Jak pomoci dětem při obtížích se čtením?

Prosinec 8, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Především na prvních stupních základních škol pomáhají učitelé dětem s rozvojem čtení. Důraz se klade především na porozumění čtenému textu, počáteční psaní a podporu fonologických dovedností. Často se pak setkávají s otázkou, jak se věnovat dětem, které mají obtíže se čtením. Zejména pak učitelé věnují více času dětem s dyslexií nebo se specifickou poruchou čtění. […]

Především na prvních stupních základních škol pomáhají učitelé dětem s rozvojem čtení. Důraz se klade především na porozumění čtenému textu, počáteční psaní a podporu fonologických dovedností. Často se pak setkávají s otázkou, jak se věnovat dětem, které mají obtíže se čtením. Zejména pak učitelé věnují více času dětem s dyslexií nebo se specifickou poruchou čtění. Přístup je to bezesporu správný, někdy ale může v dětech vyvolávat pocit jejich vlastní pomalosti a ovlivnit tak jejich psychiku a problémy paradoxně prohloubit. Nemluvě o situacích, kdy začnou ostatní děti na tento nedostatek děti se zmíněnými problémy upozorňovat – ale to nejsme schopni ovlivnit. Co ale ovlivnit můžeme, je likvidace výše zmíněných překážek ve výuce.

V dnešní době informačních technologií a dostupnosti různých zařízení ve škole i doma existují různá řešení. Jedním z nich je Včelka od české startupové společnosti Levebee s.r.o.

Včelka funguje v podstatě jako individuální trenér čtení a částečně dovede zastoupit osobu učitele. Dokáže diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhne cvičení ušitá na míru konkrétním potřebám dítěte. Tato cvičení se pak v pruběhu času dále adaptivně přizpůsobují podle dosaženého pokroku dítěte. Kouzlem tohoto řešení je, že funguje na různých platformách – a to jak z webového prohlížeče, tak i z prostředí Android i iOS.

Včelka

Včelka tak umožňuje dítěti postupovat podle jeho individuálních potřeb, které dokáže vyhodnotit a přizpůsobit jim náročnost nabízených cvičení. Výhodou tohoto řešení je také možnost přímého odborného vedení pracovníkem Pedagogicko-psychologické poradny nebo prostřednictvím vzdáleného připojení.

Včelka je ideálním pomocníkem i pro individuální práci s žáky (nejen) se specifickými poruchami učení. Stačí s každým žákem udělat počáteční diagnostiku a poté ho během hodin „náprav“ nechat samostatně procvičovat. Všechny výsledky žáka a jeho vědomostní rozvoj jsou při tom zaznamenávány a umožňují další vyhodnocení pedagogem.

Díky partneství se společností Levebee s.r.o. nabízíme v SoftwareONE speciální cenovou nabídku pro školy.

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


Diskuze je uzavřena