Reference

Reference: ČEZ Energoservis

25 října, 2019

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři. V souladu s trendem digitální transformace hledala společnost ČEZ ENERGOSERVIS moderní pracovní prostředí s vhodnými nástroji pro své zaměstnance – nejprve pro elektronickou poštu a do budoucna i další oblasti, jako je například týmová spolupráce. Projekt bylo […]

Přečtěte si více

Reference: Quadient

29 května, 2019

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure Od roku 2012 vyvíjí Quadient svá řešení v cloudové platformě Microsoft Azure, kde rovněž provozuje svoje interní IT. Díky úspěšnému rozvoji firmy každým rokem exponenciálně roste její spotřeba cloudových zdrojů Azure. Jelikož jsou cloudové služby Microsoft Azure využívány v různých odděleních a na stále […]

Přečtěte si více

Reference: Lesy České republiky

10 ledna, 2019

Lesy České republiky naučily během projektu digitální transformace více než 2 500 zaměstnanců pracovat s nástroji Office 365. Ještě před začátkem spolupráce se SoftwareONE začaly Lesy České republiky s migrací svých více než 2 500 uživatelů do prostředí Office 365 a distribuovaly všem uživatelům mobilní telefony na platformě Android. Cílem projektu digitální transformace bylo zajištění mobility všech […]

Přečtěte si více

Reference: První novinová společnost

14 prosince, 2018

První novinová společnost získala v Office 365 moderní prostředí pro komunikaci a spolupráci Společnost PNS provozovala pro e-mailové a aplikační služby systém Lotus Notes, jehož funkce v oblasti sdílení informací přestaly potřebám firmy dostačovat. Nové vedení společnosti se rozhodlo reagovat na požadavky zaměstnanců a přejít na moderní prostředí pro spolupráci a komunikaci. Hlavní výzvou projektu byl […]

Přečtěte si více

Reference: Valbek

29 října, 2018

Společnost Valbek zefektivnila svoji práci nasazením Office 365 a integrovaného CRM systému Dynamics 365. Společnost Valbek provozovala v on-premise prostředí starší verzi poštovního serveru MS Exchange a disponovala neintegrovaným CRM řešením, které ale nebylo zaměstnanci příliš používáno. Firma proto zvažovala, jak dále podpořit své fungování pomocí přechodu na nové IT prostředí s vhodnějšími nástroji. V […]

Přečtěte si více

Reference: Město Litoměřice

11 června, 2018

Město Litoměřice se stalo příkladem moderního města díky implementaci nástrojů Office 365. Město Litoměřice v březnu 2017 zakoupilo licence Office 365 se záměrem přechodu na novou platformu, což zahrnovalo migraci stávajícího e-mailového řešení na Microsoft Exchange Online, sjednocení licencí a nástrojů Microsoft Offce a změnu e-mailového klienta na Microsoft Outlook. Pro hladký přechod na nová […]

Přečtěte si více

Reference: Teleplan

24 července, 2017

Před nasazením řešení Office 365 používala společnost Teleplan pro účely interní a externí komunikace elektronickou poštu na platformě Exchange. Vzhledem ke svému mezinárodnímu zázemí a stále vzrůstající nutnosti zajistit efektivní a plynulý tok komunikace mezi svými geograficky vzdálenými pobočkami v různých zemích, potřebovala své stávající prostředí povýšit na jeho modernější verzi. Přechod ale s sebou nesl riziko […]

Přečtěte si více

Reference: TGS

25 října, 2016

SoftwareONE nastavilo efektivní firemní spolupráci díky možnostem Office 365. Společnost TGS se díky kvalitě svých výrobků a služeb stala v průběhu posledních let vyhledávanou firmou nejen v České republice, ale i na Slovensku. Vzhledem k obchodnímu zastoupení v obou zemích a rozšiřující se zákaznické síti potřebovala sjednotit firemní komunikační prostředí pro spolupráci mezi jednotlivými týmy. Před nasazením řešení […]

Přečtěte si více