že zajištění souladu s licenčními podmínkami může být pro jejich klienty značně problematické. Podle jednoho z průzkumů až 75 % z dotazovaných společností přiznává, že při používání softwaru nedodržuje licenční podmínky. Tento podíl je až překvapivě vysoký a dodavatelé softwaru […]

Přečtěte si více

Představenstvo SoftwareONE jmenovalo Dietera Schlossera generálním ředitelem společnosti

17 prosince, 2018

STANS, Švýcarsko – Představenstvo společnosti SoftwareONE jmenovalo s účinností od 1. ledna 2019 Dietera Schlossera generálním ředitelem celé společnosti. Schlosser doposud v SoftwareONE zastával pozici globálního provozního ředitele a lídra transformace. „Během současného období transformace není nikdo lepší, kdo by mohl vést SoftwareONE, než Dieter Schlosser. Do následující fáze růstu a integrace společnosti COMPAREX přináší Dieter […]

Přečtěte si více

5 nejlepších postupů pro úspěšnou správu softwarového majetku

17 prosince, 2018

Dnes je správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) důležitější než kdy dříve. Je tomu tak proto, protože organizace používají stále více softwaru. Neustále jsou vyvíjeny nové nástroje, které pomáhají s obrovským množstvím podnikových úloh od marketingu, přes obchod až po HR. Z tohoto důvodu již software není něco, u čeho se předpokládá, že má vliv […]

Přečtěte si více

Top 5 předpovědí pro správu softwarového majetku

20 listopadu, 2018

Tentokrát jsme se podívali do budoucnosti v oblasti správy softwarového majetku (SAM). Hlavním cílem těchto předpovědí je, aby si byli manažeři vědomi problémů uvedených níže a potenciálních úskalí při nastavování firemní strategie správy majetku. Jaké jsou tedy naše předpovědi? Očekáváme, že do roku 2022 dosáhne míra neúspěchu SAM inciativ 25 %, což pravděpodobně vyústí v […]

Přečtěte si více

SAM Diagnostics: O co jde?

17 října, 2018

Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) je pro firmy kriticky důležitá, a její správná implementace zabere hodně času. Důležité je zde právě slovo „správná“, protože 1 ze 4 SAM projektů skončí selháním a mnoho dalších nedosáhne očekávaných přínosů. Více o tom, jak naplánovat, vytvořit a provozovat efektivní implementaci SAM, si můžete přečíst zde, ale mezi […]

Přečtěte si více

5 pozic, které je nezbytné obsadit v teamu pro SAM

4 října, 2018

Nejspíše každému, kdo myslí implementaci jakéhokoliv řešení pro správu softwarových assetů vážně, musí být jasné, že je nezbytná spolupráce mezi IT a oddělením nákupu. Často se ale zapomíná na další funkce, které by neměly v týmu, který má SAM na starosti, chybět. Vedoucí softwarového asset managementu V celém procesu SAM jsou členové týmu se specifickými znalostmi. Ti […]

Přečtěte si více

Office 365 – Jeden nájemce, více lokalit

1 září, 2018

Když navrhujeme řešení Office 365 pro zákazníky SoftwareONE, jsou návrh a lokalita nájemců Office 365 často řízeny požadavky na ochranu dat a dodržování zákonných nařízení a předpisů. Pro organizace působící v rámci jedné země nebo regionu je to často jednodušší úkol než u velkých organizací, operujících ve více regionech po celém světě. V tomto scénáři […]

Přečtěte si více