Bod zlomu: Přecenění podpory Oracle

Říjen 21, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Zatímco podnikání společnosti Oracle stojí na skvělých produktech, jejich úspěch obvykle odpovídá inovativním pravidlům jejich podpory. Tato pravidla jsou pro zákazníky často nevýhodná, protože mohou omezovat pružnost a potenciál v budoucnu snižovat náklady na podporu. Přestože se strategie Oracle ohledně podpory skládá z mnoha pravidel a podmínek, snad nejdůležitější a nejsložitější je pro zákazníky pochopit pravidla přecenění podpory.

Definování pravidel přecenění podpory

Když si zákazníci kupují software Oracle prostřednictvím jedné objednávky, je těmto licencím přiřazen tzv. Customer Support Identifier (CSI). Tento CSI je podobný rodnému číslu, které je navždy přiděleno licencím. Další samostatné objednávce licencí bude přiřazen vlastní CSI a tak dále. Pro daný CSI určují pravidla společnosti Oracle pro přecenění, že když jsou některé, ale ne všechny licence bez podpory, je podpora zbývajících licencí přeceněna na ceníkovou cenu (pokud cena nepřekračuje to, co zákazník platil dříve). Stručně řečeno, toto pravidlo ztěžuje zákazníkům možnost ušetřit peníze, když klesá jejich potřeba produktů Oracle, a zajišťuje společnosti Oracle příjmy z podpory, bez ohledu na to, jakou hodnotu zákazník v praxi získává.

Příklad přecenění podpory

Použijme jednoduchý příklad, abychom ilustrovali, jaký má pravidlo společnosti Oracle pro přecenění dopad na zákazníky.

Předpokládejme, že zákazník nakoupil následující procesorové licence, v rámci jedné objednávky s licencemi za ceníkovou cenu 1,4 milionu dolarů s velmi dobře vyjednanou 75% slevou:

Produkt Množství
Oracle Database Enterprise Edition 20 procesorů
Tuning Pack 20 procesorů
Diagnostics Pack 20 procesorů
Partitioning 20 procesorů

V takovém případě může zákazník skončit s ročními platbami za podporu kolem 79 tisíc dolarů (nyní ignorujme úpravu o inflaci). Se 75% slevou je tato podpora za 79 tisíc dolarů celkem dobrou nabídkou, do té doby, kdy zákazníkovi software přináší hodnotu. Situace se ovšem otočí, když se zákazník rozhodne, že již nepotřebuje všechny svoje licence softwaru Oracle. Předpokládejme, že se náš zákazník rozhodne ukončit podporu ke stejnému počtu licencí pro každý ze čtyř produktů uvedených výše. Graf níže ukazuje, u kolika licencí musí zákazník ukončit podporu, aby skutečně snížil své roční náklady na podporu pro tento CSI. Protože Oracle přecení zbývající licence s podporou, aby platby za podporu nebyly nižší, než kolik zákazník aktuálně platí. Náš hypotetický klient pak nebude mít příležitost snížit svoje náklady na podporu, dokud neukončí podporu 64 ze svých původních 80 licencí! To je plných 80 % jeho licencí. Jakmile se zákazník vzdal téměř všech svých nároků, zbývá mu už jen několik málo licencí, ke kterým zůstává podpora, takže náklady na tuto podporu v ceníkových cenách jsou nižší, než původně vyjednané. Jinak řečeno, aby mohl zákazník dosáhnout úspory, bude muset provést některá drastická a pravděpodobně i nepraktická omezení ve svém využívání softwaru Oracle.

tabulka

Jak můžeme vidět, matoucí pravidla společnosti Oracle pro podporu zajišťují příjmy ze softwaru Oracle, zatímco omezují možnosti, jak mohou zákazníci strategičtěji investovat do IT.
I když může být pro zákazníky složité, snížit objem peněz utracených za podporu softwaru Oracle, dobrou zprávou je, že pro mnoho zákazníků existují příležitosti k úsporám. Ve společnosti SoftwareONE pravidelně posuzujeme potenciál zákazníků ke snížení jejich nákladů na produkty Oracle i dalších dodavatelů softwaru.

Diskuze je uzavřena