Jak efektivně zalicencovat školu produkty Microsoft?

Listopad 1, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

V oblasti školství dlouhodobě řešíme s našimi zákazníky otázku, jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy. Běžnou praxí bohužel je, že nákupy licencí povětšinou probíhají bez cíleného plánování a na základě aktuální potřeby. Nezohledňuje se jejich standardizace, a proto může mít každý počítač jiný operační systém, a někdy licenční nesoulad vychází z […]

V oblasti školství dlouhodobě řešíme s našimi zákazníky otázku, jak jednoduše a úsporně pořídit licence Microsoft pro potřeby školy. Běžnou praxí bohužel je, že nákupy licencí povětšinou probíhají bez cíleného plánování a na základě aktuální potřeby. Nezohledňuje se jejich standardizace, a proto může mít každý počítač jiný operační systém, a někdy licenční nesoulad vychází z neznalosti licenční politiky (nákup verze produktů pro nekomerční užití).

Nad čím se tedy jako ředitel školy či její zřizovatel zamyslet?

  • Jsme legální vůči podmínkám výrobce, v tomto případě společnosti Microsoft?
  • Jak přistoupíme k tvorbě rozpočtu a pořizování softwaru vzhledem k aktuální finanční situaci instituce?
  • Jaké verze a edice používají učitelé, případně studenti pro účely výuky (, Je běžným jevem, že studenti pracující ve škole se starší verzí produktů bývají překvapeni s přechodem na nové verze při přechodu do praxe či zaměstnání. To samé může platit i pro práci doma, kde se primárně používají poslední verze produktů.)?
  • Jakým způsobem chceme vzdělávat studenty pro budoucí praxi, ať už v rámci dalšího studia či pracovní praxe?
  • Jak získáme více uchazečů o vzdělání na mé škole a jak je budeme motivovat?

Microsoft pro tyto účely nabízí několik licenčních programů, které za výhodných podmínek umožňují školám za nízké náklady vyřešit většinu těchto otázek.

Pro menší školy (do 100 zaměstnanců) nabízí program Open Value Subscription (OVS), pro větší školy (nad 100 zaměstnanců) nabízí program Enrollment for Education Solution (EES). Princip těchto programů je totožný – Microsoft nezohledňuje, kolik škola vlastní počítačů, ale zajímá se o počet učitelů, a zaměstnanců, kteří využívají licenci. Zde uvedeme malý příklad – škola vlastní v rámci počítačových učeben 40 počítačů, ve škole pracuje 20 zaměstnanců, kteří splňují definici (o té více níže). Škola v rámci těchto programů nakupuje pouze 20 licencí, protože tyto programy umožňují licencovat zaměstnance, nikoliv počítače – zde je jasná úspora jen v základních počtech.

Stěžejním produktem těchto smluv je balíček produktů Education Desktop.Ten obsahuje následující produkty:

 • Upgrade pro operační systémy počítačů Windows
 • Kancelářský balík Office Professional Plus
 • Balík přístupových licencí k Microsoft serverům
 • Možnost využití kancelářského balíku Office 365 v Microsoft cloudu – pro studenty, učitele i zaměstnance školy. Všichni jmenovaní navíc mohou využít možnost instalace balíku Office Professional Plus pro 5 domácích zařízení zdarma po dobu studia či zaměstnání.

Microsoft tyto programy počítá na základě definice kvalifikovaného uživatele, kterým jsou „Učitelé, zaměstnanci školy a OTP“ mající pracovní úvazek více než 200 hodin za rok. Jak jsme již zmínili, nepočítají se studenti ani počítače, pouze kvalifikovaní uživatelé.

Základní principy těchto smluv:

 • Jedná se o smlouvy, s trváním minimálně 1 rok až 3 roky.
 • Díky podstatě programu se jedná o pronájem licencí, nikoliv jejich pořízení (Výhodou tedy je, že se jedná o provozní náklad, nikoliv o investici. Nevýhodou je, že pokud se škola rozhodne neprodloužit smlouvu, nemá nic, musí začít znovu na „zelené louce“.).
 • Počítáme kvalifikované uživatele, nikoliv počítače.
 • Správci sítě a učeben získávají přístup k instalačním médiím a licenčním klíčům pro jednodušší instalaci.

Díky produktům Microsoft a naší expertíze tak máte možnost jednoduše a levně vyřešit všechny potenciální rozvojové aktivity školy pro výuky informatiky, které zahrnuje i využívání nových verzí produktů. Na základě našich dlouhodobých zkušeností z praxe a jako dlouhodobý partner společnosti Microsoft vám poradíme, jak na to!

A jak licencujete vaší školu vy?

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


Diskuze je uzavřena